1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Πετρέλαιο
  4. Κέρδη 224,23 εκατ. ευρώ για τη Motor Oil το 2019
Κέρδη 224,23 εκατ. ευρώ για τη Motor Oil το 2019

Κέρδη 224,23 εκατ. ευρώ για τη Motor Oil το 2019

0

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2019 έδωσε στη δημοσιότητα η Motor Oil.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Motor Oil διαμορφώθηκε τη χρήση 2019 σε Ευρώ 9,37 δισ. έναντι 9,51 δισ. τη χρήση 2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,54%.

Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 9,76% ενώ μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 5,2%. Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου ήταν οριακά αυξημένος (0,21%).

Για τη χρήση 2019 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το 75% περίπου των οποίων αφορούσε δραστηριότητες τις NRG Α.Ε και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε 77,67% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2019 έναντι 78,30 % το 2018 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,28% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2019 έναντι 85,24% το 2018).

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2019 σε Ευρώ 473.952 χιλ. από Ευρώ 495.112 χιλ. το 2018 (μείωση 4,27%) και της Εταιρίας σε Ευρώ 359.607 χιλ. το 2019 από Ευρώ 411.083 χιλ. το 2018 (μείωση 12,52 %).

Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2019 σε Ευρώ 303.431 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 355.395 χιλ. τη χρήση 2018 (μείωση 14,62%).

Τα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2019 σε Ευρώ 224.234 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 254.713 χιλ. τη χρήση 2018

Το τέταρτο τρίμηνο, τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στυα 32 εκατ. ευρώ, με τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται στα 78 εκατ. ευρώ.

Το μέρισμα
Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2019 ποσού Ευρώ 127.400.427 (ή Ευρώ 1,15 ανά μετοχή).

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2019 ποσό Ευρώ 38.774.043 (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2019, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 0,80 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2020.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2019 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,58% με βάση το κλείσιμό της τιμής της μετοχής Εταιρίας στις 31.12.2019 και σε 5,35% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).