Home ΑΠΕ Ημερίδα ΚΑΠΕ στις 2 Μαρτίου: “Έργα και τάσεις στο χώρο των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας”
Ημερίδα ΚΑΠΕ στις 2 Μαρτίου: “Έργα και τάσεις στο χώρο των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας”

Ημερίδα ΚΑΠΕ στις 2 Μαρτίου: “Έργα και τάσεις στο χώρο των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας”

0
0

 

Ημερίδα με θέμα: “Έργα και τάσεις στο χώρο των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας” διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Έκθεσης VERDE.TEC 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο MEC της Παιανίας (Λεωφόρος Λαυρίου 301), χώρο διεξαγωγής και της έκθεσης.

Λεωφορεία θα εκτελούν καθημερινά δρομολόγια ανά μισή ώρα:

από τον Σταθμό Μετρό “Δουκίσσης Πλακεντίας” προς το Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. (9.00, 9:30 … 18:30, 19:00)

από το Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. προς τον Σταθμό Μετρό “Δουκίσσης Πλακεντίας” (10:00, 10:30, … 21:00, 21:30).

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ VERDETEC

«ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕ & ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

2 Μαρτίου 2017

11:00 ΕΝΑΡΞΗ

11:00 – 11:30 ΕΡΓA LIFE

 «Επίδειξη Καλών Πρακτικών με Στόχο τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα» LIFE12 BIO/GR/000554, Ευτυχία Τζέν, Mηχ. Μηχανικός

B.Sc, M.Sc., CEng MIMechE, Τμήμα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ, Τάσος Δημαλέξης Δρ. Βιολογίας και Jakob Fric Φυσικός, Nature Conservation Consultants (NCC ΕΠΕ).

Το καινοτόμο έργο στοχεύει στην επιδεικτική εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στη διάρκεια λειτουργίας αιολικών πάρκων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.

 LIFE CLIM’FOOT “Υλοποιώντας δημόσιες πολιτικές για τον υπολογισμό και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών”, Έφη Κορμά, Μηχ. Μηχανικός, Υπεύθυνη Τμήματος

Ανάπτυξης Αγοράς

Ένα έργο που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργαλείων και μεθοδολογίας για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

οργανισμών στις χώρες της ΕΕ.

11:30 – 12:00 ΕΡΓA INTERREG, Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, Χημικός Μηχανικός M.Sc., Ph.D ΕΜΠ, Υπεύθυνος Δέσμης Έργων, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΝ – Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο

Ένα στρατηγικό έργο για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, πολίτικών και εργαλείων για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό,

διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. Σημαντικό αποτέλεσμα του έργου ήταν η επιδεικτική εφαρμογή έργων ΕΞΕ & ΑΠΕ σε εμβληματικούς χώρους, εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου

τομέα, με άμεσο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Κύπρου.

 G.AL.E.T. “Greece / Albania Energy Tourism”

Το στρατηγικό έργο επικεντρώθηκε στην μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία ενός διασυνοριακού «πράσινου τουριστικού μονοπατιού» σε έξι περιοχές (Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Μακεδονία, Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, Βλόρα). Εκεί υλοποιήθηκαν επιδεικτικά έργα, μελετήθηκαν οι σύγχρονες πολιτικές και εργαλεία πράσινου τουρισμού και αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή με στόχο την παραστατική και εύληπτη παρουσίαση των πράσινων έργων στους κόμβους του μονοπατιού και την υποστήριξη της επισκεψιμότητας σε τουριστικούς προορισμούς και την εξοικείωση με πράσινες τεχνολογίες.

 

12:00 – 12:30 ΕΡΓA MED, Γιώργος Σταυρακάκης, Χημικός Μηχανικός  M.Sc., Ph.D ΕΜΠ Υπεύθυνος Δέσμης Έργων, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ

 IMPULSE: «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «2.1-Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη
διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο» του διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020.

 PELAGOS: «Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and
iSlands» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «1.1(Γαλάζια Ανάπτυξη)-

Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου» του διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020.

12:30 – 12:45 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY, Μάρκος Δαμασιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc ΕΜΠ, Διευθυντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, «Ανανεώσιμες Πηγές Eνέργειας» υποστηρίζει εμπράκτως την αύξηση του μεριδίου των
ΑΠΕ στη χώρα μας μέσω υλοποίησης επιδεκτικών έργων ΑΠΕ σε νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, κτίρια δημόσιας διοίκησης, σχολεία, προωθώντας έτσι μία οικονομία λιγότερο εξαρτημένη
από τον άνθρακα, συνεισφέροντας στον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τις Δότριες χώρες .

12:45 – 13:00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχανικός M.Sc., Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ

Ανάπτυξη του μηχανισμού χρηματοδότησης έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων από Επιχειρήσεις/ Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης.

13:00 – 13:15 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc, Πρ. Εργαστηρίου Ενεργειακών Μετρήσεων ΚΑΠΕ ENERFUND: Ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων

Εξοικονόμησης Ενέργειας

13:15 – 13:30 SouthZEB – ΠΡΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (nZEB) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, Ιάκωβος Καλαϊτζόγλου, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

13:30 – 13:45 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Έφη Μαύρου, Περιβαλλοντολόγος ΜΔΕ, Τμήμα εκπαίδευσης ΚΑΠΕ

Αποτελέσματά αποτελέσματα έρευνας που υλοποιήθηκε σε χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο του έργου EU-MERCI.

13:45 – 14:00 Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Τάσος Κυρίτσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα Φ/Β συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής ΚΑΠΕ

Προοπτικές και προβληματισμοί.