1. Home
  2. Νέα
  3. Στις 8 Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στις 8 Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στις 8 Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

0

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2019.

3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.

6. Έγκριση Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.