Home ΑΠΕ ΣΠΕΦ: Συναντήσεις στο υπουργείο Οικονομίας για τις επιχορηγήσεις φωτοβολταϊκών
ΣΠΕΦ: Συναντήσεις στο υπουργείο Οικονομίας για τις επιχορηγήσεις φωτοβολταϊκών

ΣΠΕΦ: Συναντήσεις στο υπουργείο Οικονομίας για τις επιχορηγήσεις φωτοβολταϊκών

0
0
SPEFΜε τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Λ. Λαμπριανίδη και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων κ. Σ. Αθανασίου συναντήθηκε ο ΣΠΕΦ.

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διοίκησης του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Στ. Λουμάκη – Πρόεδρο και Ο. Αγγελοπούλου – Αντιπρόεδρο με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Λ. Λαμπριανίδη και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων κ. Σ. Αθανασίου αναφορικά με το θέμα των εκταμιεύσεων των επιχορηγήσεων που εκκρεμούν, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα:

1. Σε ό,τι αφορά τις εκταμιεύσεις των αναμορφώσεων του ν. 4242/2014 εκκρεμεί η πληρωμή 55 επενδύσεων υπαγόμενων στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς πόρους έργων τα οποία και θα εξοφληθούν σε μία δόση ασχέτως ποσού έως 30/9/16. Επιπλέον υπάρχουν και άλλα 5 αναμορφωμένα έργα του ν. 4242 που δεν ανήκουν στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων και θα πληρωθούν και αυτά, ωστόσο στις περιπτώσεις που τα ποσά πληρωμής τους υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ θα εφαρμόζεται το σύστημα των ετήσιων δόσεων που θεσπίστηκε με τον ν. 4399/2016.

2. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (δεν αφορούν συγχρηματοδοτούμενα) και εκκρεμεί η καταβολή των επιχορηγήσεων, πρόκειται συνολικά για περίπου 1.200 επενδύσεις για τις οποίες οι διαδικασίες εξόφλησης θα αρχίσουν αμέσως μετά την 30/9/16 και κατά κανόνα θα εφαρμόζεται το σύστημα των ετήσιων δόσεων του ν. 4399 για υπόλοιπα άνω των 20.000 ευρώ. Για το σύστημα των ετήσιων δόσεων ωστόσο αυτό, ο ΣΠΕΦ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα του στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4254 περί μετάπτωσης των επενδύσεων από τιμή πώλησης ενέργειας ΧΕ σε ΜΕ.

3. Σε ότι αφορά τις επιστολές πρόθεσης επιβολής προστίμων 5% επί της επιχορήγησης που έχουν λάβει έργα και έχουν σταλεί από το Υπουργείο στους παραγωγούς από το καλοκαίρι του 2015 για μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της υπαγωγής τους στον ν. 3299, κατά το Υπουργείο δεν εμπλέκονται ως διαδικασία με την καταβολή των επιχορηγήσεων. Το Υπουργείο έχει παγώσει το θέμα σε συνέχεια των δικαιολογημένων ενστάσεων που υποβλήθηκαν και επεξεργάζεται κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση-τροπολογία ώστε το ποσοστό αυτό να αποκτήσει εύρος κλίμακας όπως λ.χ. συμβαίνει στον νέο αναπτυξιακό ν. 4399/2016, ώστε αναλόγως της σοβαρότητας της εκάστοτε παράβασης στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων να επιβάλλονται (αν επιβάλλονται) αναλογικές και όχι οριζόντιες ποινές.

4. Σε ότι φορά ειδικότερα το θέμα της μη αποστολής στοιχείων στα πλαίσια της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων υπαγωγής στον ν. 3299 προ της ενεργοποίησης του ΠΣΚΕ, το Υπουργείο κατανοεί τις ενστάσεις των παραγωγών πως δεν ευθύνονται, ιδίως μάλιστα για την πρώτη φορά της εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων με φυσικό και όχι ηλεκτρονικό τρόπο, αφού σύμφωνα με την ΥΑ 53517 ΦΕΚ Β 3341 από 14/12/2012 που ενεργοποίησε την σχετική υποχρέωση και μέσω του τρόπου που ήταν αυτή διατυπωμένη παρέπεμπε την υποβολή των στοιχείων μόνο ηλεκτρονικά όταν ανοίξει το ΠΣΚΕ και τίποτα περαιτέρω (το ΠΣΚΕ λειτούργησε τον Μάρτιο του 2015 και όχι το 2013 όπως θα έπρεπε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υποβολής στοιχείων βάσει της ΥΑ). Επιπλέον, επενδύσεις που είχαν υπαχθεί στον ν. 3299 πριν αυτός αναμορφωθεί με τον ν. 3752/2009 ΦΕΚ Α 40 από 4/3/2009, οι αποφάσεις υπαγωγής αλλά και εν συνεχεία ολοκλήρωσης που έλαβαν ουδεμία υποχρέωση υποβολής στοιχείων ως μακροχρόνια υποχρέωσης τους επέβαλλαν.

Οπότε αυτοδικαίως πρέπει να απαλλαγούν στα πλαίσια ότι οι επενδύσεις οφείλουν να εξετάζονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο της αίτησης υπαγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4098/2012 περί δικαίου των επενδυτικών σχεδίων, ώστε στην βάση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης να αποφεύγεται τυχόν καταχρηστική μεταχείριση επενδυτών λόγω αλλαγής νομικού πλαισίου κατά το διάστημα μετά την αίτηση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Μοναδική περίπτωση που δύναται να ισχύει διαφορετικά, είναι μόνον όταν στον αρχικό νόμο ενσωματώνεται ειδική μεταβατική διάταξη που παραπέμπει σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση, οπότε το όλο θέμα της αναδρομικής μεταβολής του πλαισίου των υποχρεώσεων τελούσε εξ’ αρχής εν γνώσει του επενδυτή.