1. Home
  2. Νέα
  3. Invent ICT: Oταν οι καινοτόμες ιδέες γίνονται πράξη
Invent ICT: Oταν οι καινοτόμες ιδέες γίνονται πράξη

Invent ICT: Oταν οι καινοτόμες ιδέες γίνονται πράξη

0

Startups μπορούν να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις σε τομείς, όπως η ενέργεια.

Tο πρόγραμμα Invent ICT αποτελεί μία πρωτοβουλία του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers,  το οποίο σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας που σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση  της νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων. Το Invent ICT απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν μία δημιουργική ιδέα στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και επιθυμούν να κάνουν το «άλμα» από την έρευνα στο επιχειρείν. Η θερμοκοιτίδα Invent ICT δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να συναντήσουν στελέχη της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου, που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας. Μην χάνοντας ευκαιρία, επικοινωνήσαμε με δύο από τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τους ζητήσαμε να μας περιγράψουν τις ιδέες τους και να μας πουν πώς το Invent ICT μπορεί να τους βοηθήσει.

Voltage Stability Monitoring Tools

Η ερευνητική ομάδα Voltage Stability Monitoring Tools δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αναλύοντας και ερευνώντας ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, προστασία και ευστάθεια των Συστημάτων μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ομάδα αποτελείται από έμπειρα μέλη στον τομέα αυτόν και στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων προστασίας και ανάλυσης ευστάθειας ΣΗΕ, υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών που τα χαρακτηρίζουν, όπως η λειτουργία σε πλήρως απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και υπό συνθήκες μη προβλέψιμες λόγω μαζικής ένταξης ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έχει αναπτύξει μία μέθοδο αναγνώρισης μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης σε πραγματικό χρόνο, που έχει δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε προσομοιώσεις και έχει δημοσιευτεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, ενώ αναπτύσσει και λογισμικό για ανάλυση και προσομοίωση ΣΗΕ.

Η ομάδα στοχεύει στη δοκιμή της εν λόγω μεθόδου αναγνώρισης αστάθειας τάσης σε πραγματικές συνθήκες, γεγονός που συνεπάγεται την υλοποίηση του αλγορίθμου σε ψηφιακή πλακέτα και την ενσωμάτωση αυτής σε πραγματικό εξοπλισμό. Στο εν λόγω εγχείρημα, το Invent ICT έχει βοηθήσει ποικιλοτρόπως, καθώς παρέχει στην ομάδα υπηρεσίες coaching και mentoring μέσω εξωτερικού συμβούλου, ενώ τη βοηθά να προωθήσει και να γνωστοποιήσει τις δραστηριότητές της στο ευρύτερο κοινό μέσω συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και να αναζητήσει εξωτερικές χρηματοδοτήσεις.

Airbots Agri-Tech

Η Airbots προσέγγιζει την αγροτική παραγωγή με λύσεις υψηλής τεχνολογίας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το κόστος της, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, drones, IoT και μηχανική μάθηση, για να καθορίσει και να αυτοματοποιήσει την άρδευση και άλλες αγροτικές εργασίες. Η Airbots προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μετάβασης καλλιεργειών στη γεωργία 4.0 Smart Farms για γεωργικούς παραγωγούς και γεωπόνους με χρήση υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα, η επιθεώρηση των αγρών, οι αγροτικές εργασίες, η λίπανση και οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται με χειρωνακτικές και μηχανικές μεθόδους με παράλληλη χρήση αγροχημικών και φυτοφαρμάκων. Οι συμβατικές αυτές μέθοδοι έχουν πολύ υψηλό οικονομικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος, ενώ βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προβλέψεων, αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των ερχόμενων δεκαετιών. Η αυτοματοποίηση των αγροτικών εργασιών με χρήση υψηλής τεχνολογίας αυξάνει την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής, μειώνει το κόστος παραγωγής και το ενεργειακό/περιβαλλοντικό αποτύπωμα των καλλιεργειών. Η λύση αυτή συνίσταται στη βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της αγροτικής παραγωγής με άμεση γνώση των πραγματικών συνθηκών, ελεγχόμενη άρδευση και αυτοματοποιημένη επιλεκτική εφαρμογή μέσων αντιμετώπισης μόνο όπου, όταν και όσο χρειάζεται.

tags: