1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Το μοντέλο one-stop-shop ακολουθεί η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Το μοντέλο one-stop-shop ακολουθεί η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Το μοντέλο one-stop-shop ακολουθεί η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

0

Εκτός από μεσίτες να γίνουν και ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης με αρμοδιότητα και στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των βιομηχανικών περιοχών που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ζητά η διοίκηση της εταιρείας.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Αθανάσιος Ψαθάς, παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τύπου, τις προτάσεις τους για το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων και των λοιπών Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και τον ρόλο των Φορέων Διοίκησης και Διαχείρισής τους (ΦΔΔ).

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ανήκει στον Όµιλο Πειραιώς µε συμμετοχή κατά 35% του Υπερταμείου. Ιδρύθηκε το 2003 µε την απόσχιση του Κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑbank, κατά την εξαγορά της από τον όµιλο Πειραιώς Κύριο αντικείμενό της είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η διαχείριση βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ. – ΒΕ.ΠΕ. – ΒΙΟ.ΠΑ.) και Επιχειρηματικών πάρκων (Ε.Π.).

H ETBA έχει υπό διαχείριση 25 βιομηχανικές περιοχές όπου βρίσκονται εγκατεστημένες 2.150 επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται πάνω από 30.000 εργαζόμενοι.

Ο κ. Ψαθάς, σημείωσε πως από τα κοινόχρηστα που χρεώνει η εταιρεία στις περιοχές που διαχειρίζεται, μόνο το 58% εισπράττονται, όλα τα υπόλοιπα μένουν οφειλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι ενοικιαστές είχαν συνηθίσει να μην πληρώνουν κοινόχρηστα όταν η ETBA άνηκε στο δημόσιο. Με αποτέλεσμα πριν την ιδιωτικοποίησή της η εταιρεία είχε συσσωρεύσει 1,5 δισ. ευρώ χρέη, τα οποία και διέγραψε το ελληνικό δημόσιο.

Οι προτάσεις της εταιρείας

Βασική πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τα μέτρα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αξία για τις εγκατεστημένες εντός ΟΥΔ επιχειρήσεις και παράλληλα να προσελκύσουν νέες επενδύσεις συγκαταλέγεται η θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΦΔΔ να λειτουργούν ως “one-stop-shop” για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Προϋπόθεση ενός τέτοιου μοντέλου αποτελεί η δυνατότητα των ΦΔΔ να πιστοποιούνται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης με αρμοδιότητα και στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός ΟΥΔ. Ο κ. Ψαθάς υπογράμμισε πως η αδειοδότηση ενός οικοπέδου μπορεί να χρειαστεί από 3- 5 χρόνια, γεγονός πυου αποθαρρύνει πολλές φορές τους επενδυτές να αγοράσουν ένα οικόπεδο για να χτίσουν την βιομηχανία τους. «Θέλουμε να μπορέσουμε με κάποια πιστοποίηση που θα λάβουμε να εκδίδουμε άδειες, ώστε να διευκολύνονται οι επενδύσεις» σχολίασε.

Η βελτίωση των υπαρχουσών και η ανάπτυξη νέων δημόσιων υποδομών για την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών περιοχών και των ΟΥΔ κάθε είδους αποτελεί ένα δεύτερο ζήτημα προτεραιότητας, με οφέλη όχι μόνο για τις εγκατεστημένες σε ΟΥΔ επιχειρήσεις, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται έργα υποδομής όπως η κατάλληλη σύνδεση με αυτοκινητόδρομο και σιδηροδρομικό δίκτυο, η ανάπτυξη εμπορευματικών λιμένων και τα δίκτυα οπτικών ινών.

Στις προτάσεις της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εντάσσεται και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα, η εγκατάσταση στους ΟΥΔ αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα τυγχάνουν μεταποίησης – επεξεργασίας εντός των ΟΥΔ θα έδινε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η δυνατότητα εγκατάστασης μη μεταποιητικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα (π.χ. logistics, φωτοβολταϊκών, παροχής υπηρεσιών) στο σύνολο της έκτασης υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων που δεν έχουν προσελκύσει μεταποιητικές δραστηριότητες μετά από ικανό χρόνο λειτουργίας.

Το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο

Αναφερόμενος στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, ο κ. Ψαθάς υποστήριξε την ορθότητα του αρχικού κρατικού σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου κοντά στην Αττική, που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων που θα δημιουργηθούν με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, το 2021, έχουν ήδη ενοικιαστεί, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει ήδη και για τους μισούς αποθηκευτικούς χώρους που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου, μέχρι το 2023. Για να προχωρήσει όμως το έργο, πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον κ. Ψαθά η Επιτροπή αναμένεται να δώσει έγκριση μέχρι το Δεκέμβριο. Σε συνέχεια θα χρειαστεί ένας χρόνος για την περίοδο Τ1, και μετά άλλα δύο χρόνια για την περίοδο Τ2. Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζει ως ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2023. Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 158 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ο κ. Ψαθάς ανέφερε πως κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απασχοληθούν γύρω στα 700 άτομα, και μετά την ολοκλήρωση του έργου το εμπορευματικό κέντρο θα ανοίξει 3.000-5.000 θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε ο κ. Ψαθάς και αναφερόμενος στο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων, το οποίο προέβλεψε ότι θα αποτελέσει πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, όπως το Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ή αναβάθμισης των υπαρχόντων οργανωμένων χώρων για την εγκατάσταση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και ευρύτερα μεταποιητικών επιχειρήσεων, ακόμη και επιχειρήσεων υπηρεσιών, κοντά σε κάθε σημαντική μητροπολιτική ενότητα, επισημαίνοντας τα οφέλη μιας τέτοιας πολιτικής για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την τοπική και εθνική οικονομία και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως, εκτός από το ποσό των €85 εκατομμυρίων που θα επενδυθεί από ιδιώτες για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου των Οινοφύτων, στην περιοχή θα επενδυθούν επιπλέον €140 εκατομμύρια σε έργα υποδομής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού.

Τα σχέδια για το μέλλον

Αναφερόμενος στο πλάνο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για το μέλλον ο κ. Ψαθάς σημείωσε: «Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει αποδείξει την ικανότητά της να εξελίσσεται και να επεκτείνεται σε νέα πεδία δραστηριότητας και παράλληλα να έχει άριστα αποτελέσματα στον παραδοσιακό χώρο δραστηριοποίησής της, έχοντας καταφέρει να διαθέσει περισσότερο από το 85% της γης που της παραχώρησε ο νομοθέτης στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε στον επανασχεδιασμό των στόχων και της στρατηγικής της εταιρείας, προς την κατεύθυνση του να την ξανακάνουμε κερδοφόρα και να την επαναφέρουμε σε τροχιά ανάπτυξης, προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, του κλάδου της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της εθνικής οικονομίας και, φυσικά, των μετόχων. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε την πλήρη στήριξη των μετόχων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., που αναγνωρίζουν τη δυναμική τόσο των έργων που έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης όσο και εκείνων που είναι ακόμη σε φάση σχεδιασμού».