1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΗ: Εξαίρεση των βιομηχανιών και των δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου από το μερίδιο αγοράς
ΔΕΗ: Εξαίρεση των βιομηχανιών και των δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου από το μερίδιο αγοράς

ΔΕΗ: Εξαίρεση των βιομηχανιών και των δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου από το μερίδιο αγοράς

0

deiΤην ανάγκη εξαίρεσης των πελατών υψηλής τάσης και των δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου από τον υπολογισμό του μερίδιου της στην αγορά, επισήμανε η διοίκηση της ΔΕΗ στον Διευθυντή της Δ/νσης Β Εσωτερική Αγορά Ενέργειας της ΓΔ Ενέργειας κ. K.D. Borchardt και την Διευθύντρια της Δ/νσης Β Ενέργεια και Περιβάλλον της ΓΔ Ανταγωνισμού κα C. Gauer.

Η επιχείρηση ανέλυσε στους αξιωματούχους της Κομισιόν τις θέσεις της για μία σειρά θεμάτων που αφορούν το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποίησε μαζί τους στις 8 Ιουλίου και στις 4 Αυγούστου 2016 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης στις Βρυξέλλες. Στις συναντήσεις συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές και άλλα αρμόδια στελέχη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε δελτίο Τύπου, οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΔΕΗ για συστηματική παρουσία και ανάπτυξη συνεργασίας με τις αρμόδιες επιτροπές της Ε.Ε., ειδικότερα μετά την ψήφιση του νόμου εφαρμογής των συμφωνιών με τους Θεσμούς για την ηλεκτρική ενέργεια.

Οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ παρουσίασαν τεκμηριωμένα την κατάσταση της ελληνικής αγοράς Η/Ε και τις επιπτώσεις των νέων μέτρων στην Επιχείρηση.

Η ειδικότερη αναφορά για ένα έκαστο των μέτρων έχει ως εξής:

ΑΔΜΗΕ: Οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ τόνισαν κατ’ αρχάς ότι η εταιρεία ήδη έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του νόμου και επιπλέον παρουσίασαν τις οικονομικές επιπτώσεις από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ με το συγκεκριμένο μοντέλο που υιοθετήθηκε.

Δημοπρασίες Προθεσμιακών Προϊόντων “ΝΟΜΕ”: Καθοριστικής σημασίας θέματα προκειμένου η αγορά να ανοίξει περαιτέρω ομαλά και να μην οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις κρίσης αποτελούν:

– Η τιμολόγηση (pricing) των Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Η.Ε. (ΔΠΠΗΕ) που, στο βαθμό που θα απέχει σημαντικά από την οριακή τιμή και βέβαια θα οδηγεί την ΔΕΗ σε υπέρμετρες απώλειες στην παραγωγή, θα αποτελεί σταυροειδή επιδότηση των εναλλακτικών παρόχων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, πράγμα για το οποίο ιδιαίτερα η ΓΔ Ανταγωνισμού θα πρέπει να αξιολογήσει εάν είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

– Η διάρθρωση της αγοράς προμήθειας (λιανική αγορά) στη χώρα μας απαιτεί σοβαρή ανάλυση και εκτίμηση του τμήματος των πελατών που αντικειμενικά μπορεί να συμμετάσχει στον ανταγωνισμό και σε κάθε περίπτωση επιβάλλει την εξαίρεση των πελατών με ΚΟΤ και των πελατών της ΥΤ από τον υπολογισμό στο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ.

– Ένα διαρθρωτικό μέτρο που θα άνοιγε το δρόμο για το άνοιγμα της λιανικής αγοράς και την επανένταξη στην αγορά μεγάλων ομάδων καταναλωτών αποτελεί η πρόταση που επεξεργάζεται η ΔΕΗ για δημιουργία θυγατρικών εταιρειών Προμήθειας ΗΕ με καταναλωτές από όλες τις κατηγορίες που θα διατεθούν στον ανταγωνισμό. Τα στελέχη της Ε. Ε. άκουσαν με ενδιαφέρον την πρόταση αυτή.

– Η ΔΕΗ επεσήμανε στους συνομιλητές της ότι οι ΔΠΠΗΕ δεν μπορεί να αποτελούν αυτοσκοπό αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εργαλείο για το άνοιγμα της αγοράς. Επομένως πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος ορίζοντας για τον τερματισμό τους (sunset clause), που να συνδέεται με την γρήγορη εφαρμογή του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου (Μοντέλου Στόχου).

ΑΔΙ: Καταρχάς, η ΔΕΗ συμφωνεί με τις κοινοτικές εκθέσεις που προσανατολίζονται στην καθιέρωση διαδικασίας ελεύθερης αγοράς για τους Μηχανισμούς Αποζημίωσης Ισχύος χωρίς καμιά διάκριση στις τεχνολογίες.

Επιπλέον η ΔΕΗ επισήμανε στους κοινοτικούς συνομιλητές της ότι ο προσωρινός μηχανισμός Αποζημιώσεων Ισχύος, είναι μονομερής, συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την ίδια και εντελώς περιττός στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το ότι καμία μονάδα δεν χρειάστηκε να “εισφέρει ευελιξία” μέχρι σήμερα σε όλες τις περιόδους μέγιστης αιχμής.

ΑΠΕ: Τα στελέχη της ΔΕΗ ενημέρωσαν για την κατάσταση σε σχέση με την παραγωγή από ΑΠΕ στην Ελλάδα, για τις ισχύουσες τιμές Η/Ε καθώς και για τις επερχόμενες επιβαρύνσεις της Επιχείρησης ως Προμηθευτή από την εφαρμογή του νέου νόμου για τις ΑΠΕ. Επιβαρύνσεις που προστίθενται σε αυτές των υπολοίπων μέτρων και δημιουργούν ασύμμετρες συνθήκες ανταγωνισμού και πρόσθετη πίεση στις χρηματορροές της Επιχείρησης.

Συνολικά η Επιχείρηση ενώ καλείται να ισορροπήσει στις νέες συνθήκες και να συνεχίσει να διαχειρίζεται την περιορισμένη ρευστότητα επιβαρύνεται με μεγάλο κόστος από τις νέες ρυθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την ίδια όσο και για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Επίσης, τονίστηκε ότι η ΔΕΗ, ως Α.Ε. εισηγμένη στο χρηματιστήριο, είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ περιορίζεται από ρυθμίσεις που αφορούν τις εταιρείες του Δημοσίου τομέα.

Τόσο στην ΓΔ Ενέργειας όσο και στην ΓΔ Ανταγωνισμού τα στελέχη της Ε. Ε. άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις θέσεις της ΔΕΗ και ζήτησαν τη συνέχιση των επαφών προκειμένου να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση των προβλημάτων της αγοράς Η/Ε στην Ελλάδα. Δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικότερα με το Υπουργείο και τη ΡΑΕ, προκειμένου η απελευθέρωση της αγοράς να γίνει ομαλά με συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής, αξιοποιώντας την εμπειρία της Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος δήλωσε την ετοιμότητα της ΔΕΗ για στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπής σε όλα τα επίπεδα.

tags: