Home Νέα Στις 28/05 η ΓΣ της Sunlight για διάθεση κερδών χρήσης 2018
Στις 28/05 η ΓΣ της Sunlight για διάθεση κερδών χρήσης 2018

Στις 28/05 η ΓΣ της Sunlight για διάθεση κερδών χρήσης 2018

0
0

Στις 28 Μαΐου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Συστήματα Sunlight, όπως ανακοίνωσε χθες (8/5/2019) η εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Olympia Group LTD», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Θέμα 6ο: Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει – Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-18, 20 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 7ο: Παροχή έγκρισης συναφθεισών εντός της χρήσεως του 2018 συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 9ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 10ο: Διάφορες ενημερώσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Για να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις μετοχές της στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση.

tags: