1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Ιδού πως θα βοηθήσει την ελληνική αγορά το Χρηματιστήριο Ενέργειας
Ιδού πως θα βοηθήσει την ελληνική αγορά το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ιδού πως θα βοηθήσει την ελληνική αγορά το Χρηματιστήριο Ενέργειας

0

Κατατίθεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο, με το οποίο μεταξύ άλλων, θεσπίζονται οι διατάξεις που αφορούν το Χρηματιστήριο Ενέργειας αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Με την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η ελληνική αγορά ενέργειας εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Το  Χρηματιστήριο Ενέργειας θα δώσει ώθηση στην ελληνική ενεργειακή αγορά και θα βοηθήσει, στα πλαίσια της μετάβασης στο Target Model, στα εξής:

  • στην αναδιοργάνωση της ηλεκτρικής αγοράς
  • στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές
  • στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού
  • στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα,
  • στην περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ

Με τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το μοντέλο της υποχρεωτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (mandatory pool) θα αντικαταστήσουν τέσσερις νέες διακριτές αγορές ηλεκτρισμού:  η αγορά επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια (spot αγορές), η αγορά παραγώγων και η αγορά εξισορρόπησης.

Η προ-ημερήσια αγορά

Το Target Model έχει ως βασική επιδίωξη την εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Στο νέο αυτό φορέα, θα πραγματοποιούνται, σε πραγματικό χρόνο, συναλλαγές ποσοτήτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μεταξύ παραγωγών ή / και προμηθευτών και καταναλωτών

Υπάρχει ήδη μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών (single auction platform), στην οποία υποβάλλονται καθημερινά προσφορές για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη ημέρα (ΠΡΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ). Το αποτέλεσμα αυτής της ενιαίας επίλυσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, είναι η κατανομή της ενέργειας μεταξύ των διαφόρων διεθνών διασυνδέσεων με έναν τρόπο αρκετά αποτελεσματικό που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό την χωρητικότητα των διασυνδέσεων, προκειμένου οι τιμές μεταξύ των συζευγμένων αγορών να καθίστανται ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο στην περίπτωση συμφόρησης στην μεταξύ τους διασύνδεση, το οποίο θα μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα οικονομικό σήμα για την αναγκαιότητα περαιτέρω διασυνδέσεων.

Στο παρελθόν, οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας (traders) λάμβαναν μέρος σε διακριτές δημοπρασίες (explicit auctions) για την κατανομή ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων και επομένως έπρεπε να προβλέψουν τη διαφορά των τιμών μεταξύ των διασυνδεδεμένων αγορών. Σε περίπτωση εσφαλμένης πρόβλεψης, αν δηλαδή είχαν αντιστραφεί εν τέλει τα οικονομικά δεδομένα και επομένως δεν υπήρχε οικονομικό νόημα στις διασυνοριακές συναλλαγές, ένα μεγάλο ποσοστό τους δεν υλοποιούνταν. Έτσι, σημαντικό τμήμα των διεθνών διασυνδέσεων παρέμενε στην πράξη αναξιοποίητο.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από την Πορτογαλία έως την Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-ημερήσιες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρυθμός των εξελίξεων και στη Βαλκανική είναι ενθαρρυντικός.Οι χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους με μια τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι η ΠΓΔΜ έχει ανακοινώσει την επικείμενη σύζευξή της με τη Βουλγαρία. Εν συνεχεία της ίδρυσης χρηματιστηρίων ενέργειας στη Σερβία και τη Βουλγαρία, ήδη από το 2015, σε αντίστοιχες ενέργειες προβαίνει και το Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξάγει το σχεδιασμό της από κοινού με το Κόσοβο. Σημειώνεται επίσης ότι έως το 2020, η Βουλγαρία προτίθεται να ενοποιηθεί με τις 4 ήδη συζευγμένες αγορές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας.

Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, στην περίπτωση της Ελλάδας, η προ-ημερήσια αγορά μας θα συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα τη Βουλγαρία, αλλά και όμορες χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι το Target Model θα ενισχύσει σημαντικά και τις βιομηχανίες καθώς αφενός θα διαμορφωθούν οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν στην αγορά συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας πλήρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Διαβάστε τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για το Χρηματιστήριο Ενέργειας