1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Viohalco: Εκτίναξη κερδών
Viohalco: Εκτίναξη κερδών

Viohalco: Εκτίναξη κερδών

0

Σημαντική η βελτίωση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της Viohalco, με τον κύκλο εργασιών να υπερβαίνει τα 3,7 δισ. ευρώ και το EBITDA τα 300 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο όμιλος:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.721 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19% έναντι 3.119 εκατ. ευρώ το 2016.
  • Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 302,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 70,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 231,7 εκατ. ευρώ το 2016.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2016.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ (2016: ζημιές 7 εκατ. ευρώ), δηλαδή 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 73,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Το έτος 2017

Το 2017 ήταν έτος ανάπτυξης για τις εταιρείες της Viohalco. Οι ισχυρότερες επιδόσεις ήταν απόρροια των αυξημένων όγκων πωλήσεων, των μέτρων περιορισμού του κόστους, χάρη στις σημαντικές επενδύσεις βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών και των ανοδικών τιμών των μετάλλων. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρίες της Viohalco μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις βελτιωμένες συνθήκες στις ευρωπαϊκές αγορές βιομηχανικών αγαθών και μετάλλων.

Οι όγκοι πωλήσεων και η κερδοφορία αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, ενώ το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής θέσης των εταιριών τους. Ο δε κλάδος χάλυβα κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεών του και σημαντική αύξηση των εξαγωγών του, καθώς οι στρατηγικές επενδύσεις, όπως οι επενδύσεις στο έλαστρο της Dojran Steel, οδήγησαν σε λειτουργικές βελτιώσεις και αυξημένη παραγωγή σε όλο τον κλάδο.

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη σύμβαση που είχε αναλάβει ποτέ, για την προμήθεια σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), ενώ υπέγραψε σύμβαση με την Baltic Connector και την Elering για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector. Όσον αφορά στον κλάδο καλωδίων, παρά τις καθυστερήσεις των έργων και τους χαμηλούς όγκους πωλήσεων στις βασικές αγορές καλωδίων, η κερδοφορία του κλάδου παρέμεινε σταθερή έναντι του 2016.

Τέλος, στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, η επισκεψιμότητα στο εμπορικό κέντρο River West-IKEA έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι επιδόσεις του ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες, συντελώντας σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου από μισθώματα.

Τον Δεκέμβριο 2017 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. με τη Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε., δημιουργώντας την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (ElvalHalcor), μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας αλουμινίου και χαλκού (μη σιδηρούχων μετάλλων). Στις αρχές του 2018, η ElvalHalcor ξεκίνησε την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 150 εκατ. ευρώ. Αυτή η επένδυση θα ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Στη συνέχεια ενός δυναμικού έτους στις ευρωπαϊκές αγορές βιομηχανικών αγαθών και μετάλλων, αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη στις αγορές δραστηριοποίησης των εταιριών της Viohalco, καθώς βελτιώνεται η ζήτηση, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις τους το 2018 (μεταξύ άλλων το Brexit και ο προστατευτισμός). Οι εταιρίες της Viohalco βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν τις βελτιούμενες συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται, μέσω περαιτέρω λειτουργικής βελτιστοποίησης, τεχνολογικής καινοτομίας και αξιοποίησης των πρόσφατων επενδύσεών τους.

Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2017 ανήλθε σε 3.721 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 19% έναντι 3.119 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.

Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 31% σε 302,5 εκατ. ευρώ το 2017 (2016: 231,7 εκατ. ευρώ), λόγω των ισχυρότερων αποτελεσμάτων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 110,4 εκατ. ευρώ (2016: 102,1 εκατ. ευρώ), λόγω των κερδών που επιτεύχθηκαν το 2016 από τη από την εξαγορά της Eufina S.A., στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση των Elval Συμμετοχές Α.Ε., Αλκομέτ ΑΕ, Διατούρ ΑΕ και Eufina S.A. από τη Viohalco. Δεν σημειώθηκε σημαντική μεταβολή σε σχέση με το καθαρό έξοδο τόκων μεταξύ 2017 και 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 56,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για τη χρήση βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 83,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το 2016. Κατά το 2017, τα κέρδη μετά από φόρους είναι 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση με φορολογικές ζημιές προηγούμενων ετών και τους κανόνες περί υπο-κεφαλαιοδότησης.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 122,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αποσβέσεις της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 82 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων αποθεμάτων που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις χαμηλότερες εμπορικές απαιτήσεις.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων εμπορικών υποχρεώσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων.

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.696 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες (ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό) και ποσοστό 10% έχει χορηγηθεί από διεθνείς τράπεζες και υπερεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 42% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 58% από βραχυπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Οι δανειοδοτήσεις αυτές συνήθως εγκρίνονται εκ νέου κατά την αναθεώρηση και με βάση τον προϋπολογισμό αυξάνονται αναλόγως. Εντός αυτών των ανακυκλούμενων πιστωτικών ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία, όταν λήξουν ανανεώνονται αυτομάτως, εφόσον χρειάζεται.