Home Ηλεκτρισμός ΡΑΕ: Από το Σεπτέμβριο η αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους
ΡΑΕ: Από το Σεπτέμβριο η αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους

ΡΑΕ: Από το Σεπτέμβριο η αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους

0
0

raeΜε χθεσινή της απόφαση, η ΡΑΕ αποφάσισε να διατηρηθεί σταθερό το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ ως τις 31 Αυγούστου για όλες τις κατηγορίες πελατών και την αναπροσαρμογή του από την 1η Σεπτεμβρίου βάσει του νέου νόμου για τις ΑΠΕ και με στόχο την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Πιο αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει:

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143, παράγραφος 2, περίπτωση (γ) του Ν. 4001/2011, τα παρακάτω:

Α. Τη διατήρηση μέχρι 31.08.2016 αμεταβλήτου του ύψους των μοναδιαίων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4001/2011 (ΕΤΜΕΑΡ), για όλες τις κατηγορίες πελατών, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 465/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2815/22.12.2015).

Β. Την παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων σύμφωνα με την από 29.06.2016 επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π. 3244, αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-207929) και την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή τους, υπολογίζοντας κάθε μήνα την πορεία των εισροών και εκροών σε σχέση με τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπως αυτά εκδίδονται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

Γ. Την αναπροσαρμογή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ένεκα των ως άνω θεμελιωδών κριτηρίων που απαιτείται να διασφαλιστούν, στο πλαίσιο της χρηστώς ενεργούσας διοίκησης, αφ’ ενός κατά δέσμια αρμοδιότητα και αφ’ ετέρου κατά διακριτική ευχέρεια, του ύψους των μοναδιαίων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ), σε επίπεδα που θα οριστικοποιηθούν με νέα απόφαση της Αρχής, ώστε να επιτυγχάνεται η εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού. Τούτο θα λάβει χώρα στην περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχουν νομοθετικά ή κανονιστικά θεσπιστεί ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011. Για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους της αναπροσαρμογής θα ληφθούν υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, η εκτίμηση για την εξέλιξη του σωρευτι- κού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού βάσει των επικαιροποιημένων Δελτίων Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4001/2011.