Home Ηλεκτρισμός Γ. Σταθάκης: “Δεν θα γίνουν ανεκτές βίαιες λύσεις” στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Γ. Σταθάκης: “Δεν θα γίνουν ανεκτές βίαιες λύσεις” στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Γ. Σταθάκης: “Δεν θα γίνουν ανεκτές βίαιες λύσεις” στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

0
0

Κατά την ομιλία στο Συνέδριο Economist – The Sustainability Summit 2016: Adapt or Die ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης έκανε εκτενή αναφορά σε έναν οδικό χάρτη τεσσάρων βημάτων για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό  μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα περιέγραψε τα βήματα ως εξής: 

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας,

Σύμφωνα με τον Γ. Σταθάκη, θα συσταθεί  Εθνικό Συμβουλίου Ενέργειας, στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς του Τομέα και όλες οι κατηγορίες των καταναλωτών. Ο  στόχος εδώ είναι η εκπόνηση ενός αξιόπιστου μακροχρόνιου  εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, που θα δημιουργήσει με τη σειρά του ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

Βασικές Παραδοχές του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού οφείλουν να αποτελούν: 

 1. Η ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού
 2. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η καινοτομία και η αποθήκευση ενέργειας
 3. Η ενεργειακή εξοικονόμηση
 4. Ο περιορισμός της χρήσης Άνθρακα
 5. Η αλλαγή του μίγματος καυσίμου με προτεραιότητα στις ΑΠΕ και σε άλλες μορφές «πράσινης» ενέργειας”

 

Το δεύτερο βήμα αγορά τη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτεραιότητα σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση θα συντελεστεί με συντεταγμένο τρόπο που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.  Σύμφωνα με τον Γ. Σταθάκη, “βίαιες λύσεις δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές” στο πεδίο αυτό,   αλλά υπογράμμισε ότι μέσα σε αυτό το σταθερό και ασφαλές περιβάλλον υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων. Διαπίστωσε ότι ” οι διεθνείς εξελίξεις έχουν καταστήσει σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες ότι η ιστορική φάση που βασίζονταν σε ένα παραγωγίστικο μοντέλο εστιασμένο σε βαριές και ρυπογόνες μονάδες έχει πλέον κλείσει τον κύκλο της¨και τόνισε ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στην έρευνα και στην ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών μορφών.

Υπογράμμισε ότι η  λέξη κλειδί για την επόμενη ημέρα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα δίκτυα και αναφέρθηκε σε τρία σημεία:

 1. Επέκταση του Δικτύου Μεταφοράς μέσω της διασύνδεσης των Κυκλάδων, της Κρήτης με την Πελοπόννησο και  τέλος, μακροπρόθεσμα, της Κρήτης με την Αττική
 2. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών του Δικτύου Διανομής
 3. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μία νέα εποχή δικτύων όπου η ενέργεια θα συνδέεται με την ψηφιακή τεχνολογία”.

 

Το τρίτο βήμα σχετίζεται με τη μετεξέλιξη της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο στρατηγικής σημασίας.

Ο  Γ.  Σταθάκης κατέγραψε τις εξελίξεις σε γωεπολιτικό επίπεδο: “Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να αναβαθμίσουμε την χώρα σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο με κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ο Διαδρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), του οποίου η κατασκευή έχει ξεκινήσει ήδη, δημιουργώντας οικονομικές κλίμακας στην Βόρεια Ελλάδα βάζει την χώρα δυναμικά στον χάρτη εφοδιασμού φυσικού Αερίου. Το έργο αυτό πλαισιώνεται και από μία συνολικότερη επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Κομβικό ρόλο εδώ διαδραματίζει η αναβάθμιση που ολοκληρώθηκε στον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα, έργο που ενίσχυσε σημαντικά τη δυναμικότητα του συστήματος και έθεσε τις βάσεις για την εξωστρέφεια του

Σημαντική εξέλιξη, επίσης, είναι η ανάδειξη της  Θράκης σε  σημείο εισόδου του κάθετου διαδρόμου τροφοδοσίας φυσικού αερίου που δυνητικά καταλήγει στην καρδιά της Ανατολικής Ευρώπης. Αποφασιστικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση  αποτελεί η κατασκευή του Ελληνοβουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB) που ξεκινά από την Κομοτηνή  και που η μελέτη του βρίσκεται σε αρκετά ώριμο στάδιο.  Στο περιθώριο αυτών των εξελίξεων έχουν πυκνώσει οι επαφές για το σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της ΝΑ Μεσογείου κατευθείαν στους καταναλωτές της Ευρώπης μέσω της κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού.

Παράλληλα, με το φυσικό αέριο υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά νέα και στο πεδίο της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων, όπου μεγάλες ξένες εταιρείες σε συνεργασία με εγχώριες έχουν προχωρήσει σε έρευνας στα υποθαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου”.

Το τέταρτο βήμα αφορά τη μετατροπή του χώρου σε εγγενές στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας τρία διαχρονικά προβλήματα ταλανίζουν την ελληνική οικονομία σε αυτόν τον τομέα:

 1.  η απροσδιοριστία των έγγειων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,
 2. η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού
 3. και η ασάφεια ως προς τις χρήσεις γης,  

Επισημαίνει ότι “σε μία χώρα όπου διακρίνεται κυρίως από ορεινές περιοχές συνδυασμένες με υψηλό δείκτη νησιωτικότητας και που το 25% της επιφάνειάς έχει χαρακτηριστεί Natura, η διευθέτηση και οριοθέτηση του χώρου παίζει κομβικό ρόλο στην προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων περιβαλλοντικά βιώσιμων.

Ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σημείωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου μέχρι το 2020  ενώ θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας ο οποίος θα ενσωματώσει στο εσωτερικό του και το υφιστάμενο σύστημα καταγραφής ιδιοκτησιών από τα υποθηκοφυλακεία.

Σε σχέση με τον χωρικό σχεδιασμό σχεδιάζεται  η αναμόρφωση του πλαισίου με στόχο την προώθηση μίας περιβαλλοντικά και χωρικά βιώσιμής επιχειρηματικότητας. Προκείται για ένα σύστημα ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα εγγυάται την ασφάλεια δικαίου στα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο πάντοτε των περιβαλλοντικών στόχων που ήδη έχουν τεθεί από το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλωσε ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθεί τον νέο σχέδιο νόμου στην Βουλή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης εξειδικεύεται περαιτέρω το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Στόχος  είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας στην πόλη, με την ταυτόχρονη διασφάλιση τη ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στόχος ο οποίος απόλυτα συμβατός με την ατζέντα 2030 περί βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος προτεραιότητα των νέων προτεινόμενων χρήσεων γης σημείωσε ότι  αποτελεί η  παραγωγική ανασυγκρότηση και η προστασία της υπαίθρου.