1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. ΔΕΗ: Ζημιές 542 εκατ. ευρώ και διπλασιασμός επενδύσεων το 2018
ΔΕΗ: Ζημιές 542 εκατ. ευρώ και διπλασιασμός επενδύσεων το 2018

ΔΕΗ: Ζημιές 542 εκατ. ευρώ και διπλασιασμός επενδύσεων το 2018

0

Ζημιές 542 εκατ. ευρώ, με μειωμένο κύκλο εργασιών της τάξης του 4,1% παρουσιάζονται στα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η ΔΕΗ, σήμερα – Mειώθηκαν οι ληξιπροθέσμες οφειλές και διπλασιάστηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας από €410,7 εκατ. το 2017 σε €746,7 εκατ. το 2018.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, δημοσίευσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, στα οποία για λόγους συγκρισιμότητας, η παρουσίαση και ο σχολιασμός γίνεται επί των αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή χωρίς τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ και το κέρδος από την πώλησή του για το 2017 και τα αποτελέσματα των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και το 2018.

Η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά € 198,6 εκατ. λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων € 169,7 εκατ. το 2018 έναντι προβλέψεων € 28,9 εκατ. το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 21,4 εκατ. Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά € 157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019. Από το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη ΔΕΗ να ανέλθει στο ποσό των € 100 εκατ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά € 16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού
δανεισμού.

Στον αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά €137,9 εκατ.) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά €151,6 εκατ.), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018.

Στα αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους € 109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν € 32,7 εκατ.

Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά 44,5% ή € 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017.

Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα του 2018 έχουν επηρεαστεί από τις παρακάτω εφάπαξ επιπτώσεις :

πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 148,8 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και η θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (αρνητική επίπτωση)

οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ. (θετική επίπτωση). Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επηρεαστεί από την εφάπαξ θετική επίπτωση από την αναγνώριση εσόδου € 359,8 εκατ. που αφορούσε ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016. Λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του 2018 διαμορφώθηκε σε € 216,5 εκατ. έναντι € 828,8 εκατ. το 2017.

Στα αποτελέσματα προ φόρων, εξαιρουμένων των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, καταγράφονται ζημίες ύψους € 465,5 εκατ. έναντι ζημιών € 214,5 εκατ. πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 509,1 εκατ. έναντι κερδών € 145,3 εκατ. και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € 542 εκατ. έναντι κερδών € 127,6 εκατ. αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2018 κατά € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω μειωμένων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 335,4 εκατ. ή 7,3%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% στις 57.122 GWh έναντι 57.845 GWh το 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε το 2018 κατά 2,2% εξαιτίας των αυξημένων κατά 75,2% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των ποσοτήτων που αποκτώνται μέσω “ΝΟΜΕ”.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 81,9% το 2018 από 86,7% το 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 80,3% τον Δεκέμβριο του 2018 από 85,4% τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,6% στην Υψηλή Τάση, 68% στη Μέση Τάση και 82,1% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,3%, 71,5% και
88,5% τον Δεκέμβριο του 2017 αντίστοιχα.
Απόρροια της απώλειας μεριδίου αγοράς καθώς και της μείωσης της ζήτησης ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 6,6% το 2018.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένης για το 2018 της εφάπαξ επίπτωσης από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και της οριστικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ, και για το 2017 της αναγνώρισης εσόδου από ΥΚΩ παρελθόντων ετών (2012-2016), κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά € 7,1 εκατ. όπως αναλύεται παρακάτω.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή –εισαγωγές)

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το 2018 (44,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 49,4% (45,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2018 ήταν 40,1% έναντι 42,2% το 2017.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παρουσίασε μείωση κατά 779 GWh (2,8%), η οποία προήλθε κυρίως από τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή μονάδων φυσικού αερίου κατά 16,9% (1.294 GWh), καθώς και μονάδων λιγνίτη κατά 7% (840 GWh), σε αντίθεση με την υδροηλεκτρική παραγωγή η οποία το 2018 ήταν αυξημένη κατά 46,2% (1.595 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 23,6% ή κατά 2.143 GWh, εκ των οποίων 506GWh από ΔΕΗ (μερίδιο 21,4%) και 1.637 GWh από Τρίτους (μερίδιο 78,6%).

