Home Ενεργειακές επισημάνσεις Ιδού πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
Ιδού πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Ιδού πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

0
0

Για μία εβδομάδα αργότερα αναβάλλεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή ηλεκτρονικών  αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον».

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν να υποβάλλουν την αίτηση για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον» από τις 8 Μαρτίου, αντί για τις 28 Φεβρουαρίου.

Ποιες εργασίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»;

Το πρόγραμμα ασχολείται με εργασίες που εγγυώνται την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού. Αρχικά καλύπτει πρωτίστως ανάγκες για αλλαγή κουφωμάτων, δηλαδή για πόρτες και παράθυρα. Βασική προϋπόθεση είναι τα κουφώματα να μη διαχωρίζουν 2 εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, όπως μια πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας, γιατί αυτή δεν εκτίθεται σε εξωτερικό χώρο. Επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για τοποθέτηση και αντικατάσταση συστημάτων σκίασης, για παράδειγμα παντζουριών.
Κάτι ακόμα που ενδιαφέρει το πρόγραμμα είναι η εξωτερική θερμομόνωση του κτηρίου και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού. Ωστόσο, δεν καλύπτει τις δαπάνες για τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης, όπως για σώματα καλοριφέρ. Επίσης καλύπτει δαπάνες για αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Αρχικά ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση για μία μόνο κατοικία. Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν το ετήσιο εισόδημα του υποψήφιου και ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα, ορίζεται το ποσοστό της επιδότησης.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών για τις οποίες κάνετε την αίτηση δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να κάνετε αίτηση για επιδότηση έως και 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του σπιτιού. Ένα μέρος αυτών των χρημάτων θα επιδοτείται και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, είτε με τραπεζικό δάνειο είτε με χρήματα που ήδη διαθέτει.
Το ανώτατο όριο επιδότησης για μια κατοικία δε μπορεί να ξεπερνά το 70% της συνολικής δαπάνης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η πρώτη κατηγορία δικαιούται σίγουρα επιδότηση κατά 60%. Η δεύτερη δικαιούται επιδότηση του 50% των δαπανών, η τρίτη 40%, η τέταρτη 35%, η πέμπτη 30% και η έκτη 25%. Όσον αφορά στην έβδομη κατηγορία, δεν υπάρχει δικαίωμα επιδότησης, αλλά υπάρχει δικαίωμα λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου.
Σε περίπτωση που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, για κάθε προστατευόμενο μέλος υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 5%.

Αναλυτικά ο πίνακας με τις κατηγορίες βάσει εισοδήματος:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 έως 10.000 έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.001 – 15. 000 20.001 – 25.000 50% 5% 70%
3  15.001 – 20.000  25.001 – 30.000  40% 5% 70%
4  20.001 – 25.000  30.001- 35.000  35% 5% 70%
5  25.001- 30.000  35.001- 40.000  30% 5% 50%
6  30.001- 35.000  40.001- 45.000  25% 5% 50%

Υπάρχει και η 7η κατηγορία (ατομικό εισόδημα 35.000 έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό 45.000 – 50.000). Σε αυτούς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν θα χορηγείται επιχορήγηση, αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου

Τα βήματα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

1. Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «Επιλέξιμη Κατοικία».

2. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες πρέπει να απευθυνθεί σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του βάσει της οποίας θα καθορισθούν η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2), η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων, το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων και
η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

3. Συλλογή δικαιολογητικών και λήψη προσφορών
Με την ολοκλήρωση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία πάντα με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις εργασίες που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII). Η πρόταση αυτή πρέπει να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ. Ειδικότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων στη βάση του ΠΕΑ και της σχετικής έκθεσης, την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εάν, με τις επιλεγμένες παρεμβάσεις, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων όπως αυτές καταγράφονται . Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.

Τα επόμενα βήματα είναι η κατάθεση της αίτησης, η έγκριση και έπειτα η υλοποίηση του προγράμματος. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Τέλος, ελέγχεται αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/ εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης.

Οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε το έργο εκδίδεται από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του έργου του ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση των κινήτρων.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή και ο ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος, η δανειακή σύμβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράμματος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται στην τράπεζα για την ενημέρωση του ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.