1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Το συνέδριο της Α– Energy Ιnvestments «Επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη»
Το συνέδριο της Α– Energy Ιnvestments «Επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη»

Το συνέδριο της Α– Energy Ιnvestments «Επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη»

0

Πρωτότυπες προτάσεις για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των έργων που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο συνολικότερα, αλλά και με συνεργασίες δημόσιου- ιδιωτικού τομέα ειδικότερα, αναμένεται ότι θα κατατεθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, στα πλαίσια του φόρουμ «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που πραγματοποιείται την Πέμπτη, 29 Mαρτίου 2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Βασικό άλλωστε θέμα του φόρουμ, είναι, η στροφή σε βιώσιμες επενδύσεις στις τοπικές οικονομίες με παράλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων αφενός ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων και αφετέρου μόχλευσης με ιδιωτικά κεφάλαια. Η εκδήλωση, οργανώνεται από το επιχειρηματικό φόρουμ Α – Energy Investments με την άμεση συμμετοχή και συνεργασία της ΚΕΔΕ, της ΠΕΤΑ ΑΕ – Αναπτυξιακής ΟΤΑ, ενδιαφερόμενων Περιφερειών, του ΚΑΠΕ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του ΤΕΕ, αρμόδιων υπουργείων, του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», επιχειρηματικών φορέων όπως ο ΣΑΤΕ κα.

Το θεματικό συνέδριο, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά θα εστιάσει εφέτος:

Πρώτον, στο επίκαιρο θέμα της υλοποίησης έργων και επενδύσεων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα με βάση τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), όπως αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κα.
Δεύτερον, στα νέα, ήδη δρομολογημένα επενδυτικά σχέδια Περιφερειών και ΟΤΑ, για τα οποία αναζητείται ιδιωτική χρηματοδότηση. Θα παρουσιαστεί το σύνολο σχεδόν των ώριμων έργων στους τομείς ενδιαφέροντος, που είτε υλοποιούνται ήδη, είτε βγαίνουν αυτή την περίοδο στον αέρα, από Δήμους και Περιφέρειες.

Ιδιαίτερη έμφαση, θα δοθεί, λόγω του μεγάλου αριθμού διαγωνιστικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, στα έργα Οδοφωτισμού / Εξοικονόμησης Ενέργειας, Διαχείρισης Αποβλήτων, Σχολεία, «Έξυπνης Πόλης» κα. Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος και τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τον επενδυτή αλλά και με την μικρομεσαία επιχείρηση, τον μελετητή/ κατασκευαστή/ προμηθευτή, που επίσης αποτελούν απαραίτητους κρίκους στην αλυσίδα της τοπικής ανάπτυξης, ενώ θα γίνει ασφαλώς και εκτεταμένη αναφορά στις σχετικές δυσκολίες και προκλήσεις.

Ερωτήματα που θα απαντηθούν

Ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα που θα τεθούν είναι:

  • Ποια η άμεση προοπτική του νέου Ειδικού επενδυτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», πώς και πότε θα υλοποιηθεί;
  • Ποιες οι προοπτικές των μεγάλων, αλλά και των μικρότερων έργων Δήμων και Περιφερειών που έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχονται (Ν. 4412/2016, Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, μακροχρόνιες μισθώσεις κ.α.);
  • Ποια τα θετικά στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες καλές πρακτικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο; Αντίστοιχα, ποιά τα πρακτικά θέματα ή/και εμπόδια που απασχολούν Δήμους και Περιφέρειες που συνεργάζονται ή θα συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν;
  • Πώς μπορούν να προτυποποιηθούν κατά τον πλέον αντικειμενικό τρόπο τα τεχνικά κριτήρια ενός διαγωνισμού;
  • Ποιος ο ρόλος της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, τον επενδυτή αλλά και την μικρομεσαία επιχείρηση, τον μελετητή/ κατασκευαστή/ προμηθευτή που επίσης αποτελούν απαραίτητους κρίκους στην αλυσίδα της τοπικής ανάπτυξης;
  • Πώς θα εξασφαλίζονται διαδικασίες ανοικτού ανταγωνισμού; Ειδικότερα, στην περίπτωση έργων όπου συμμετέχει επενδυτής, πώς θα εξασφαλίζεται η ποιότητα των έργων ΣΔΙΤ σε όλη τη διάρκεια ζωής μίας σύμβασης; Πώς πρέπει ακόμα να προσεγγίζεται το βασικό θέμα του χρόνου εκμετάλλευσης του έργου από τον ανάδοχο, αλλά και πώς πρέπει να προστατεύεται και ο ίδιος ο επενδυτής ;
  • Ποιες είναι οι νέες επενδυτικές ανάγκες για «βιώσιμες» πόλεις, πώς μπορούν να προσελκυστούν σχετικά κεφάλαια από συγχρηματοδοτούμενους επενδυτικούς πόρους και προγράμματα και ποιος ο ειδικός ρόλος του νέου δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».;

Οι ομιλητές

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές, ο κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, ο κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, η κ. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο κ. Βασίλης Τσολακίδης, Πρόεδρος ΚΑΠΕ, ο κ. Νίκος Χιωτάκης, Πρόεδρος  και Διευθύνων Σύμβουλος της  ΠΕΤΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ και  Φορέας Διαχείρισης της πύλης InvestOTA, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Γεώργιος Καταπόδης, Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΑΑΔΗΣΥ ο κ. Γεώργιος Κυριακόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αν. Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ, ο κ. Αθανάσιος Κατρής, Διευθύνων Σύμβουλος Watt AE, ο κ. Ντίνος Παπαπολύζος, Διευθύνων Σύμβουλος TREK Development Α.Ε., ο κ. Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, Δήμαρχος Πεντέλης, εκπρόσωπος της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», ο κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης, Δήμαρχος Βριλησσίων, ο κ. Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, ο κ. Χρήστος Πρωτόγερος, Διευθυντής Προγραμμάτων  ΠΕΤΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ και  Φορέας Διαχείρισης του InvestOTA, ο κ. Λ. Ποδηματάς, Τμήμα Χρηματοδοτήσεων ΟΤΑ, ΠΕΤΑ Α.Ε., ο κ. Tareq Al Jizawi, Telecommunications & Computer Engineer Managing Director, Εταιρεία GLOBILED, ο κ. Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» , ο κ. Παύλος Κολοκοτσάς, Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Τάσος Βάμβουκας, Δήμαρχος Χανίων, o κ. Αντώνιος Μ. Νίκας, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, ΕΕΠ (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό) Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΑΑΔΗΣΥ, εκπρόσωποι των Δήμων Χαλκίδας, Ασπροπύργου και άλλων δήμων, εκπρόσωποι ΦοΔΣΑ, o κ. Γιάννης Γιάνναρος, Διαχειριστής WW&E Private Company, Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ενεργειακής Αναβάθμισης, εκπρόσωποι της Ελληνικής ΄Ενωσης Εργαστηρίων Πιστοποίησης αλλά και σημαντικών εταιρειών/μελετητών/ επενδυτών.

Την εκδήλωση, έχουν κληθεί να χαιρετήσουν ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Kωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της «Νέας Δημοκρατίας και o κ. Κώστας Σκρέκας, Τομεάρχης  Περιβάλλοντος και  Ενέργειας  της  ΝΔ, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Υποδομών και Παιδείας, εκπρόσωπος της  Δημοκρατικής Συμπαράταξης κα.
Βασικός χορηγός της εκδήλωσης, είναι η «TREK Development Α.Ε». Ανάμεσα στους υποστηρικτές, η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», η «Watt AE», η «GLOBILED» κα