1. Home
  2. Κατασκευαστικές
  3. Viohalco: Βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών
Viohalco: Βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών

Viohalco: Βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών

0

Ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών ανακοίνωσε ο όμιλος Viohalco για το 2021.

Eιδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,375 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 40% έναντι 3,850 δισ. ευρώ το 2020.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 514 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 80% έναντι του 2020.

Τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα EBITDA (α-EBITDA) διαμορφώθηκε στα 426 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 45% (2020: 294 εκατ. ευρώ).

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 17 Μαρτίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου 2022, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Συνυπολογίζοντας το μικτό προμέρισμα 0,01 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021, κατόπιν έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει στα 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2021 ορίστηκε η Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, ενώ ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος χρήσης 2021 (Record Date) ορίστηκε η Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022.

Προοπτικές

Τέλος, όσον αφορά τις προοπτικές στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

 

“Το 2022, ο πληθωρισμός της ευρωζώνης, οι ανοδικές τιμές ενέργειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, καθώς υποχωρεί η πανδημία, οι συνθήκες της ευρύτερης αγοράς αναμένεται να είναι ολοένα πιο ευνοϊκές με ανάκαμψη σε διάφορες αγορές, μεταξύ άλλων στην αυτοκινητοβιομηχανία, στον βιομηχανικό και τον κατασκευαστικό τομέα. Οι ενθαρρυντικές ανοδικές τάσεις της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους της Viohalco είναι εμφανείς.

Παρά το ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος των αναταραχών στην ανατολική Ευρώπη στη Viohalco και στις εταιρίες της, η συνολική έκθεση στην Ουκρανία και στη Ρωσία είναι ελάχιστη και συνεπώς δεν αναμένεται άμεσος ουσιώδης αντίκτυπος. H Viohalco και οι εταιρίες της έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν κάθε πιθανή διαταραχή, ενώ παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί, εντείνοντας ζητήματα όπως ο πληθωρισμός και οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, η Viohalco θα επαναξιολογήσει και θα τροποποιήσει ανάλογα την προσέγγισή της.

 

Οι εταιρίες της Viohalco βρίσκονται σε πολύ καλή θέση για να ωφεληθούν από τις τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης που αυξάνουν τη ζήτηση για προϊόντα της κυκλικής οικονομίας. Αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι εύκολα ανακυκλώσιμα εκ φύσεως, παράγονται με υψηλό ανακυκλωμένο περιεχόμενο και έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή τους, αποτελούν σημαντικό ποσοστό των προϊόντων της Viohalco και αναμένεται να έχουν μεγάλη ζήτηση εντός του 2022 και μελλοντικά.s

Η Viohalco θα συνεχίσει να υιοθετεί δυναμική προσέγγιση για την υλοποίηση της στρατηγικής της, η οποία ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα. Οι εταιρίες της σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω επενδύσεις στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και θα διατηρήσουν την έντονη προσήλωσή τους στην καινοτομία για την επέκταση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οι εταιρίες της Viohalco επιδιώκουν συνεχώς την είσοδο σε νέες αγορές και την παγίωση της θέσης τους στις υπάρχουσες αγορές, διατηρώντας πελατοκεντρική προσέγγιση για την προώθηση και την ανάπτυξη προϊόντων. Επιπλέον, θα συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στους εργαζομένους τους, διαφυλάσσοντας την υγεία και την ευημερία τους και επενδύοντας στην ανάπτυξη και την κατάρτιση τους, προσελκύοντας παράλληλα νέα ταλέντα. Τέλος, οι εταιρίες της Viohalco διατηρούν την ισχυρή δέσμευσή τους για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς συνεχίζουν να στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση και να ακολουθούν τις παγκόσμιες σχετικές τάσεις”.

tags: