Home Νέα Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

0
0

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011 και προκειμένου να διαμορφώσει την Απόφασή της αναφορικά με την έκδοση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τα δίκτυα διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδος, θέτει σήμερα σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση το ακόλουθο σχέδιο Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, κατόπιν εισηγήσεως των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και περαιτέρω τεχνικής και νομικής επεξεργασίας από τη ΡΑΕ.

Ο Κανονισμός είχε τεθεί πρώτη φορά σε δημόσια διαβούλευση στις 29.07.2016.

Με τον εν λόγω Κανονισμό Μετρήσεων καθορίζονται, ενδεικτικά, ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στο Δίκτυο Διανομής και παραλαμβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές ακρίβειας των μετρητών, ο τρόπος επίλυσης διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τις μετρήσεις και οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή και η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του Κανονισμού και να τις υποβάλλουν, με ηλεκτρονική επιστολή προς την Αρχή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Δείτε ΕΔΩ τον Κανονισμό Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου