1. Home
  2. Νέα
  3. Η ABB παρουσιάζει μία αποδοτική & βιώσιμη λύση διαχείρισης ενέργειας για τη βιομηχανία νερού και αποβλήτων
Η ABB παρουσιάζει μία αποδοτική & βιώσιμη λύση διαχείρισης ενέργειας για τη βιομηχανία νερού και αποβλήτων

Η ABB παρουσιάζει μία αποδοτική & βιώσιμη λύση διαχείρισης ενέργειας για τη βιομηχανία νερού και αποβλήτων

0

Η ABB παρουσιάζει τη λύση διαχείρισης ενέργειας ABB Ability™ OPTIMAX για τη βιομηχανία νερού και αποβλήτων, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό περιττής απώλειας ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Μέσω συντονισμένου ελέγχου και επιτήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού, το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο βελτιστοποίησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας.

Καθώς η επεξεργασία αποβλήτων νερού καταναλώνει 1 έως και το 3% της συνολικής ενέργειας παγκοσμίως και επιβαρύνει με πάνω από 1,5% τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,το OPTIMAX για το νερό και τα απόβλητα αναπτύχθηκε για να επιτρέπει στους χειριστές τωνεγκαταστάσεων να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων. Επίσης, ησταδιακήδιαδικασία βελτιστοποίησης μειώνει τη χρήση χημικών ουσιών, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Το OPTIMAX εφαρμόζει αδιάλειπτη παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο,για να διαχειριστεί τους διάφορους διαθέσιμους τύπους ενέργειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας,επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας. Οι χειριστές μπορούν να αναλύσουν τις επιμέρους χρήσεις ενέργειας για να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης και νααναδείξουν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και ευέλικτης διαχείρισης σε όλατατμήματα της εγκατάστασης.

Η τεχνολογία της ABB διευκόλυνε τη δικτύωση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών επιλογών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, σε ένα πιλοτικό έργο επεξεργασίας αποβλήτων νερούμηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Schwarzenbruck της Γερμανίας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κατάφερε να παράγει ετησίως τόση ηλεκτρική ενέργεια,όσο αυτή που κατανάλωνε, χρησιμοποιώντας ενέργεια απόβιοαέριο, φωτοβολταϊκά πάνελ και μια υδροηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτό βοήθησε στημείωση των εκπομπών CO2κατά σχεδόν 300 τόνους ετησίως

Η πρόβλεψη βελτιστοποίησης τριών σταδίων ενσωματώνει τα αυθημερόνκαι εκ των προτέρων προγράμματα λειτουργίας του εξοπλισμού,βασιζόμενηστις προβλέψεις των ενεργειακών φορτίων και των τιμών αγοράς, που ενημερώνονται καθ’ όλη τηδιάρκεια της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο οι χειριστές μπορούν να προβούν στον κατάλληλο προγραμματισμό,δημιουργώντας έναν συνολικό σχεδιασμό αξιοποίησης της ενέργειας με βάση τηδιαθέσιμη ενέργεια που παράγεται στο εργοστάσιο σε σχέση με τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, μετελικόστόχοτην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους.

Η διαδικασίατης επιτήρησης καιτης δημιουργίαςτων παραγόμενων αναφορών μετατρέπει τα δεδομένα σε οικονομικά μεγέθη, μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο αναφορών κατά το ήμισυ και βοηθάστη συμμόρφωση μεσυγκεκριμένα πρότυπα,όπως το ISO50001.

«Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος γιαβιώσιμες λύσεις στηλειτουργία τωνεγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων νερού, καθίσταται κρίσιμη η διαφάνεια της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών κάθε εργοστασίου»,δήλωσε ο SlemanSaliba, Global Product Manager Energy Management of ABB Energy Industries.«Τα απόβλητα νερού,όταν διαχειρίζονται αποτελεσματικά,παρουσιάζουν τεράστια δυναμική στην προσπάθεια επίλυσης της παγκόσμιας έλλειψης νερού. Οφείλουμε,όμως,πρώτα να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση και τα βέλτιστα περιβαλλοντικά πρότυπα.»

Η Έκθεση Εξίσωσης Ενεργειακής Μετάβασης της ABB περιγράφει τον τρόπο που η καλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων νερού θα μπορούσε να ανακουφίσει την πίεση στους διαθέσιμους πόρους μέσω μεγαλύτερης ενσωμάτωσης συστημάτων αυτοματισμού και ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, υποδεικνύειτον τρόπο πουοι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων νερού θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως και 2.000 τόνους ετησίως.

tags: