1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Επενδύσεις 3,5 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και επέκταση του δικτύου φ/α
Επενδύσεις 3,5 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και επέκταση του δικτύου φ/α

Επενδύσεις 3,5 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και επέκταση του δικτύου φ/α

0

Επενδύσεις  ύψους 3,5 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο για την ολιστική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, το οποίο παρουσίασε ο υπουργός Οικονομιών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Στόχος του σχεδίου είναι η επίτευξή της διείσδυσης των ΑΠΕ στο 28% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030. Συγκεκριμένα το κείμενο αναφέρει:

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διείσδυσης των ΑΠΕ περίπου στο 28% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030 (μερίδιο 30% και 50% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 και το 2030 αντίστοιχα), είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν έργα ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα τονώσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, μειώνοντας αντίστοιχα την ανεργία στη χώρα.

Ταυτόχρονα, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων και των μικρών βιομηχανιών που χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια.

Επίσης, η ενίσχυση των έργων μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου και η σημαντική αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με γειτονικές χώρες (η σημερινή δυναμικότητα NTC είναι περίπου 2400 MW) αναμένεται να μειώσει το κόστος ηλεκτρισμού και κατά συνέπεια να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας και των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν φθηνότερα προϊόντα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Συνολικά, προωθείται η μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς ενέργειας με την υιοθέτηση του Target Model, τη διασύνδεση των νησιών, την προκήρυξη διαγωνισμών για την εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ, την αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη βιώσιμη εξόρυξη και τα διεθνή ενεργειακά έργα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει επίσης καταρτίσει κατάλογο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων και προχωρά στην ανάπτυξη του Εθνικού Πλάνου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Είναι σαφές ότι τα επόμενα χρόνια, ειδικά η δεκαετία 2020-2030, θα είναι μια περίοδος ανάπτυξης για τη χώρα, στην οποία αναμένεται να συνεισφέρει ενεργά ο ενεργειακός τομέας.

Η ενεργειακή βιομηχανία στην Ελλάδα έχει σημαντικό δυναμικό τόσο από την άποψη της ανάπτυξης της αγοράς όσο και από τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια του εφοδιασμού και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας παραμένουν βασική προτεραιότητα και σημαντικό γεωπολιτικό εργαλείο.

Ο βραχυπρόθεσμος έως μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του Υπουργείου Ενέργειας περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους, σύμφωνα με το ολιστικό σχέδιο:

Ενεργειακό μείγμα -Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

• Η Ελλάδα δεσμεύεται να οριστικοποιήσει και να υποβάλει στην ΕΕ το εθνικό μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχέδιο (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα), το οποίο θα περιγράφει τους στόχους, τις πολιτικές και τα μέτρα που σχετίζονται με την ενέργεια που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030.

• Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (εφαρμογή του μοντέλου στόχου)

• Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου παραγωγής λιγνίτη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές της αγοράς και να επιτευχθούν λογικές τιμές

• Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διαγωνισμών (30% μεχρι το 2020 και 50% μέχρι το 2030)

• Αύξηση της διείσδυσης αερίου για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού, τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα, μέσω της ανάπτυξης του δικτύου διανομής. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική επενδυτική δυνατότητα στην Ελλάδα από ιδιωτικούς φορείς, όπως αποδεικνύεται από το σημαντικό ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών ομίλων στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ και την επέκταση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα (χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οικιακός τομέας , τομέας των μεταφορών).
Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Διανομέων φυσικού αερίου που θα καλύπτει μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε φυσικό αέριο σε περιόδους υψηλών τιμών.

• Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια μεχρι το 2030 και προώθηση του δικτύου διανομής και της υποδομής φυσικού αερίου αρχικά στις αστικές περιοχές των Περιφερειών της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Ελλάδας και της Θράκης, όπως και στις περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στις λοιπές περιοχές της χώρας. Οι ελληνικές αρχές θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των περιοχών του άνθρακα σε μια “καθαρότερη” εποχή, όπως ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της γης, παροχή αποκατασταθέντων περιοχών για τοπική ανάπτυξη σύμφωνα με ένα νέο περιφερειακό αναπτυξιακό σχέδιο, προώθηση αυτόνομων δικτύων, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας βιώσιμος οικονομικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, να μειωθούν τα δικαιώματα εκπομπών CO2 και να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.
Νησιά

• Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής (ΑΠΕ και αποθήκευση), με δυνατότητα συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες

• Ολοκλήρωση της διασύνδεσης 4 νησιών των Κυκλάδων στο Αιγαίο με την Αττική / Αθήνα Ειδικότερα, η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώ οι υπόλοιπες φάσεις της διασύνδεσης θα ολοκληρωθούν έως το 2022.

• Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο το 2021 και της Κρήτης με την Αττική / Αθήνα το 2024

• Διασύνδεση των περισσότερων νησιών που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί μέχρι το 2030. Κατανάλωση ενέργειας και ΑΠΕ

• Έμφαση στην αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με συστήματα θέρμανσης / ψύξης ΑΠΕ (ηλιακή, γεωθερμική, βιομάζα και βιοαέριο) • Αύξηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της εγκατάστασης σημείων φόρτισης σε εθνικές οδούς, αστικά κέντρα και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. • Μείωση της κατανάλωσης στον τομέα των μεταφορών, η οποία συμβάλλει στο 41,6% (6,47 Mtoe) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας • Απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επανεξέταση του πλαισίου αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξασφάλιση της ασφάλειας των επενδυτών για την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

• Αναθεώρηση του Εθνικού Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που καθορίζει πού και υπό ποιους όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα έργο ΑΠΕ.

• Περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ, πέραν των ηλιακών και αιολικών, με υψηλό δυναμικό στην Ελλάδα (π.χ. γεωθερμία, βιομάζα).

• Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Διεθνή έργα

• Υποστήριξη της κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού (TAP), του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού (IGB), του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, της αναβάθμισης της εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας και του αγωγού διασύνδεσης στην ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η υποστήριξη της δημιουργίας μιας σύγχρονης υποδομής αποθήκευσης φυσικού αερίου, η οποία θα επιτρέψει την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών σε φυσικό αέριο σε περιόδους υψηλών τιμών, θέτοντας παράλληλα τη βάση για τη δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου (natural gas hub).

• Επέκταση και ενίσχυση των εγχώριων και υπερεθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Ελλάδα-Βουλγαρία μέσω της γραμμής Νέας Σάντα-Μαρίτσα, καθώς και του έργου διασύνδεσης Ευρώπης – Ασίας που θα συνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ).
Ορυκτές πρώτες ύλες και ενεργειακά ορυκτά

• Σχεδιασμός Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς και έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών για έρευνα και εκμετάλλευση σε δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές.

• Επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης, με ισορροπία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών διαδικασιών

• Νέες διεθνείς διαδικασίες υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση / εξερεύνηση υπεράκτιων περιοχών υδρογονανθράκων.