Home Νέα Παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για χορήγηση επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης
Παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για χορήγηση επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης

Παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για χορήγηση επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης

0
0

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης χορηγήθηκε σε δικαιούχους οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια χορήγησης της παροχής, το αίτημά τους όμως είχε απορριφθεί λόγω προβλημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα ή για άλλους διαδικαστικούς λόγους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια χορήγησης της παροχής, ζήτησαν τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου επειδή το αίτηµά τους απορρίφθηκε λόγω προβληµάτων στο µηχανογραφικό σύστηµα ή για άλλους διαδικαστικούς λόγους.

Στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ακολουθούν, το πρόβληµα επιλύθηκε µετά από την παρέµβαση της Ανεξάρτητης Αρχής.

Α) ∆ικαιούχος του επιδόµατος εµφανιζόταν στο ηλεκτρονικό σύστηµα να έχει στην κυριότητά της ένα όχηµα επιπλέον των προβλεποµένων, µε αποτέλεσµα να απορριφθεί η αίτησή της. Ωστόσο, το όχηµα είχε κλαπεί από το 2015, συνεπώς βρισκόταν σε αναγκαστική ακινησία και δεν αποτελούσε πλέον περιουσιακό της στοιχείο. Ο Συνήγορος επανειληµµένως απευθύνθηκε προς τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες (∆ΟΥ, ∆ΗΛΕ∆, ∆ιοίκηση ΑΑ∆Ε) ζητώντας να υπάρχει στο µηχανογραφικό σύστηµα η δυνατότητα να εµφανίζει τα κλεµµένα οχήµατα σε κατάσταση κλοπής και όχι ακινησίας, ούτως ώστε να µην συνυπολογίζονται στα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για την χορήγηση του επιδόµατος. Εν τέλει αυτό έγινε δεκτό το 2017, αφού δυο προηγούµενες αιτήσεις της δικαιούχου είχαν αδίκως απορριφθεί. Αίτηµά της για αναδροµική χορήγηση του επιδόµατος λόγω σφάλµατος της υπηρεσίας ωστόσο απερρίφθη.

Β) Σε άλλη περίπτωση, η αίτηση του δικαιούχου απορρίφθηκε αρχικώς, επειδή είχε συµπληρώσει λανθασµένο αριθµό παροχής της ∆ΕΗ και αυτός δεν συνέπιπτε µε τον αριθµό παροχής στο τιµολόγιο του προµηθευτή πετρελαίου. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος έχασε την προθεσµία υποβολής ένστασης, µε την οποία θα µπορούσε να διορθώσει τον αριθµό, επειδή κατά το κρίσιµο διάστηµα νοσηλευόταν στο νοσοκοµείο µε σοβαρά προβλήµατα υγείας που τον καθιστούσαν ανίκανο να διαχειρισθεί τις υποθέσεις του. Ο Συνήγορος υπέδειξε στο δικαιούχο να υποβάλει, έστω και εκπρόθεσµα, ένσταση µε όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά και να ζητήσει την επανεξέταση της περίπτωσής του. Πράγµατι, η εκπρόθεσµη ένστασή του εξετάστηκε, έγινε δεκτή και το επίδοµα του χορηγήθηκε.