1. Home
  2. Νέα
  3. Οι αποφάσεις της ΓΣ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Οι αποφάσεις της ΓΣ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Οι αποφάσεις της ΓΣ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

0

Συνήλθε χθες, 29/04/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 151 Μέτοχοι κομιστές 85.521.024 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,07 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δείτε εδώ το μήνυμα του Γιώργου Περιστέρη στην ΓΣ

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 85.462.547 υπέρ (99,93 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 58.477 (0,07 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2019 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 85.397.639 υπέρ (99,86 % επί των παρισταμένων), και  120.385 κατά (0,14 % επί των παρισταμένων) και αποχή 3.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή μερίσματος 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 19.060.173,06 € για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρου 160 του Ν. 4548/2018. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις  ίδιες  μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 85.518.024 υπέρ, η καταβολή  αμοιβών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των Επιτροπών για τη χρήση 2019, συνολικού ποσού 700.000 €, από τα φορολογηθέντα κέρδη της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 85.043.517 υπέρ (99,44 % επί των παρισταμένων) και  400.000 κατά (0,47 % επί των παρισταμένων) και αποχή 77.507 (0,09 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη, Γεωργίου Κούβαρη, Gagik Apkarian και Γεωργίου Μέργου.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 85.040.517 υπέρ (99,44 % επί των παρισταμένων) και  403.000 κατά (0,47 % επί των παρισταμένων) και αποχή 77.507 (0,09 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Ανακοινώθηκε, με ψήφους 84.093.587 υπέρ (98,33 % επί των παρισταμένων) και  1.427.437 κατά (1,67 % επί των παρισταμένων), η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 2ας Απριλίου 2020, σύμφωνα με τον ν. 4548/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και  τις  διατάξεις  της  παρ. 3  του  άρθρου  10  του  Καταστατικού  της Εταιρείας, του κ. Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.  Βασίλειου Δεληκατερίνη,  για  τον υπόλοιπο  χρόνο  της  θητείας  του,  δηλαδή  το  αργότερο  έως  την  30η  Ιουνίου  2022.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 79.710.475 υπέρ (93,21 % επί των παρισταμένων) και  5.810.549 κατά (6,79 % επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της έκθεσης αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία δεν καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 κατ’ εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2019.

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε, με ψήφους 85.072.034 υπέρ (99,47 % επί των παρισταμένων) και  448.990 κατά (0,53 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2019 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 83.890.561 υπέρ (98,09 % επί των παρισταμένων) και  1.627.463 κατά (1,90 % επί των παρισταμένων) και αποχή 3.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την αγορά  ιδίων  μετοχών  μέχρι  τη συμπλήρωση  του  ποσοστού  10%  του  συνόλου  των  μετοχών  της  Εταιρείας,  με  κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ  (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία  θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2022, και εξουσιοδοτεί  το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας  για  την  τήρηση  όλων  των  σχετικών  με  την  ως  άνω  έγκριση  νόμιμων διατυπώσεων.

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 78.098.939 υπέρ (91,32 % επί των παρισταμένων) και 7.422.085 κατά (8,68 % επί των παρισταμένων), την αναθεώρηση και παράταση της διάρκειας για τέσσερα (4) έτη, της εγκεκριμένης από την Ε.Γ.Σ. της 18.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Επί του 10ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις,  αδειοδοτήσεις καθώς και την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.