1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Προσλήψεις στην Πάτρα από τον ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε την προκήρυξη
Προσλήψεις στην Πάτρα από τον ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε την προκήρυξη

Προσλήψεις στην Πάτρα από τον ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε την προκήρυξη

0

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – 1ος Όροφος Γραφείο 109 Σμύρνης 1, Τ.Κ. 26222- Πάτρα, Ν. ΑΧΑΙΑΣ υπόψη κας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (τηλ. Επικοινωνίας 2610368116), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση A.Giannopoulou@deddie.gr

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με συστημένη επιστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση, Θέσεις Εργασίας,  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021: ΕΔΩ

Παράρτημα Ανακοίνωσης: ΕΔΩ

Έντυπο Αίτησης: ΕΔΩ

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΔΩ