1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Πρόγραμμα ProDeSA: Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε επτά δήμους της Αττικής
Πρόγραμμα ProDeSA: Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε επτά δήμους της Αττικής

Πρόγραμμα ProDeSA: Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε επτά δήμους της Αττικής

0

Ξεκινούν έργα για παραγωγή ενέργειας, σε επτά δήμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Αμαρουσίου, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο ProDeSa, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το ProDeSa αποσκοπεί στην υποστήριξη επτά μεγάλων δήμων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προκειμένου να αναπτύξουν επιδεικτικά έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, συστήματα ισχύος 3,2 MW θα ενσωματωθούν σε 74 δημοτικά κτίρια των επτά δήμων, με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να φτάνει τις 4,8 GWh/έτος και να καλύπτει μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών τους αναγκών.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο επικεντρώνεται στη βέλτιστη ομαδοποίηση των μεμονωμένων δημοτικών έργων ώστε να δημιουργηθεί ένας σημαντικός όγκος έργων ο οποίος θα παρουσιάζει καλύτερο χρόνο αποπληρωμής και μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο. Επιπλέον, το ProDeSa μελετάει τη διαμόρφωση ενός χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες οικονομικές πηγές και αποβλέπει στην εξασφάλιση της συμμετοχής των ΕΕΥ.

Το έργο ProDeSa είναι η πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός δικτύου τουλάχιστον άλλων 30 δήμων-παρατηρητών οι οποίοι θα υποστηριχθούν προκειμένου να αναπαράγουν τα αποτελέσματα.

Το έργο άρχισε το Μάϊο του 2017, έχει διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 (Αριθμός Συμβολαίου: 754171). Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν είναι 20,24 Μ€ (εκατ. Ευρώ).

Εξ αυτών, το 1 εκατ. ευρώ θα χορηγηθεί από το πρόγραμμα Horizon, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αναζητηθεί μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικά σχήματα, στα οποία θα αξιοποιούνται συμβάσεις των δήμων με εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίες θα χρηματοδοτούν τα έργα (ολικώς ή μερικώς) και θα αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου, βάσει της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι στόχοι του προγράμματος

  • Προετοιμασία και προκήρυξη πιλοτικών έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα δημοτικά κτήρια και τον οδοφωτισμό σε πέντε δήμους της Αττικής (Άλιμος, Αγ. Δημήτριος, Γλυφάδα, Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη, Άγ. Ανάργυροι – Καματερό).
  • Υπογραφή συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης με εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
  • Επίδειξη της καινοτομικής χρηματοδοτικής και οργανωτικής προσέγγισης στους δήμους της Ελλάδας και δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων (“Data Evidence”) για την εφαρμογή των συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης (EPC) και τις επενδύσεις.
  • Υιοθέτηση έξυπνων τρόπων ομαδοποίησης των ενεργειακών έργων και των νέων χρηματοδοτικών σχημάτων με καλύτερα κατανεμημένο και ισοζυγισμένο ρίσκο. Η ομαδοποίηση θα είναι η βέλτιστη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση δηλαδή δήμοι, ΕΕΥ, επενδυτές/τράπεζες κ.λ.π. Καινοτομικοί τρόποι χρηματοδότησης όπως το crowdfunding θα μελετηθούν ως συμπληρωματικές χρηματοδοτικές πηγές.
  • Ανάπτυξη έργων σε δύο δήμους που συμμετέχουν ως παρατηρητές. Το PRODESA υποστηρίζει τους δήμους παρατηρητές να αναπτύξουν το δικό τους σχέδιο ανακαινίσεων και να προετοιμασθούν για την υλοποίησή τους.
  • Ανάπτυξη δικτύου 30 τουλάχιστον δήμων οι οποίοι θα λάβουν καθοδήγηση και βοήθεια στην ανάπτυξη μίας σειράς έργων ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τις λύσεις του PRODESA.
  • Να υποστηριχθούν οι δήμοι για ν’ αποκτήσουν ικανότητα ώστε να μπορούν ν’ αναπτύξουν έργα ενεργειακής απόδοσης.
  • Ανάπτυξη και εκτέλεση ενός αποτελεσματικού σχεδίου διάδοσης και προώθησης των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στον δημόσιο τομέα μέσω επενδύσεων κυρίως ιδιωτικών κεφαλαίων.

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν

Τα έργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 116 δημοτικά κτήρια, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,2 MW και ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι 45,6 GWh/y και η παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ θα είναι 4,8 GWh/y.

Πιο συγκεκριμένα η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κέλυφος, στα συστήματα ψύξης/θέρμανσης και αερισμού καθώς επίσης και στο φωτισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτηρίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων εκτιμάται ότι θα είναι 8 GWh/y. Επίσης θα ενσωματωθούν στις οροφές των δημοτικών κτηρίων και φωτοβολταϊκά συστήματα προκειμένου να καλυφθεί μεγάλο μέρος των αναγκών τους για ηλεκτρισμό.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού θα πραγματοποιηθεί σε 3 Δήμους, αφορά 6,3 MW εγκατεστημένης ισχύς και θα επιφέρει συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 37,6 GWh/y. Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED, την ενσωμάτωση συστημάτων dimming τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα επικοινωνίας και με κάμερες ασφαλείας όπου κριθεί αναγκαίο από τους δήμους.

Όλες οι επεμβάσεις τόσο στα δημοτικά κτήρια όσο και στον οδοφωτισμό έχουν σαν στόχο τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και τη βελτίωση των συνθηκών για τους χρήστες.