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη αυξήθηκαν κατά € 115,7 εκατ.(3,8%) σε σχέση με το 2017.

Συγκεκριμένα:
Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε οριακά κατά € 8,6 εκατ. (1,3%), από € 650,9 εκατ. το 2017 σε €659,5 εκατ. το 2018, καθώς παρά τη μειωμένη κατανάλωση στα νησιά λόγω της διασύνδεσης των Κυκλάδων οι τιμές τόσο του μαζούτ όσο και του diesel ήταν αυξημένες (19,5% και 10,4%, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η δαπάνη για υγρά καύσιμα την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε επιβαρυνθεί με € 30 εκατ. περίπου λόγω της λειτουργίας των μονάδων φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου IV με πετρέλαιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις αρχές του περυσινού χειμώνα, επιβάρυνση για την οποία η ΔΕΗ δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα.

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, παρά την αύξηση της τιμής φυσικού αερίου κατά 9,3%, μειώθηκε κατά 6,2% σε € 383,6 εκατ., από € 409,1 εκατ. το 2017 λόγω της μείωσης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά) μειώθηκε μόνο κατά € 13,1 εκατ. σε € 1.711,9 εκατ., και αυτό διότι παρά τον χαμηλότερο όγκο αγορών ενέργειας κατά 14,8%, και την μικρότερη επιβάρυνση από την πρόσθετη χρέωση των προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ (που φέτος διαμορφώθηκε σε € 196,3 εκατ. έναντι € 353,5 εκατ. το 2017), υπήρξε αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος (από € 54,7/MWh σε € 60,4/MWh) καθώς και αυξημένη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας «ΝΟΜΕ». Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση αυτή ανήλθε σε € 223,8 εκατ. το 2018, αυξημένη κατά € 151,6 εκατ. σε σχέση με το 2017. Η επίπτωση των
«ΝΟΜΕ» εντάθηκε το β΄ εξάμηνο του 2018 με την επιβάρυνση να διαμορφώνεται σε € 178,1 εκατ. έναντι € 45,7 εκατ. το α’ εξάμηνο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ποσότητες «ΝΟΜΕ» υπερέβαιναν το αντίστοιχο άθροισμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, φαινόμενο το οποίο προβλέπεται να διατηρηθεί και για όλο το 2019.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε € 279,5 εκατ. το 2018 από € 141,6 εκατ. το 2017, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 5,71/τόνο σε € 11,93/τόνο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (23,4 εκατ. τόνοι έναντι 24,8 εκατ. τόνων). Σημειώνεται ότι για το 2018, λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
την μέση τιμήspot (€ 15,89 /τόνο).

Δαπάνες Μισθοδοσίας
Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά € 23,6 εκατ. σε € 790,5 εκατ. το 2018 από € 814,1 εκατ. το 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Στο 2018, οι δράσεις της Εταιρείας για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους € 169,7 εκατ. ενώ το 2017 είχαν σχηματιστεί προβλέψεις € 28,9 εκατ. Η θετική επίδραση του γεγονότος αυτού στα αποτελέσματα του 2018 ανήλθε σε € 198,6 εκατ.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε € 746,7 εκατ. έναντι € 410,7 εκατ. το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V (κατά € 280 εκατ. περίπου), σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ ύψους € 50 εκατ. και σε αυξημένες επενδύσεις σε Δίκτυα Διανομής.

