1. Home
  2. Νέα
  3. Η ISOMAT θέτει σε λειτουργία τη νέα γραμμή παραγωγής κονιαμάτων στη θυγατρική της Ρουμανίας
Η ISOMAT θέτει σε λειτουργία τη νέα γραμμή παραγωγής κονιαμάτων στη θυγατρική της Ρουμανίας

Η ISOMAT θέτει σε λειτουργία τη νέα γραμμή παραγωγής κονιαμάτων στη θυγατρική της Ρουμανίας

0

Η ISOMAT ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας γραμμής παραγωγής κονιαμάτων στην παραγωγική θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία, ISOMAT ROMANIA S.R.L. Η επένδυση ύψους 8,5 εκ. € (42 εκ. Romanian Leu) συγκαταλέγεται στο πλαίσιο του επενδυτικού προγραμματισμού του Ομίλου ΙSOMAT, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων παραγωγικών γραμμών, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και την υψηλή αποδοτικότητα, μέσα από προηγμένες λύσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο και τα σύγχρονα έργα.

Η νέα γραμμή παραγωγής μεγάλου εύρους κονιαμάτων της ISOMAT στη Ρουμανία, αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω επέκταση της ISOMAT στον κλάδο των δομικών υλικών στη ρουμανική αγορά, επενδύοντας στην υψηλή ποιότητα, σε νέες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές. Η μονάδα που έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της στις εγκαταστάσεις της ΙSOMAT ROMANIA S.R.L. δύναται να παράγει μέχρι και 240 τόνους κονιάματος ανά 8 ώρες, με σχεδόν μηδενική παραγωγή αποβλήτων, αφού η πλειονότητα των περιττών υλικών που συλλέγονται ανακυκλώνονται εντός της μονάδας σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν 16 σιλό για την αποθήκευση των α’ υλών, 24 σιλό για την αυτόματη ζύγιση των χημικών προσθέτων, αλλά και εξοπλισμό συσκευασίας που εξασφαλίζει την παλετοποίηση έως και 2.000 σάκων ανά ώρα, ενισχύοντας την ταχύτητα παραγωγής και τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα των παρτίδων των παραγόμενων προϊόντων και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος των α’ υλών και των τελικών προϊόντων, διασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το σύνολο του νέου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία και αποδοτικότητα στο σύνολο των διαδικασιών.

Με την εν λόγω επένδυση, o Όμιλος ISOMAT αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της παρουσίας του στην εγχώρια αγορά της Ρουμανίας και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας δεκάδες νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, με έμφαση στην εξειδίκευση και το επιστημονικό know-how. Η ενέργεια αυτή λειτουργεί ενισχυτικά τόσο στη συνολική επίτευξη νέων στόχων όσο και στο όραμα του Ομίλου για τη Ρουμανία, το οποίο αφορά τη συνεχή ανάπτυξη της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας και την ποιοτική ανταπόκριση στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του τοπικού πελατολογίου, αλλά και της εξέλιξης των έργων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ISOMAT, Θάνος Τζιρίτης, αναφέρει σχετικά πως «η επένδυση στην ISOMAT ROMANIA S.R.L. αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο ISOMAT, με βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και σηματοδοτώντας μία νέα εποχή κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου».

Ο Όμιλος ISOMAT από την ίδρυσή του εξελίσσεται σταθερά μέσα από ένα μεθοδικό επενδυτικό πλάνο, με σκοπό να προάγει την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι το τέλος του 2022, υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 26,5 εκ. € τόσο για τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα όσο και για τις θυγατρικές στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, εκ των οποίων τα 12 εκ. € αφορούσαν αποκλειστικά τις θυγατρικές εταιρείες, όπου και ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης στη νέα γραμμή παραγωγής στη Ρουμανία. Από το 2023 και για τα προσεχή έτη, η ISOMAT έχει θέσει σε εφαρμογή νέο επενδυτικό πλάνο που υπολογίζεται στα 28 εκ. € για την Ελλάδα και αφορά τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού, τεχνολογικού και κτιριακού της εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και την αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, στον δρόμο για την ενίσχυση της βιώσιμης και υπεύθυνης δραστηριότητάς της.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό video: Link

tags: