Home Θεσμικοί φορείς Οι ρυθμισεις στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων και τα εναλλακτικά καύσιμα
Οι ρυθμισεις στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων και τα εναλλακτικά καύσιμα

Οι ρυθμισεις στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων και τα εναλλακτικά καύσιμα

0
0

gas+pump+hand+02122013Η ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κατ’ εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο επανακαθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι τα θέματα που ρυθμίζονται με νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο, ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τροποποιούνται συναφείς διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, ως σκοπός των προτεινομένων διατάξεων ορίζεται:

– η ενσωμάτωση της προαναφερόμενης Οδηγίας, προκειμένου ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών,
– ο καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου,
– ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την επαναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού, καθώς και τον τρόπο πληροφόρησης των χρηστών.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τις εξής πρόνοιες:

Θεσπίζεται εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
– αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς,
– μέτρα για την επίτευξη εθνικών σκοπών και στόχων, οι οποίοι καθορίζονται με συνεκτίμηση της εθνικής, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ζήτησης, αλλά και των αναγκών των διαφόρων μέσων μεταφοράς,
– μέτρα για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών και καθορισμός των αστικών / προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών και δικτύων που εξοπλίζονται με προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης /ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG),
– αξιολόγηση για την εγκατάσταση σημείων ανεφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε λιμένες και ηλεκτρικού ρεύματος σε αερολιμένες.

Επίσης, εξειδικεύονται τα μέτρα για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο και φυσικό αέριο στις μεταφορές και τίθενται τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ύπαρξης ικανού αριθμού σημείων επαναφόρτισης / ανεφοδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους δεσμεύσεων (τέλος του έτους 2020 ή του 2025 ή του 2030, κατά περίπτωση).

Ακόμα, προσδιορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου οι διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης (Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο) αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια. Οι διαχειριστές παρέχουν τις υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων βάσει συμβολαίου με τους πελάτες ή με επί τούτω (ad hoc) χρεώσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Τα ειδικότερα θέματα του εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη αγοράς εναλλακτικών καυσίμων καθορίζονται με ΚΥΑ, τα δε συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για:
– τα θεσπιζόμενα νομικά μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά μέτρα),
– τα χορηγούμενα άμεσα κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα καθώς και τα μη οικονομικά κίνητρα, για την προώθηση μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τη δημιουργία υποδομών,
– τα στοιχεία του ετήσιου δημόσιου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, την ενίσχυση των εργοστασίων κατασκευής τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ..

Προσαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στις νέες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη αγοράς εναλλακτικών καυσίμων και παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων (όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκπαίδευσης για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών καυσίμων και τεχνιτών αυτοκινήτων, όροι και προϋποθέσεις επέκτασης του αντικειμένου εργασιών συνεργείων κ.λπ.).

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ή κατοικημένων περιοχών πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς και των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και μικτών πρατηρίων. Συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, καθώς και η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας των ανωτέρω πρατηρίων.

Μετατρέπεται από 1 θετούς διάρκειας σε αορίστου χρόνου, η διάρκεια της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ανανέωση της εν λόγω άδειας.

Δημιουργείται, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, με το οριζόμενο περιεχόμενο.

Το εν λόγω Μητρώο διασυνδέεται με μητρώα των λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, ενώ με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση αυτού και λοιπά συναφή θέματα.

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα σχετικά με τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας και συγκεκριμένα:

Επαναπροσδιορίζονται οι προδιαγραφές των βαλβίδων εξαερισμού πίεσης-υποπίεσης των υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων, σε μικτά πρατήρια λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων και υγραερίου σε οχήματα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση για τα μικτά πρατήρια της τήρησης απόστασης 10 μ. τουλάχιστον μεταξύ των συσκευών διανομής υγραερίου και των αντλιών βενζίνης πετρελαίου.

Επιτρέπεται επ’ αόριστον και μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2017, η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται οι οριζόμενες χρήσεις, υπό τις οριζόμενες προϋπόθεσεις.

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται οι οριζόμενες χρήσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων και μεταξύ άλλων:

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργικές αποφάσεις, της διαδικασίας, των λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας, για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων: i) των αμιγώς ή μικτών, πρατηρίων υγραερίου (LPG) και ii) των πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της εσωτερικής απόστασης ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή / και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.