Στις επενδύσεις του Δικτύου Διανομής περιλαμβάνονται και αυτές που χρηματοδοτούνται από τους καταναλωτές για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, οι οποίες το 2018 ανήλθαν σε € 61,9 εκατ. από € 55,6 εκατ. πέρυσι.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής :

(σε € εκατ.) 2018 2017 Δ
Ορυχεία 67,8 83,8 (16,0)
Παραγωγή 450,4 176,7 273,7
ΑΠΕ 52,5 1,5 51,0
Δίκτυα Διανομής 168,6 141 27,6


Καθαρό χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.12.2018 ήταν € 3.744,8 εκατ., μειωμένο κατά € 212,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους, αφαιρούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις που σχετίζονται με τον δανεισμό.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, δήλωσε:
«Tο 2018, με τις δράσεις της εταιρείας, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση τόσο της εισπραξιμότητας με συνέπεια την αντιστροφή των προβλέψεων, όσο και του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε έναντι του 2017 όπως είχε ήδη καταγραφεί στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2018. Η μειωμένη κερδοφορία, φαινόμενο για την αντιστροφή του οποίου η Διοίκηση θα δρομολογήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οφείλεται α) στην αύξηση των δαπανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων CO
2 β) στην αύξηση της επιβάρυνσης λόγω των  δημοπρασιών ΝΟΜΕ γ) στη μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης των πωλήσεων συνεπεία της μείωσης του μεριδίου της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης και δ) σε εφάπαξ επιπτώσεις. Η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλίσει τις ανωτέρω επιπτώσεις στους καταναλωτές. Και το 2018 το καθαρό χρέος της επιχείρησης μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 82%, φθάνοντας στο ύψος των € 746,7 εκατ. Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας. Παράλληλα οι επενδύσεις που ανανεώνουν το παραγωγικό δυναμικό αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η επιστροφή € 100 εκατ., από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, προσδοκάται η μείωση των ποσοτήτων ΝΟΜΕ σε συνάρτηση με την αποεπένδυση των λιγνιτικών Μονάδων και, θα προκύψει θετική επίπτωση από τον τερματισμό της κάλυψης των ελλειμάτων του ΕΛΑΠΕ, και την αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας. Τέλος προσδοκάται η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος (ΑΔΙ), άκρως απαραίτητου για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Στον αντίποδα σημειώνεται η κατακόρυφη άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2 συνεπεία συγκεκριμένων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή αλλά και της λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ πολύ σημαντική θα είναι η τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη με την συνδρομή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Επίσης, η Επιχείρηση διεκδικεί με κάθε νόμιμο μέσο την ολοκλήρωση της αποζημίωσής της για τις δαπάνες, στις οποίες έχει υποβληθεί για παροχή Υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας παρελθόντων ετών. Τέλος η εταιρεία προέβη σε σημαντικές νέες δανειακές συμφωνίες όπως η γραμμή χρηματοδότησης € 255 εκατ,. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η νέα χρηματοδότηση € 160 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, και βέβαια το δάνειο των € 200 εκατ. από την κοινοπραξία των Ελληνικών Τραπεζών. Σημειώνεται ακόμη η χρηματοδότηση ύψους € 102,5 εκατ. συνολικά από την ΕΤΕΠ και την Εθνική Τράπεζα για έργα ΑΠΕ, για την ανάπτυξη γενικά των οποίων, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη. Πέραν, ωστόσο αυτών, για την ανταπόκριση του Ομίλου στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες με προοπτική την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή του, απαιτείται η λήψη
σημαντικών θεσμικών μέτρων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής λειτουργίας,
ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη των αναγκαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που περιορίζει ασφυκτικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με πρωταρχικό το ζήτημα του συστήματος των προσλήψεων. Ευέλικτο σύστημα προσλήψεων θα επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, με τα οποία θα υπάρξει δραστική μείωση του κόστους και θα ανανεωθεί και θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, οι οποίες δεν εδράζονται σε καμία λογική, ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η
στρατηγική του δημοσίου ελέγχου. Τέλος σε ότι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, η εταιρεία με εξαιρετικά δραστήριες και αποτελεσματικές δράσεις διασφάλισε την κερδοφόρο λειτουργία και προοπτική των Μονάδων ακόμη και σε συνθήκες σημαντικά αυξημένων τιμών δικαιωμάτων CO
2, και αναμένει τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών. Προσδοκούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ θα συμβάλει από την πλευρά της στην επιτυχία της αποεπένδυσης επισπεύδοντας την έγκριση των ΑΔΙ, ώστε να καταδειχθεί έγκαιρα ενόψει της πώλησης η πλήρης αξία των μονάδων. Άλλωστε είναι δική της απαίτηση η ολοκλήρωση της πώλησης σε τόσο σύντομο για λιγνιτικές μονάδες διάστημα.»

