1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Στη διαχείριση απορριμμάτων στρέφει το βλέμμα της η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Στη διαχείριση απορριμμάτων στρέφει το βλέμμα της η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Στη διαχείριση απορριμμάτων στρέφει το βλέμμα της η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

0

Ο Δήμος Θήρας σε συνεργασία με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωράει στην μελέτη για την δημιουργία μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων και την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι  Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς, ο  Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός και ο Δήμαρχος Θήρας, Αναστάσιος-Νικόλαος Ζώρζος, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας.

Η συμφωνία μεταξύ των πλευρών αφορά δύο σκέλη: την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου και την διαχείριση των απορριμμάτων.

Αριστερά ο Δήμαρχος Θήρας, Αναστάσιος-Νικόλαος Ζώρζος και δεξιά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς

Διαχείριση απορριμμάτων

Η Σαντορίνη παράγει 20.000 τόνους απορρίμματα ετησίως, τα οποία μέχρι τώρα αποβάλλονται στην ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων), γεγονός που προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στο νησί. Η δημιουργία μονάδας θα δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α: Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας του συστήματος επεξεργασίας των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στον Δήμο Θήρας που θα αποβλέπει στην παραγωγή ενέργειας (W2E), η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

–       διερεύνηση της ποιοτικής σύστασης και των ποσοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων Δήμου Θήρας.

–       αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου και το πώς συνδέεται με την υφιστάμενη στρατηγική – ενέργειες που έχει δρομολογήσει ο Δήμος

–       την ανάλυση των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών του έργου & αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης υλοποίησης.

ΣΤΑΔΙΟ Β: Μελέτες Σχεδιασμού

1.Επικαιροποίηση / Τροποποίηση της Προκαταρκτικής μελέτης (Master Plan) για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στον Δήμο Θήρας, ώστε να συμπεριλάβει τη νέα μέθοδο επεξεργασίας.

Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει και το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Θήρας όπως απαιτείται βάσει του ΕΣΔΑ.

2.Εκπόνηση Τεχνικών Προμελετών Σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του προτεινόμενου έργου

3.Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Σχεδιασμού & Μελετών Εφαρμογής για την κατασκευή του έργου.

Οφέλη έργου αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων

  • Άμεση και οριστική λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Σαντορίνης.
  • Εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ και απαλλαγή από επερχόμενα υπέρογκα πρόστιμα.
  • Εφησυχασμός της τοπικής κοινωνίας.
  • Θετικό αντίκτυπο στην υγεία του πληθυσμού.
  • Θετική προβολή του νησιού με συνεισφορά και στον τουρισμό.
  • Η Σαντορίνη θα είναι πλέον νησί μηδενικού απόβλητου και ο Δήμος Θήρας θα αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση για άλλους Δήμους.

Εκτιμάται ότι το ετήσιο όφελος μετά την κατασκευή του σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ και ανάκτηση υλικών από τους πράσινους κάδους της Σαντορίνης ανέρχεται σε 283.000€

Από την μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Ηλίας Μοναχολιάς, ανέφερε “εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στις έρευνες και να επενδύσουμε γιατί με την διαχείριση των απορριμάτων θα μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα και να το πουλάμε”.

Τα οφέλη των κατοίκων θα είναι η έκπτωση στην τιμή της κιλοβατώρας και στο δήμο θα είναι ένα χρηματικό ποσό από τα κέρδη της πώλησης του ρεύματος ως ανταποδοτικό μέτρο, όπως ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα ο κ. Μοναχολιάς είπε ” Βάσει νόμου ένα τμήμα των εσόδων πηγαίνει ανταποδοτικά στο δήμο που παράγεται το ρεύμα και οι κάτοικοι πληρώνουν φθηνότερα το ρεύμα”.

Το έργο θα κοστίσει περί τα 18 εκατ. ευρώ, ενώ ο δήμαρχος της Σαντορίνης προσδοκά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ώστε μέχρι το 2019 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων και οι ολιστικές μελέτες για να προλάβει  να απορροφήσει την επιδότηση από το ΕΣΠΑ.

