1. Home
  2. Το
  3. πρωτοσέλιδο
  4. Έπεσαν οι υπογραφές για τον διασυνδετήριο αγωγό IGB
Έπεσαν οι υπογραφές για τον διασυνδετήριο αγωγό IGB

Έπεσαν οι υπογραφές για τον διασυνδετήριο αγωγό IGB

0

Στη Σόφια μετέβησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με εκπροσώπους της ΔΕΠΑ για να υπογραφεί η συμφωνία για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό αερίου IGB. 

Με την υπογραφή σήμερα στη Σόφια των τελικών Συμφωνιών που οριοθετούν το πλαίσιο συνεργασίας, παρουσία της Υπουργού Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κας Τεμενούζκα Πέτκοβα και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, σηματοδοτείται η έναρξη της κατασκευής του Ελληνοβουλγαρικό Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB).

Τη ΔΕΠΑ  εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διεθνών, Εμπορίας, Χαρτοφυλακίου και Προμήθειας Αερίου Δρ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος και ο Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων. κ. Δημήτρης Μανώλης.

Πλέον της Διακυβερνητικής Συμφωνίας η οποία καθορίζει τους όρους κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού από την εταιρία ICGB, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των δύο μερών υπεγράφησαν και:

Η Αναθεωρημένη Συμφωνία Μετόχων της εταιρίας ICGB, από τον Πρόεδρο της ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ κ. Pierre Vergerio, τους εκτελεστικούς Διευθυντές της ICGB AD κα Teodora Georgieva και Δρ. Κωνσταντίνο Καραγιαννάκο και, από πλευράς της ΒΕΗ, από την κα Ina Lazarova
Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της  BEH, καθώς και η συμφωνία διάθεσης του δανείου (On Lending) της ΕΤΕπ μεταξύ της  BEH και της ICGB, βάσει της οποίας το δάνειο ΕΤΕπ θα μεταβιβαστεί από την BEH στην ICGB.
Οι Συμβάσεις μεταφοράς φυσικού αερίου με τους χρήστες (shippers).
Η Σύμβαση  για την προμήθεια σωλήνων με τη Σωληνουργεία Κορίνθου και
Η Σύμβαση για την Εργολαβία Κατασκευής με την εταιρεία ΑΒΑΞ.  

Πρόκειται για ένα έργο που δημιουργεί νέες προοπτικές τόσο για τη ΔΕΠΑ όσο και για την αγορά φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Το έργο αφενός διαφοροποιεί το ενεργειακό μείγμα της Βουλγαρίας σε ανταγωνιστικό κόστος και αφετέρου αποτελεί ένα νέο πεδίο για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου καταδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο πεδίο της προμήθειας φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μέσω του αγωγού IGB θα διασυνδεθεί το δίκτυο φυσικού αερίου της Ελλάδας με εκείνο της Βουλγαρίας και των άλλων Βαλκανικών χωρών, εμμέσως δε με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρίας, Αυστρίας, Ουκρανίας).

Ο αγωγός  έχει σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή και κατάληξη στην πόλη Stara Zagora της Βουλγαρίας, συνδέοντας έτσι το ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου με το βουλγαρικό. Στην περιοχή της Κομοτηνής επίσης, προβλέπεται η διασύνδεση με τον αγωγό ΤΑP.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού έχει η εταιρεία ICGB AD, της οποίας μέτοχοι είναι η εταιρεία Bulgarian Energy HoldingBEH, με ποσοστό 50% και η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (IGIPOSEIDON), με ποσοστό 50%. Στην τελευταία μετέχουν η ΔΕΠΑ και η EDΙSONισομερώς. Επομένως, η ΔΕΠΑ μετέχει στην ICGB ADεμμέσως κατά 25%.

Το Έργο περιλαμβάνεται στην 3η λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Projectsof Common Interest), βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013, ενώ από τον Ιούλιο του 2015 συμπεριλαμβάνεται και στη λίστα έργων προτεραιότητας της πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Central and South EasternEurope Gas ConnectivityCESEC). Έχει ήδη εγκριθεί η συγχρηματοδότηση του από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΕPR, με €45 εκατ. και μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρίας) με το ποσό των €39 εκατ.

Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου του 2021, η δυναμικότητα του αγωγού- Αρχική Δυναμικότητα (Initial Capacity)- θα είναι 3,0 bcma εκ των οποίων τα 2,7 bcma θα προσφέρονται για μακροχρόνια προϊόντα ενώ τα 0,3 bcma για βραχυχρόνια.

Σε δεύτερη φάση και με την προϋπόθεση επιπλέον εμπορικού ενδιαφέροντος, η δυναμικότητα του αγωγού δύναται να επεκταθεί έως τη Συνολική Δυναμικότητα των 5 bcma με την προσθήκη συμπιεστή, εκ των οποίων τα 4,5 bcma θα προσφέρονται για μακροχρόνια προϊόντα ενώ τα 0,5 bcmaγια βραχυχρόνια. Μακροχρόνιο προϊόν θεωρείται εκείνο που θα δεσμεύει την εταιρεία για χρονικό διάστημα άνω της πενταετίας ενώ οι βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις αφορούν προϊόντα διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς δήλωσε σχετικά: «Η διασύνδεση με τη Βουλγαρία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που δημιουργεί νέες προοπτικές όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της ευρύτερης περιοχής. Όραμα μας είναι να συμβάλλουμε αποφασιστικά στη διεύρυνση των επενδυτικών οριζόντων και τον πολλαπλασιασμό των επιχειρηματικών ευκαιριών σε όλο το φάσμα των ενεργειακών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς είναι ουσιώδης η δημιουργία προϋποθέσεων για την τροφοδοσία της αγοράς με ασφάλεια, σε ανταγωνιστικά επίπεδα και σε διαχρονική βάση.»