1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Πώς να διαλέξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος;
Πώς να διαλέξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος;

Πώς να διαλέξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος;

0

 

Πέντε χρηστικές συμβουλές από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για να κάνετε την καλύτερη επιλογή.

Σε ενημερωτικό της φυλλάδιο με συμβουλές προς τους καταναλωτές για την καλύτερη επιλογή καινούριου παρόχου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σημειώνει: «Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή επιλογή προμηθευτή είναι να γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, ποια είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά για εμάς». Η ΡΑΕ περιγράφει σε βήματα τη διαδικασία επιλογής, ώστε κάθε νοικοκυριό και επιχειρηματίας να πάρει την ιδανικότερη απόφαση για τις δικές του ανάγκες.

Βήμα 1ο

Φτιάξτε το προφίλ κατανάλωσης.

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνετε, την ισχύ παροχής σας, το ποσό που σας στοιχίζει και σε ποια τιμολογιακή κατηγορία ανήκετε (π.χ. οικιακό ή εμπορικό τιμολόγιο). Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν το «ενεργειακό σας προφίλ». Με βάση τους τελευταίους τρεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που καλύπτουν την περίοδο ενός χρόνου, για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές, έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε αθροιστικά: α) πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνετε ετησίως (σε kWh) και β) πόσα χρήματα ξοδεύετε για αυτήν την κατανάλωση (εξαιρώντας «χρεώσεις προς τρίτους», όπως ΕΡΤ, Δημοτικά Τέλη, κ.λπ. και άλλα τέλη). Ο υπολογισμός του «ενεργειακού προφίλ» σας με βάση το έτος είναι απολύτως απαραίτητος, προκειμένου να συνυπολογίσετε όλες τις εποχιακές σας συνήθειες στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Βήμα 2ο

Σε περίπτωση «door to door» προώθησης ή τηλεφωνικής προσφοράς, ζητήστε αναγνωριστική ταυτότητα εκπροσώπησης.

Οταν δεχτείτε επίσκεψη ή τηλεφώνημα κάποιου εξουσιοδοτημένου εκπρο- σώπου / πωλητή κάποιου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώστε το ονοματεπώνυμό του, το όνομα της εταιρείας που εκπροσωπεί, όπως επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας καθώς και τα δικά του.

Βήμα 3ο

Αναλύστε το ύψος των λογαριασμών στον υποψήφιο νέο σας πάροχο.

Προκειμένου να καταλήξετε στην πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά δεν πρέπει να αρκεστείτε σε αναφορές σε γενικά ποσοστά εκπτώσεων ή και σε τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες ανά μονάδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. kWh). Ο πιο ορθός τρόπος σύγκρισης είναι ο υπολογισμός της νέας οικονομικής προσφοράς βάσει της δικής σας ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης, δηλ. του ετήσιου «ενεργειακού σας προφίλ».

Επομένως, δίνετε τα στοιχεία του ετήσιου «ενεργειακού σας προφίλ» στον εκπρόσωπου του παρόχου και του ζητάτε να σας δώσει εγγράφως μια οικονομική προσφορά με τις ισχύουσες τιμές της εταιρείας που εκπροσωπεί για ένα 12-μηνο, βάσει των στοιχείων του ετήσιου «ενεργειακού σας προφίλ». Επίσης, του ζητάτε να σας εκτιμήσει αντίστοιχα το κόστος για ένα 12-μηνο με τις ισχύουσες τιμές του τωρινού σας προμηθευτή, βάσει των στοιχείων του ετήσιου «ενεργειακού σας προφίλ».

Η προσφορά και εκτίμηση του πωλητή θα πρέπει να περιλαμβάνει το ετήσιο κόστος μόνο στην κατανάλωση ρεύματος (με ΦΠΑ) και βασίζεται στις «ανταγωνιστικές χρεώσεις» (δηλ. εκείνες που καθορίζει ο προμηθευτής), όπως επίσης και το συνολικό κόστος για το έτος, που αφορά στο σύνολο του λογαριασμού (με ΦΠΑ), και περιλαμβάνει εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και τις μονοπωλιακές χρεώσεις, δηλαδή εκείνες που είναι ίδιες ανεξαρτήτως παρόχου (όπως χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς και το δίκτυο διανομής ή το ΕΤΜΕΑΡ), αλλά και τις «χρεώσεις προς τρίτους» (όπως ΕΡΤ και δημοτικά τέλη).

Βήμα 4ο

Κάντε έρευνα αγοράς.

Πάρτε προσφορές από περισσότερους από έναν προμηθευτές, είτε επικοινωνώντας μαζί τους τηλεφωνικά είτε με την επίσκεψή σας σε κάποια από τα καταστήματα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς αρκετοί εναλλακτικοί πάροχοι ήδη διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσα από αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών οι οποίες έχουν παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Αφού συγκεντρώσετε έναν αριθμο προσφορών που θεωρείτε επαρκή για την έρευνα αγοράς σας, στη συνέχεια συγκρίνετέ τις με προσοχή. ‘Ετσι, θα βρείτε ποια είναι η καλύτερη, με βάση τη δική σας κατανάλωση.

Βήμα 5ο

Ελέγξτε και τις υπόλοιπες παραμέτρους του συμβολαίου, πέρα από την τιμή.

Εκτός από την τιμή, θα πρέπει να αξιολογήσετε και μια σειρά από άλλα μη οικονομικά στοιχεία, ξεκινώντας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή τους τρόπους πληρωμής λογαριασμών, τη συχνότητα αποστολής λογαριασμών, ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Σημαντικό είναι επίσης η ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου και η πιθανή ύπαρξη οικονομικής επιβάρυνσης, σε περίπτωση που διακόψετε τη σύμβαση πριν τη λήξη της, καθώς και το ύψος της επιβάρυνσης.

Επίσης, ελέγξτε πόσο είναι το κόστος της εγγύησης και τους όρους καταβολής της. Τέλος, ζητήστε να μάθετε πότε θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, μετά την υπογραφή του συμβολαίου.