1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Τι δεν καλύπτει ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων;
Τι δεν καλύπτει ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων;

Τι δεν καλύπτει ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων;

0

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) μπορεί να εξελίχθηκε, καθώς η προστασία από τη φωτιά στις κατασκευές είναι μείζονος σημασίας, αλλά το Ελληνικό το Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) επισημαίνει την ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις σε ότι αφορά την πυροπροστασία στην Ελλάδα και στο νέο κανονισμό.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Συνάντηση για σχόλια και παρατηρήσεις για τον κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, που ψηφίστηκε πρόσφατα, διοργάνωσε,  το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του ελληνικού Συνδέσμου Αλουμινίου, της ΝΔ, του τεχνικού τμήματος του Δήμου Αθηναίων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ), του Συνδέσμου Ενεργειακών Επιθεωρητών, του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ιστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ), του ΕΛΟΤ, της Ελληνικής Παραγωγής και ο πρόεδρος της ΕΠΑΥΠΣ, κ. Α. Κούκουζας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) κ. Αντώνης Κούκουζας, ο οποίος ανέφερε “ως συνεργαζόμενο μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ χαιρετούμε τη συνάντηση και ευελπιστούμε να φέρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα για την κοινωνία”.

 

Ο κ. Αντώνης Κούκουζας, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος” (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)

Ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΛΙΠΥΚΑ, κ. Γιάννης Κοντούλης, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στους σκοπούς του Ινστιτούτου, που είναι η μείωση των απωλειών ζωής και περιουσιών από πυρκαγιές σε κατασκευές.

“Ο νέος κανονισμός είναι μια μεγάλη πρόοδος σε σχέση με προηγούμενους κανονισμούς” σημείωσε ο ίδιος αλλά επισήμανε την ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις. Σύμφωνα με τον κ. Κοντούλη, ο νέος κανονισμός δεν κάνει καμία αναφορά στον φορέα πιστοποίησης και στον έλεγχο της αγοράς. “Υπάρχουν δημόσια κτίρια που είναι βραδυφλεγείς βόμβες σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας πυρκαγιάς” συμπλήρωσε. Επίσης ο νέος κανονισμός δεν καλύπτει τις πειραματικές διαδικασίες ελέγχου.

Ο κ. Γιάννης Κοντούλης, σχολίασε ότι το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. στοχεύει στη διαμόρφωση και στην υποστήριξη προδιαγραφών, ώστε να μειωθούν οι απώλειες ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς και στην νομοθέτηση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμών τήρησής τους.

Αναλυτικά το ΕΛΙΠΥΚΑ προτείνει:

Υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε θέματα πυροπροστασίας κατασκευών σε κανονιστικό, μελετητικό και κατασκευαστικό επίπεδο.

Υποχρεωτικό έλεγχο συστήματος πρόσοψης με πρότυπη διαδικασία, σύμφωνα με υπάρχοντα διεθνή πρότυπα καθώς και ανάπτυξη αντίστοιχης ελληνικής πρότυπης διαδικασίας που να ενσωματώνει ελληνικές ιδιαιτερότητες τεχνικής και αρχιτεκτονικής.

Εφαρμογή στην πρόσοψη υλικών με καλύτερες ιδιότητες έναντι της φωτιάς, ειδικά σε σχέση με την έκλυση καπνού αλλά και φλεγόμενων σωματιδίων (δείκτες s1,d0) καθώς και την χρήση πυροφραγμών.

Αναβάθμιση απαιτήσεων πυροπροστασίας για κτήρια μεγάλης επισκεψιμότητας και ευαισθησίας (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία κλπ.) καθώς και ψηλά κτίρια (άνω των 20m).

Υιοθέτηση του προτύπου ΕΝ 13501-2 επιπλέον του ΕΝ 13501-1.

Να μην επιτρέπονται παρεκκλίσεις στην κατασκευή και τοποθέτηση (διαστάσεων, ύψους, αρμών διαστολής, διαδικασίας συγκράτησης κλπ) ως προς αυτές του δοκιμασμένου δοκιμίου, ειδικά σε περιπτώσεις συστήματος.

Δημιουργία φορέα πιστοποίησης δομικών υλικών και ελέγχου συμπεριφοράς έναντι φωτιάς για τα υλικά και τα συστήματα που εφαρμόζονται στις κατασκευές στην Ελλάδα. Ο φορέας αυτός θα ισχυροποιήσει την θέση της χώρας σε θέματα πυρασφάλειας και θα προστατέψει τους Έλληνες καταναλωτές από ακατάλληλα υλικά.

Ορισμό ελεγκτικού μηχανισμού, ευθύνη του οποίου θα είναι να ελέγχει ότι τα υλικά τα οποία τοποθετούνται στο κτίριο είναι σύμφωνα με το νόμο.

Την ανάδειξη της σημασίας των ευθυνών του μελετητή της πυρασφάλειας, των κατασκευαστών αλλά και της επίβλεψης η οποία θα επιβάλλει την εφαρμογή των κανονισμών και των προδιαγραφών του έργου αλλά και της Πολιτείας.

Συσχετισμό του κανονισμού πυροπροστασίας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Ανάπτυξης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα στα θέματα πυροπροστασίας.

Ο κ. Γιάννης Κοντούλης, πρόεδρος του ΕΛ.ΙΠΥ.ΚΑ., κατά την ομιλία του