1. Home
  2. Νέα
  3. Η Nestlé παρουσιάζει το σχέδιο της για τη μετάβαση σε ένα σύστημα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος
Η Nestlé παρουσιάζει το σχέδιο της για τη μετάβαση σε ένα σύστημα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Η Nestlé παρουσιάζει το σχέδιο της για τη μετάβαση σε ένα σύστημα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

0

Η Nestlé σχεδιάζει να στηρίξει και να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα αναγεννητικό σύστημα τροφίμων – ένα σύστημα που αποσκοπεί στην προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των  αγροτών και στην ενίσχυση της ευημερίας των γεωργικών κοινοτήτων. Η Nestlé θα συνεργαστεί με τους εταίρους της στα συστήματα τροφίμων, καθώς και στο δίκτυο αγροδιατροφικής αλυσίδας που διαθέτει, το οποίο απαριθμεί περισσότερους από 500.000 αγρότες και 150.000 προμηθευτές, για την προώθηση πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας, με επίκεντρο τη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτής νέας πρωτοβουλίας, η εταιρεία θα αναπτύξει νέα προγράμματα για να βοηθήσει την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων αυτής της μετάβασης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας, πραγματοποιείται εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συμβολής της Nestlé στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030. Παράλληλα, έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, η οποία αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση της κλιματικής κρίσης.

«Γνωρίζουμε ότι η αναγεννητική γεωργία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, στην αποκατάσταση των κύκλων του νερού και, μακροπρόθεσμα, στην αύξηση της βιοποικιλότητας. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τη βάση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων ενώ παράλληλα συμβάλλουν, σε κρίσιμο βαθμό, στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της εταιρείας μας», δήλωσε ο Paul Bulcke, Πρόεδρος της Nestlé.

Η Nestlé έχει προσυπογράψει τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για τον περιορισμό υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου με τίτλο «Business Ambition for 1.5 C», ενώ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που μοιράστηκε το λεπτομερές, και με χρονικά δεσμευτικούς στόχους, σχέδιό της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τον Δεκέμβριο του 2020. Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για να μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές της έως το 2030, καθώς και για την επίτευξη καθαρού μηδενικού αποτυπώματος έως το 2050.

«Μέσα από τις μακροχρόνιες συνεργασίες μας με τις αγροτικές κοινότητες παγκοσμίως, επιθυμούμε να αυξήσουμε την υποστήριξή μας στις γεωργικές πρακτικές που συνεισφέρουν ευεργετικά στο περιβάλλον αλλά και στους ανθρώπους. Στο πλαίσιο της δημιουργίας των απαραίτητων συνθηκών για μια ισότιμη και δίκαιη μετάβαση, η υποστήριξη των αγροτών σε όλο τον κόσμο, για την ανάληψη των απαραίτητων ρίσκων και κινδύνων προς την αναγεννητική γεωργία, αποτελεί για εμάς ζήτημα ζωτικής σημασίας», σημείωσε ο Mark Schneider, Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé.

Η Nestlé μέσα στην επόμενη πενταετία σχεδιάζει να επενδύσει 1,2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα για να εφαρμόσει την αναγεννητική γεωργία σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της, υποστηρίζοντας τους αγρότες να υιοθετήσουν αναγεννητικές πρακτικές, μέσα από τρεις βασικούς άξονες:

  • Εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων, με την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη: Για παράδειγμα, η Nestlé, αξιοποιώντας το μεγάλο δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτει, αναπτύσσει ποικιλίες καφέ και κακάο υψηλότερων αποδόσεων, με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ αξιολογεί καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εταιρεία, θα προσφέρει επίσης γεωργική κατάρτιση και θα βοηθήσει τους αγρότες να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με στόχο την υιοθέτηση τους σε τοπική κλίμακα.
  • Προγράμματα επενδυτικής υποστήριξης: Η μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία συνοδεύεται από κάποιες πρώτες προκλήσεις και νέα κόστη για τους αγρότες. Η Nestlé στοχεύει να τους στηρίξει συν-επενδύοντας στις δράσεις τους, διευκολύνοντας τη χορήγηση δανείων ή βοηθώντας τους να λάβουν ειδικά δάνεια για την αγορά συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η εταιρεία θα συνεργαστεί επίσης με τους εταίρους της, για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων και για τη δοκιμή και εκμάθηση του καλύτερου τρόπου προώθησης της αναγεννητικής γεωργίας.
  • Καταβολή των ασφάλιστρων για αναγεννητικά γεωργικά αγαθά: Η Nestlé θα προσφέρει ασφάλιστρα για πολλές πρώτες ύλες που παράγονται χρησιμοποιώντας πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας και θα αγοράζει μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβράβευση των αγροτών, όχι μόνο για την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων συστατικών, αλλά και για τα οφέλη που παρέχουν στο περιβάλλον μέσω της προστασίας του εδάφους, της διαχείρισης των υδάτων και της δέσμευσης του άνθρακα.

Νέα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης και κατάρτισης των νέων αγροτών για την υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων

Η αναγεννητική γεωργία συμβάλλει σε ένα νέο σύστημα τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να είναι δίκαιο και διαφανές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Nestlé δεσμεύεται να υποστηρίξει βελτιωμένα και διαφοροποιημένα εισοδήματα των αγροτών μέσω των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί. Επιπλέον, η Nestlé θα εφαρμόσει νέα προγράμματα για την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους αγρότες που ανήκουν στην αλυσίδα της, προκειμένου να καταστήσει τη γεωργία πιο ελκυστική. Αργότερα μέσα στο έτος, η Nestlé θα παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για τις αλυσίδες εφοδιασμού καφέ και κακάο. Τον Νοέμβριο, για την ενίσχυση και την υποστήριξη των νέων αγροτών, η Nestlé σχεδιάζει να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα κατάρτισης, έτσι ώστε να προσελκύσει και να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά αγροτών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζοντας περισσότερους από 40.000 αγρότες που συμμετέχουν σε ένα από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Οι δράσεις της Nestlé για τη δημιουργία νέων βιώσιμων προτύπων παραγωγής, ξεκινούν από τη νέα πρωτοβουλία της εταιρείας με τίτλο «Generation Regenaration» και έχουν επίκεντρο τους αγρότες, τις νέες γενιές, τους καταναλωτές και τους δικούς εργαζόμενους της.