1. Home
  2. Νέα
  3. ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Σύμφωνα με τα Άρθρα 5, 13 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ
ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Σύμφωνα με τα Άρθρα 5, 13 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Σύμφωνα με τα Άρθρα 5, 13 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

0

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε στις 2 Ιουνίου την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 13 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β΄2601/28.06.2019).

Συγκεκριμένα, η δημόσια διαβούλευση διενεργείται για δύο λόγους:

(α) Δημιουργία νέου Σημείου Εισόδου το οποίο θα συνδέει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τον αγωγό TAP (Σημείο Εισόδου Νέα Μεσημβρία).

Ο Διαχειριστής υπέβαλλε στη ΡΑΕ πρόταση Αναπροσαρμογής των Τιμολογίων κατά τα άρθρα 5 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης. Ο Διαχειριστής εισηγείται την ένταξη του Σημείου Εισόδου Νέα Μεσημβρία στη δέσμη Σημείων Εισόδου «Σιδηρόκαστρο-Κήποι» και τη δημιουργία νέας δέσμης Σημείων Εισόδου με την ονομασία Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστο – Κήποι – Νέα Μεσημβρία». Ο Διαχειριστής εισηγείται τους συντελεστές χρέωσης για τη χρήση κάθε Σημείου Εισόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις του για την Προβλεπόμενη Συμβατική Δυναμικότητα στις Εισόδους και Εξόδους και διατηρώντας αμετάβλητα τα λοιπά στοιχεία υπολογισμού.

(β) Ο Διαχειριστής υπολόγισε την Ανακτήσιμη Διαφορά για το έτος 2019 σε 62.210.693,98 € (υπερανάκτηση), δηλαδή 39,37% επί του απολογιστικού Επιτρεπόμενου Εσόδου για το ίδιο έτος (το απολογιστικό Επιτρεπόμενο Έσοδο υπολογίσθηκε από τον Διαχειριστή σε  158.012.350,13 €). Για τον λόγο αυτό συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης για αναπροσαρμογή των συντελεστών των τιμολογίων μεταφοράς και ΥΦΑ καθώς και των τιμών του Πολλαπλασιαστή Β.

Ο Διαχειριστής εισηγείται τον συμψηφισμό ολόκληρης της υπερανάκτησης του έτους 2019 με την Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19Α και την παράγραφο 3 του άρθρου 19Β του παλαιού Κανονισμού Τιμολόγησης (ΦΕΚ Β’ 3000/25.07.2018).

Οι προτεινόμενοι αναπροσαρμοσμένοι συντελεστές τιμολογίων είναι χαμηλότεροι των σημερινών σε όλες τις εισόδους και εξόδους, καθώς και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενώ η Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Τιμολόγησης, μειώνεται κατά 21%.

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων αρχείων:

  1.  Πρόταση του Διαχειριστή σχετικά με την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τιμολογίων μεταφοράς και ΥΦΑ.
  2. Απλοποιημένο μοντέλο για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς (reference price).
  3. Αρχείο σχετικά με το υπολογισμό των Πολλαπλασιαστών Β.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 05.06.2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του.