Οικονομικά Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(σε € εκατ.) 2018 2017 Δ (%)
Κύκλος εργασιών (1) 4.593,2 4.846,6 -5,2%
Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, συνολικών
καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών /
(ζημιών) από συνδεδεμένες εταιρείες (2)
4.388,4 4.437,0 -1.1%
EBITDA (χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις) (3)=(1)-(2) 204,8 409,6 -50,0%
Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 4,5% 8,5%
Εφάπαξ
επιπτώσεις
(5)
Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (90,7)
Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ (2012, 2013 και 2016) 105,2
Έσοδα ΥΚΩ 2012-2016 359,8
EBITDA (6)=(3)+(5) 219,3 769,4 -71,5%
Περιθώριο EBITDA (7)=(6)/(1) 4,8% 15,9%
Αποσβέσεις, συνολικές καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες
και κέρδη / (ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες (8)
704,6 660,0
Κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (9) 198,6
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και
κέρδος από πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) (10)=(3)-(8)
(499,8) (250,4)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (11)=(6)-(8)+(9) (485,3) 308,0
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (12) (529,0) 297,6


Οικονομικά Αποτελέσματα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

(σε € εκατ.) 2018 2017 Δ (%)
Κύκλος εργασιών (1) 734,2 759,2 -3,3%
Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, συνολικών
καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών /
(ζημιών) από συνδεδεμένες εταιρείες (2)
683,5 715,1 -4,4%
EBITDA (χωρίς εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη
αποζημιώσεων προσωπικού) (3)=(1)-(2)
50,7 44,1 15,0%
Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 6,9% 5,8%
Εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων
προσωπικού (5)
(58,1)
EBITDA (6)=(3)+(5) (7,4) 44,1 -116,8%
Περιθώριο EBITDA (7)=(6)/(1) -1,0% 5,8%
Αποσβέσεις, συνολικές καθαρές χρηματοοικονομικές
δαπάνες και κέρδη / (ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες (8)
6,7 7,4
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (χωρίς εφάπαξ επίπτωση από
πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού)
(9)=(3)-(8)
44,0 36,7
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (10)=(6)-(8) (14,1) 36,7
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (11) (21,9) 26,9

Οικονομικά Αποτελέσματα ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

(σε € εκατ.) 2018 2017 Δ (%)
Κύκλος εργασιών 26,3 25,9 1,5%
EBITDA 10,4 15,2 -31,6%
Περιθώριο EBITDA 39,4% 58,9%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 5,1 3,6 41,7%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 3,3 1,1 190,9%

Στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες που αφορούν στην δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», έχει ενσωματωθεί απομείωση που αφορά στην αποτίμηση ύψους € 242,7 εκατ. από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου στις δύο νέες Θυγατρικές Εταιρείες, που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων
του Ν. 4533/2018, ώστε η καθαρή αξία των Διακρατούμενων προς Πώληση στοιχείων Ενεργητικού να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους μετά την αφαίρεση των εξόδων για την πώλησή τους. Η αποτίμηση δεν έλαβε υπόψη έσοδα από Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) διότι επί του παρόντος ο προσωρινός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας δεν προβλέπει ανάκτηση
κόστους για τις λιγνιτικές μονάδες.