Home Ηλεκτρισμός ΔΕΗ: Οφειλές 1,1 δισ. ευρώ έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση
ΔΕΗ: Οφειλές 1,1 δισ. ευρώ έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση

ΔΕΗ: Οφειλές 1,1 δισ. ευρώ έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση

0
0

deiΣτη μεγάλη απήχηση της ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΗ, η οποία προβλέπει 36 μηναίες δόσεις εξόφλησης χωρίς προκαταβολή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου που ανακοίνωσε σήμερα η Δημόσια Διοίκηση Ηλεκτρισμού.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της εισπραξιμότητας και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια μείωση του αντίστοιχου ποσού σε απόλυτα μεγέθη. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων, στα πλαίσια του οποίου έχουν ήδη διακανονίσει οφειλές συνολικού ύψους πλέον του € 1,1 δις άνω των 400.000 πελατών. Οφείλεται επίσης στην επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση 15% για την τακτική πληρωμή των λογαριασμών, καθώς και στη στοχευμένη προσπάθεια αποκοπών σε οφειλές με μεγάλα χρέη. Συγχαίρουμε τους εργαζομένους του Ομίλου που με
αυταπάρνηση μερικές φορές δεχόμενοι επιθέσεις συμβάλουν στην αντιμετώπιση παρανομιών
και αντικοινωνικών συμπεριφορών».

«Η αντιστροφή αυτής της τάσης πρέπει να παγιωθεί και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η παράταση των διακανονισμών των 36 δόσεων και οι λοιπές ρυθμίσεις για τις διάφορες κατηγορίες των οφειλετών. Εκτιμούμε ότι ο συνδυασμός των στοχευμένων αποκοπών και των διακανονισμών θα φέρουν πιο απτά αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και τις αρχές του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, ναι μεν οι προβλέψεις το α΄ εξάμηνο του 2016 είναι σχετικά αυξημένες σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015, όμως παρατηρείται σημαντική μείωση σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015. Υπογραμμίζεται ότι κάθε έσοδο της ΔΕΗ διοχετεύεται άμεσα στην αγορά συμβάλλοντας στην εν γένει τόνωση της οικονομίας».

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά € 105,3 εκατ. (16,4%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015 λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών, καθώς και λόγω της εφάπαξ επίπτωσης από δαπάνη ύψους € 48,3 εκατ. Η εν λόγω δαπάνη αφορά το υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.

Η ΔΕΗ είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης της πιο πάνω Απόφασης ΡΑΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής κρίσης. Μετά από σχετική ενδιάμεση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΔΕΗ είχε ήδη καταβάλει το
50% των € 96,6 εκατ. Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 (Απόφαση 1761/2016 του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας), με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να πρέπει να καταβάλει και το υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η μείωση του περιθωρίου EBITDA σε 20,1% από 22%, αν όμως εξαιρέσουμε την παραπάνω εφάπαξ επίπτωση, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 21,9%, παραμένοντας ουσιαστικά στα περυσινά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, «η μείωση του κύκλου εργασιών της Μητρικής εταιρείας κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό αναμενόμενη απόρροια της μείωσης του μεριδίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή θα συνεχιστεί υποχρεωτικά και στο μέλλον με βάση τις σχετικές δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των δανειστών.
Η ελαφρά μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (μείωση περιθωρίου ΕΒΙΤDA κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χωρίς την εφάπαξ αρνητική επίπτωση της δαπάνης για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ) δεν θα υπήρχε και μάλιστα θα υπήρχε αύξηση εάν δεν συνεχιζόταν η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, γεγονός αρνητικό όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη για το σύνολο της εθνικής οικονομίας, καθώς και της υδροηλεκτρικής παραγωγής συνέπεια σχετικών καιρικών συνθηκών».

«Επιμένουμε στις προτάσεις μας προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη μέτρων στήριξης της λιγνιτικής παραγωγής που αξιοποιεί το εγχώριο καύσιμο και τον υφιστάμενο πανάκριβο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, εξοικονομώντας χρήσιμο συνάλλαγμα, και παράλληλα διατηρώντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης».

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ πάντως τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν οξυμένα και θα επιβαρυνθούν από τις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ και τον προσωρινό μηχανισμό ΑΔΙ καθώς και από την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης της ΔΕΗ για ακύρωση της Απόφασης 285 της ΡΑΕ. «Η ανάκτηση των οφειλομένων, από το 2012 έως το 2015, ποσών λόγω ΥΚΩ καθώς και η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου είναι επιτακτική αναγκαιότητα», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο κ. Παναγιωτάκης κάνει επίσης αναφορά στοάνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας πως η μείωση του μεριδίου συνιστά μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία, για την οποία οφείλει να αναλάβει συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον: η μείωση του μεριδίου να μην αφορά μόνο τα πλέον κερδοφόρα και χαμηλού ρίσκου
και δαπανών διαχείρισης τμήματα της αγοράς. Δεύτερον: αντιστάθμιση των απωλειών με επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών.

«Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ομαλό άνοιγμα της αγοράς. Ωστόσο ο στόχος της “ισορροπημένης” απώλειας μεριδίων της αγοράς, πέραν των κατάλληλων τιμολογιακών προϊόντων απαιτεί και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπως η σύσταση και διάθεση θυγατρικής εταιρείας πελατών από όλα τα τμήματα της αγοράς για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά. Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε ότι το ομαλό άνοιγμα της αγοράς είναι υπόθεση που υπερβαίνει τη ΔΕΗ και πρέπει να αποτελεί μέριμνα των ρυθμιστικών αρχών και της Πολιτείας», συμπληρώνει.