1. Home
  2. Κατασκευαστικές
  3. Mytilineos: Μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050
Mytilineos: Μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050

Mytilineos: Μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050

0

Η Mytilineos «αλλάζει DNA» και θέτει νέους, φιλόδοξους στρατηγικούς στόχους για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

H Mytilineos γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που δείχνει το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Mytilineos δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

«O όμιλος αλλάζει DNA»

Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης ο όμιλος με τους νέους στόχους που έθεσε αλλάζει dna.  «Γενικός μας στόχος είναι να ακολουθούμε τις αποφάσεις του Παρισίου. Μέχρι το 2030 θα έχουμε μειώσει τις εκπομπές άνθρακα πάνω από 75% και μέχρι το 2050 θα πετύχουμε μηδενικές εκπομπές» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτη η απόφαση της εταιρείας δεν είναι τωρινή καθώς εδώ και χρόνια εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά, στη μεταλλουργία έχουν μειώσει τις εκπομπές κατά 60% τα τελευταία 10 χρόνια. Απλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δεσμευτούν απέναντι στην κοινωνία και τους μετόχους, όπως ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος.

«Σήμερα, θέτουμε τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα και δεσμευόμαστε σε μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική μας δραστηριότητα έως το 2030 και σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Οι φιλόδοξοι στόχοι που ανακοινώνουμε, αποτυπώνονται 100% στο DNA μας, γίνονται στρατηγικός πυλώνας, κριτήριο λήψης αποφάσεων και οδηγός κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας μας. Από σήμερα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές» ανέφερε ο πρόεδρος.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Η Mytilineos, με την κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική βιομηχανία και τη χώρα. Είναι γνωστό πως, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ μάλιστα πρόσφατα προχώρησε στην εξαγορά σημαντικού χαρτοφυλακείου φωτοβολταϊκών. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην εξαγορά 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της Egnatia GroupΣυνολικά, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μεταφράζεται σε 2.000 MW από φυσικό αέριο και 2.000MW από ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, θα χρειαστούν γύρω στα 10-15 χρόνια για να αντικαταστήσουν τα 2.000MW φυσικού αερίου με ΑΠΕ.

Οι στόχοι

Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που απορρέουν από τις διευρυμένες δραστηριότητές της, η Mytilineos ανεβάζει τον πήχη των δεσμεύσεών της ακόμη πιο ψηλά, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, αναπτύσσοντας ένα εξειδικευμένο πλάνο πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών ξεχωριστά για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, που εστιάζει στο:

  • Να επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, έως το 2030
  • Να καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Πράσινη Μεταλλουργία μέσα από τη δέσμευσή της να μειώσει τις συνολικές εκπομπές ρύπων του Τομέα Μεταλλουργίας κατά 65% και αντίστοιχα τις ειδικές εκπομπές ρύπων, ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου, κατά 75% μέχρι το 2030
  • Να αποτελέσει τον καταλύτη για μία ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, με μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων ανά παραγόμενη MWh, έως 50% έως το 2030.

Με βασικούς πυλώνες την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, την αειφόρο ανάπτυξη και τους δείκτες ESG, η Mytilineos καταγράφει υψηλές επιδόσεις και έχει επιτύχει μείωση των εκπομπών ρύπων ανά μονάδα εσόδων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% ανά έτος τα τελευταία 4 χρόνια. Οι νέοι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτει, συμπληρώνουν τις ήδη καλές επιδόσεις της στα θέματα κοινωνίας και διακυβέρνησης δείχνοντας έτσι το δρόμο για τη βιομηχανία του αύριο.