1. Home
  2. Συνεντεύξεις
  3. Μ. Μπιτσάκος: «Η Quest Energy ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με νέες εξαγορές»
Μ. Μπιτσάκος: «Η Quest Energy ενισχύει το  χαρτοφυλάκιό της με νέες εξαγορές»

Μ. Μπιτσάκος: «Η Quest Energy ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με νέες εξαγορές»

0

Συναντήσαμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Quest Energy, Μάρκο Μπιτσάκο, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας, για τις επενδύσεις που προγραμματίζουν, καθώς και για την αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η Quest Energy, μέλος του ομίλου Quest, δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, στην κατασκευή και στη λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η εταιρεία εισήλθε ξανά δυναμικά στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις αρχές του 2017 μετά τη μεγάλη αποεπένδυση που πραγματοποίησε το 2016. Σήμερα έχει, μετά από σημαντικές νέες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία διετία, στη διάθεσή της δεκαπέντε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 26,2MW και βρίσκεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης και επενδύσεων. Παράλληλα, η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο την επόμενη πενταετία, τόσο στον τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη διαχείριση αυτής.

– Η Quest Energy ξαναμπήκε δυναμικά στην αγορά των ΑΠΕ. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Πράγματι η Quest Energy στις αρχές του 2017 προχώρησε στη δυναμική επανατοποθέτησή της στον χώρο των ΑΠΕ, μετά τη μεγάλη αποεπένδυση που πραγματοποίησε το 2016 ως απόρροια του στρατηγικού επαναπροσανατολισμού της και την απόκτηση του 100% από την Quest Συμμετοχών, μητρική εταιρεία του ομίλου Quest.

Εχοντας ως εφαλτήριο την πίστη της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα, το οποίο θα προστατεύει το περιβάλλον και θα ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20ΜW την τριετία 2017-2019.

Ξεκινώντας από μία αφετηρία μόλις 0,7MW στις αρχές του 2017, η Quest Energy κατάφερε να ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους της και να αυξήσει την εγκαταστημένη ισχύ των εν λειτουργία σταθμών της ως εξής:

  •  5,7MW στα τέλη του 2017
  •  12,7MW στα τέλη του 2018
  •  26,2MW στα τέλη του 2019

Σήμερα, η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί 15 φωτοβολταϊκούς σταθμούς (από 0,1MW έως 12MW) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιεί η Quest Energy βασίζονται στην πλεονάζουσα ρευστότητα του ομίλου Quest και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο της πολύχρονης στρατηγικής του για πολυδιάστατη ανάπτυξη σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

– Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις επενδύσεις που πραγματοποιήσατε στην Quest Energy, καθώς επίσης και για τις νέες επενδύσεις που σχεδιάζετε αυτή την περίοδο;

Η εταιρεία για τις πιο πάνω εξαγορές φωτοβολταϊκών πάρκων έχει επενδύσει συνολικά περί τα €50 εκατ., εκ των οποίων €22 εκατ. με ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα με ανάληψη τραπεζικού δανεισμού. Η ετήσια παραγωγή των πάρκων είναι περίπου 39.400MWh με μέση τιμή ανά kWh 0,22€. Η παραγόμενη ενέργεια είναι ικανή να τροφοδοτήσει 10.000 νοικοκυριά για έναν χρόνο και εξοικονομούνται περί τους 39.500 τόνους CO2. Η εταιρεία έχει θέσει ως νέο στόχο να φθάσει την εγκαταστημένη ισχύ της στα 50MW μέσα στα επόμενα χρόνια, εφόσον οι συνθήκες και η αγορά το επιτρέψουν.

– Πώς βλέπετε τον εγχώριο ανταγωνισμό στην αγορά φωτοβολταϊκών;

Ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αλλά και γενικότερα από τις ΑΠΕ, με την αυστηρά επιστημονική έννοια του όρου, δεν υφίσταται, αφού μιλάμε για μία αυστηρά ρυθμιζόμενη αγορά. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα έργα, τα οποία λειτουργούν υπό το καθεστώς ενίσχυσης Feed In Tariff (FiT).

Για τα νέα έργα υπάρχει κάποιου είδους ανταγωνισμός, που αφορά κυρίως στην εύρεση εκτάσεων με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ανάπτυξή του, κυρίως ως προς τη δυνατότητα της εύκολης διασύνδεσης και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας.

Αλλά πλέον, για τα νέα έργα, με τη διαδικασία των ανταγωνιστικών διαδικασιών, τελικά η προσφερόμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας προσδιορίζεται από τους οικονομικούς δείκτες απόδοσης που θέτει ο κάθε επενδυτής. Ανταγωνισμός, υπήρχε, υπάρχει και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ανταγωνισμός θα υφίσταται σε δύο επίπεδα:

  •  Το πρώτο έχει να κάνει με το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε τεχνολογίας, όπου εκεί θεωρούμε ότι τα φωτοβολταϊκά θα εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο, όπως έχει δείξει η μέχρι σήμερα μείωση του κόστους παραγωγής από τα συστήματα αυτά.
  •  Το δεύτερο επίπεδο θα αφορά στις επικουρικές υπηρεσίες που θα παρέχει η κάθε τεχνολογία στο σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο δεύτερο επίπεδο οι ΑΠΕ, και κυρίως οι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα χρειαστεί να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας.

– Σκέφτεστε να επεκταθείτε και σε επενδύσεις σε άλλες μορφές ΑΠΕ, π.χ. στα αιολικά;

Η εταιρεία δεν έχει στους άμεσους στρατηγικούς της στόχους την επέκταση σε άλλες μορφές ΑΠΕ, όπως τα αιολικά, και παραμένει προσηλωμένη στα φωτοβολταϊκά, χωρίς όμως να αποκλείει τίποτα εάν παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία ή αν μεταβληθούν οι τεχνολογικές ή οικονομικές συνθήκες.

– Είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς ανάπτυξης της πράσινης ενέργειας στη χώρα μας;

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα πρέπει να αξιολογηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές αναπτύχθηκαν. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κλάδος των ΑΠΕ ήταν ένας από τους πιο ισχυρά αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ελλάδα την τελευταία, πολύ επώδυνη οικονομικά για τη χώρα, δεκαετία, καταφέρνοντας να γίνει πόλος έλξης για εγχώριους και ξένους επενδυτές. Μην ξεχνάμε ότι η αποεπένδυση έφτασε σωρευτικά την περίοδο 2009-2017 τα €100 δισ., υπονομεύοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ αντίθετα στις διάφορες μορφές ΑΠΕ επενδύθηκαν κεφάλαια άνω των €10 δισ.

Who is Who

Γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος MBA της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ετήσιου προγράμματος Management της International Federation of Periodical Publishers (FIPP). Εχει εργαστεί σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, από διάφορες θέσεις, όπως της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, του διοικητικού διευθυντή και της γενικής διεύθυνσης. Στον όμιλο Quest εντάχθηκε το 2003 στη θέση του γενικού οικονομικού και διοικητικού διευθυντή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