1. Home
  2. Νέα
  3. Η LG παρουσιάζει την έκθεση βιωσιμότητας για την περίοδο 2022-2023
Η LG παρουσιάζει την έκθεση βιωσιμότητας για την περίοδο 2022-2023

Η LG παρουσιάζει την έκθεση βιωσιμότητας για την περίοδο 2022-2023

0

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για την περίοδο 2022-2023, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της σε κάθε τομέα των έξι στρατηγικών καθηκόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την υλοποίηση του ESGοράματός της Better Life for All.

Η εταιρεία επικεντρώνεται σε δύο κύριους τομείς: “3Cs” για τον πλανήτη, που είναι carbon neutrality, circularityκαι clean technology, και “3Ds” για τους ανθρώπους, που είναι το design for all, a decent workplace και diversity & inclusion.

3Cs για τον πλανήτη: Carbon Neutrality, Circularity & Clean Technology

Φέτος, οι εγκαταστάσεις της LG κατέγραψαν συνολικές παγκόσμιες εκπομπές άμεσων (πεδίο εφαρμογής 1) και έμμεσων (πεδίο εφαρμογής 2) αερίων του θερμοκηπίου (GHG) ύψους 92,7 εκατομμυρίων τόνων, καταγράφοντας μείωση 22 εκατομμυρίων τόνων σε σχέση με το προηγούμενο έτος – μια μείωση που υποστηρίζει τη δέσμευση της LG  να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2030.

Επίσης, η εταιρεία κατέγραψε ποσοστό μετατροπής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 8,2%. Αυτή η επίδοση είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της εταιρείας να χρησιμοποιεί μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διεθνώς από το 2050 και μετά την ένταξή της στο RE100 (Renewable Energy100), μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει τη χρήσηανανεώσιμων πηγών για το 100% των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων.%

Η εταιρεία επιταχύνει επίσης τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τη χρήση των προϊόντων, επεκτείνοντας την εφαρμογή εξαιρετικά αποδοτικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Περίπου το 80%% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της LG προέρχεται από το στάδιο της χρήσης του προϊόντος και περιλαμβάνει τις έμμεσες εκπομπές (πεδίο εφαρμογής 3) που παράγονται εκτός των \εγκαταστάσεων της εταιρείας. Πέρυσι, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα επτά σημαντικών προϊόντων, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται κατά το στάδιο χρήσης του προϊόντος, μειώθηκαν κατά 13,1% σε σύγκριση με το 2020.

Το 2021, η LG έγινε ο πρώτος κατασκευαστής συσκευών της Νότιας Κορέας που ο στόχος της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο στάδιο της χρήσης του προϊόντος (πεδίο εφαρμογής 3) επικυρώθηκε από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).

Για τη δημιουργία ενός κυκλικού οικοσυστήματος, η εταιρεία ανέκτησε πέρυσι συνολικά 472.876 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων από 52 χώρες. Από το 2006, η LG έχει ανακτήσει συνολικά 3.992.768 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων. Από το 2022, ο αριθμός των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της εταιρείας έφτασε τους 32.987 τόνους, 25%υψηλότερα από τα στοιχεία του 2021. Επιπλέον, τα εργοτάξια της εταιρείας στη Νότια Κορέα έλαβαν πρόσφατα την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill(ZWTL).

3Ds για τους ανθρώπους: Design for All, Decent Workplace & Diversity & Inclusion

Η LG έχει επίσης δώσει προτεραιότητα στην προσβασιμότητα, ενσωματώνοντας λειτουργίες φωνητικής αναγνώρισης και φωνητικής καθοδήγησης στα κύρια προϊόντα της και με ειδική σήμανση σε γραφή Braille που προσαρμόζονται σε κάθε οικιακή συσκευή της LG. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει την έννοια του καθολικού σχεδιασμού – προϊόντα σχεδιασμένα με τρόπο που να τα καθιστά εύκολα στη χρήση από όλους – σε όλα τα προϊόντα στο μέλλον.

Πέρυσι, η εταιρεία διεξήγαγε έρευνα στους κύριους προμηθευτές, κατηγορίας 1 σχετικά με τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στη συνέχεια επαλήθευσε τα δεδομένα αυτά μέσω τρίτων. Από φέτος, η LG ευαισθητοποιεί τα στελέχη και τους υπαλλήλους των συνεργατών της μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ουδετερότητα του άνθρακα. Συνολικά 152 προμηθευτές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα από το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Responsible Business Alliance (RBA), η εταιρεία παρέχει επίσης υποστήριξη μέσω ελέγχων πιστοποίησης ESG από τρίτους για την προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων ESG των προμηθευτών σε τομείς όπως η εργασία, το περιβάλλον, η ηθική, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια. Από φέτος, η εφαρμογή έχει επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει συνεργάτες που εδρεύουν όχι μόνο στην Κορέα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Επέκταση του ρόλου της Επιτροπής ESG

Η LG συνεχίζει να επεκτείνει το ρόλο της Επιτροπής ESG, η οποία αναφέρεται στο διοικητικό της συμβούλιο. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 4 ανεξάρτητους διευθυντές και 1 εκτελεστικό διευθύνοντα σύμβουλο, εποπτεύεται από τον Πρόεδρο Seo Seungwoo, έναν ανεξάρτητο διευθυντή που διορίστηκε στο ρόλο αυτό φέτος.

Πέρυσι, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση και τη διακυβέρνηση του διοικητικού συμβουλίου και της δομής, η Επιτροπή ESG θέσπισε κατευθυντήριες γραμμές για την ανεξαρτησία, την ποικιλομορφία και την εμπειρογνωμοσύνη των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τον χάρτη εταιρικής διακυβέρνησης.

Από το 2006, η εταιρεία δημοσιεύει κάθε χρόνο την έκθεσή της για τη βιωσιμότητα. Από πέρυσι, παράλληλα με το LG ESG Fact Book, το οποίο περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της διαχείρισης ESG, η εταιρεία δημοσίευσε το ESG StoryBook, το οποίο βοηθά τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τις δραστηριότητες ESG της LG με μια πιο ελκυστική μορφή.

Για να κατεβάσετε την Έκθεση Βιωσιμότητας 2022-2023 της LG, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lg.com/global/sustainability/reports.

tags: