1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δημοπρασία Παροχής Ευελιξίας
ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δημοπρασία Παροχής Ευελιξίας

ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δημοπρασία Παροχής Ευελιξίας

0

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας κατά το χρονικό διάστημα 01/11/2020 έως και 31/12/2020 δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ.

Στη Δημοπρασία δύνανται να συμμετέχουν οι Πάροχοι όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας. Ως Υπηρεσία Ευελιξίας, νοείται η Υπηρεσία παροχής Ευελιξίας με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Απόφαση ΡΑΕ 1171/2020 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’103/31.01.2012) για την εφαρμογή του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας.

Η Συμβατική Περίοδος Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας είναι το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως και 31/12/2020, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/66754/810/9.7.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Νέος μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 ∆ του ν . 4001/2011 (ΦΕΚ Α ’ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 3388/13.08.2020).

Ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει τη Δημοπρασία την 29/10/2020, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών :08:00
  • Κλείσιμο πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών :10:00
  • Περίοδος αδράνειας: 10:00 – 10:15
  • Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης: 10:15
  • Κλείσιμο πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης: 11:00
  • Προθεσμία δημοσίευσης προκαταρκτικών αποτελεσμάτων δημοπρασίας έως :13:00
  • Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16:00
  • Προθεσμία δημοσίευσης οριστικών αποτελεσμάτων δημοπρασίας έως: 17:00

Υπόδειγμα Φόρμας Προσφοράς καθώς και οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση των προσφορών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ, https://www.admie.gr/agora/mixanismoi-agoras/upiresia-paroxis-isxuos-eueliksias.

Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στη Δημοπρασία προσφορά σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών για τη Διαθεσιμότητα Ισχύος για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας.

Υποβληθείσα ένσταση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ότι περιήλθε στον ΑΔΜΗΕ κατά το χρόνο που αναγράφεται στο αποδεικτικό ανάγνωσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας από το Διαχειριστή συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής ΣύμβασηςΠαροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Επιλεγέντα Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως και 31/12/2020, από το χρόνο που τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας καθίστανται οριστικά, χωρίς άλλη διατύπωση. Με την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας, ο Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας υποχρεούται να παρέχει την Υπηρεσία Ευελιξίας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως και 31/12/2020. Η Υπηρεσία Ευελιξίας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ) και του παρόντος Κανονισμού για τη διάρκεια, την ισχύ και με την τιμή/ές που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της Δημοπρασίας.

Η Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Ευελιξίας κατά το χρονικό διάστημα 01/11/2020 έως και 31/12/2020 ανέρχεται σε 4500 MW.

Η Δημοπρασία διέπεται από τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας. Οι όροι, οι οποίοι αναγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση με κεφαλαία γράμματα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας.

Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται ειδικά στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή διευκρινήσεων και την υποβολή ενστάσεων είναι:

Τηλέφωνο: +30 210 946 6744

e-mail : scheduling@admie.gr