Home Νέα «Η δημόσια διαχείριση του νερού μη διαπραγματεύσιμη από τη σημερινή κυβέρνηση»
«Η δημόσια διαχείριση του νερού μη διαπραγματεύσιμη από τη σημερινή κυβέρνηση»

«Η δημόσια διαχείριση του νερού μη διαπραγματεύσιμη από τη σημερινή κυβέρνηση»

0
0

waterΣχετικά με την ανακοίνωση των 11 ΜΚΟ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, και ειδικότερα για τα έξι σημεία στα οποία αναφέρονται σε αυτήν την ανακοίνωση, το ΥΠΕΝ εξέδωσε ανακοίνωση όπου σημειώνει:

«Η βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των υδάτων επιτυγχάνεται μέσα από τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής. Η αναθεώρησή τους μάλιστα, θεωρούμε ότι θα πετύχει ακόμα περισσότερο τους στόχους της αειφορίας, μιας που πλέον έχουμε εισάγει όλες τις ουσίες προτεραιότητας και ενσωματώσαμε πλήρως την Ευρωπαϊκή οδηγία.

Τα 6 χρόνια που άργησαν οι προκάτοχοί μας να ξεκινήσουν την διαδικασία των πρώτων σχεδίων διαχείρισης, μας έχει φέρει σε δεινή θέση όσο αναφορά στις ημερομηνίες ολοκλήρωσής τους, όμως εργαζόμαστε με ταχύτητα – χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα – για να καταφέρουμε την Ελλάδα να ανακατακτά το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τόσο η δημόσια, όσο και η μη κερδοσκοπική διαχείριση του νερού, είναι Συνταγματικό μας κεκτημένο, μη διαπραγματεύσιμο από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου, όσο και από την Κυβέρνηση συνολικότερα. Θα επιθυμούσαμε μια όμοια δήλωση από την αντιπολίτευση, που δυστυχώς δεν έχει γίνει ξεκάθαρα.

Η κλιμακωτή τιμολόγηση, όπως και άλλα εργαλεία (νησιωτικότητα, κοινωνικό τιμολόγιο, βιώσιμο αγροτικό τιμολόγιο, επαναχρησιμοποίηση, γκρι νερό και άλλες ορθές πρακτικές) έχουν ήδη προβλεφθεί στην επερχόμενη ΚΥΑ κοστολόγησης υπηρεσιών ύδατος, που θυμίζουμε ήταν και ζητούμενη από πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την ορθή διαχείριση αλλά και την βελτίωση της οικολογικής, ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υδάτων, είναι εξασφαλισμένη μέσω του διαρθρωτικού ταμείου συνοχής, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουμε και την μελλοντική χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων μέσω της επερχόμενης ΚΥΑ κοστολόγησης υπηρεσιών ύδατος, αφού η ΕΕ δεν θα ξαναχρηματοδοτήσει έργα που έχουν ήδη γίνει. Μέσα από το περιβαλλοντικό τέλος και με βάσει το «ο ρυπαίνων πληρώνει» (για να μην πληρώνουν όλοι οι Έλληνες μέσω της φορολογίας τους, αλλά αυτός που χρησιμοποιεί το έργο) εξασφαλίζουμε την συντήρηση των έργων και την χρηματοδότηση του παρόχου όταν θα χρειαστεί να ξαναφτιάξει το έργο σε βάθος χρόνου.

Η έγκριση του τιμολογίου των δύο μεγάλων εταιριών γίνεται εφ’ εξής από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία. Μέσα από την ΚΥΑ κοστολόγησης νερού, θεσπίζονται κανόνες για τις ειδικές, ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Όσο αφορά στην αποκεντρωμένη διοίκηση, τα Συμβούλια Υδάτων ήδη έχουν πάρει ΦΕΚ (182 27/9/16 – Ν. 4423 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις). Αναγνωρίζοντας δυσλειτουργίες στον τρόπο που εφαρμόζεται η οδηγία πλαίσιο, δίνουμε στην τοπική κοινωνία το δικαίωμα και την υποχρέωση να χειρίζεται τα του οίκου της.

Όσο αφορά στην ανεξαρτησία της διαχειριστικής αρχής, που προτείνουν οι ΜΚΟ, δεν είναι στους στόχους της παρούσας Κυβέρνησης. Δίνουμε την απαραίτητη θεσμική ανεξαρτησία που απαιτείται, αλλά δεν θα είμαστε εμείς που θα αποξενώσουμε το Κράτος από την διαχείριση του τόσο σημαντικού πόρου. Στην ΚΥΑ κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος κρατάμε τόσο το κοινωνικό όσο και το περιβαλλοντικό πρόσημο ψηλά και αποδεικνύουμε εμπράκτως πως δεν χρειάζεται ένας ανεξάρτητος ρυθμιστής που θα υποδεικνύει τον δρόμο.

Οι επιταγές του Συντάγματος και οι αγώνες των κινημάτων για δημόσιο έλεγχο της ύδρευσης, με κατοχύρωση της ποιότητας και της αειφορικής διαχείρισης, είναι ασύμβατοι με αιτήματα για ανεξάρτητο ρυθμιστή».