1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στα 45,2 εκατ. ενισχύθηκε ο τζίρος το 2016
ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στα 45,2 εκατ. ενισχύθηκε ο τζίρος το 2016

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στα 45,2 εκατ. ενισχύθηκε ο τζίρος το 2016

0

Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2017 έως 31.3.2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας, παρά τα μειωμένα ανεμολογικά δεδομένα, οριακή αύξηση της τάξεως του 1,5%, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) μειώθηκαν κατά 9,4%, σε 7,3 εκατ. ευρώ από 8,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, λόγω μειωμένων ανεμολογικών δεδομένων και μεταβίβασης συμμετοχής της εταιρείας.

Κατ’ αναλογία τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0373 ευρώ έναντι 0,0550 ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2016.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε σε 121,5 εκατ. ευρώ έναντι 124,0 εκατ. στις 31.12.2016.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0582 ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. και 0,0524 ευρώ, αντίστοιχα για το α’ τρίμηνο του 2016.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αιολικού πάρκου στο όρος Λύρκειο (39,6 MW, στα τέλη του 2016) και την μεταβίβαση (εντός του Μαρτίου 2017) της συμμετοχής της εταιρείας στο αιολικό πάρκο Παπούρα (6,3 MW), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 31.03.2017 ανέρχεται σε 240,85 MW, τα οποία αφορούν σε δεκατέσσερα (14) αιολικά πάρκα 233,90 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW.

Σήμερα, επενδυτικά σχέδια αιολικών πάρκων (εγκατεστημένης ισχύος περίπου 145 MW) είναι σε στάδιο υλοποίησης, εκ των οποίων 17 MW αφορούν το υπολειπόμενο του επενδυτικού σχεδίου του Ιουλίου 2014 (όπως αυτό περιγραφόταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών). Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 639 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).