Το προτεινόμενο μέρος για την δημιουργία της μονάδας μετά από σχετικές μελέτες είναι το παλιό λατομείο στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου. Ωστόσο η έκταση, η οποία είναι περίπου 70 στρέμματα, ανήκει σε ιδιώτες και αν εγκριθεί το έργο τότε ο δήμος θα προχωρήσει στην απαλλοτρίωση της έκτασης.

Το παλιό λατομείο στο Μεγαλοχώρι

Γεωθερμία

Παράλληλα με την μελέτη διαχείρισης των αποβλήτων, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε συνεργασία με τον δήμο Θήρας και το υπουργείο Ναυτιλίας προχωράει και την μελέτη αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου. Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της επιφανειακής έρευνας και σύμφωνα με τα ευρήματα η θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Στόχος της γεωθερμίας δεν είναι μόνο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και άλλα έργα, όπως η αφαλάτωση, το σύστημα θέρμανσης και ψύξης κ.α.

Η ανάπτυξη γεωθερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής με αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, έχει ως στόχο την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του νησιού, ακόμα και σε περίοδο αιχμής, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία και σταθερότητα του δικτύου του νησιού. Με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα παροχής υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες.

Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης – θέρμανσης για ξενοδοχεία και οι ανάγκες άρδευσης με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα. Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν κυρίως από τους κατοίκους του νησιού. Τα παραγόμενα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία θερμών λουτρών (SPA), γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι η Σαντορίνη. Η ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων θα γίνει σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σταδιακά και σε πλήρη συμπόρευση με τον Δήμο Θήρας και την τοπική κοινωνία.

Τα επόμενα στάδια είναι τα εξής:

• Άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκησή Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου της Σαντορίνης.

• Γεωτρήσεις στα προτεινόμενα από το Δήμο Θήρας σημεία.

Τα άμεσα οφέλη είναι η ανάπτυξη γεωθερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής με αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, με στόχο τη κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του νησιού, ακόμα και σε περίοδο αιχμής., η γεωθερμική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως σε σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ικανότητας ως και 3.000 m3 ημερησίως, επιλύοντας οριστικά το ζήτημα παροχής υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες. Στις μη ηλεκτρικές εφαρμογές της γεωθερμίας, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στη Σαντορίνη, εντάσσεται και η παραγωγή ύδατος για άρδευση με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα. Η άμεση αύξηση των θέσεων εργασίας του νησιού, αφού τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα απασχοληθεί προσωπικό από το νησί. Επίσης το περιβάλλον δεν θα επιβαρυνθεί γιατί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. θα εφαρμόσει μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, ολικής επανεισαγωγής/μηδενικής ρύπανσης που εφαρμόζονται διεθνώς. Επιπλέον, η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων θα γίνει σε θέση που θα προκαλεί την ελάχιστη δυνατή όχληση, τα δε γεωθερμικά ρευστά, αφού αποδώσουν το θερμικό τους φορτίο, θα επανεισάγονται στο υπέδαφος, ώστε να ανανεώνεται ο γεωθερμικός ταμιευτήρας. Θα δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στους τομείς ενέργειας και μεταφοράς, δεδομένης της υπερεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η αξιοποίηση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και το οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους κατοίκους, μέσω των ανταποδοτικών τελών από τη λειτουργία του σταθμού.

Α. Ζώρζος: “Δεν συμφωνούμε με το καζίνο”

Σχετικά με τη δημιουργία καζίνο στο νησί ο κ. Ζώρζος είπε “Δεν συμφωνούμε με το καζίνο και το δημοτικό συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα την απόρριψη της αδειοδότησης”. Ο λόγος σύμφωνα με τον ίδιο είναι αρχικά ότι στο νησί υπάρχει υπερανάπτυξη, στην οποία πρέπει να μπει ένα φρένο για την προστασία του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. ” Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό και επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών”. επεσήμανε ο Δήμαρχος της Θήρας.