1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΑΔΜΗΕ: Θέση για το WACC του Great Sea Interconnector
ΑΔΜΗΕ: Θέση για το WACC του Great Sea Interconnector

ΑΔΜΗΕ: Θέση για το WACC του Great Sea Interconnector

0

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει τα ζητήματα που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες και τη συμμετοχή των υποψηφίων επενδυτών στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου του έργου.

Η διασφάλιση υψηλότερου συντελεστή απόδοσης (WACC) από το 6,3% που είχε προτείνει η ΡΑΑΕΥ, ο διπλασιασμός του premium επί του WACC με παράλληλα επιμήκυνση στα 12 χρόνια της χρονικής περιόδου καταβολής του, η αναγνώριση της έναρξης της κατασκευαστικής περιόδου από την 1ηΙανουαρίου 2024 και ο προσδιορισμός του χρόνου απόσβεσης του έργου στα 25 έτη, είναι τα βασικά θέματα που τίθενται από τον ΑΔΜΗΕ. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινούνται και οι τοποθετήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης από το γαλλικό fund Μeridiam, που έχει υπογράψει MoU για τη συμμετοχή του στο έργο, αλλά και από τη Nexans που έχει αναλάβει την κατασκευή των καλωδίων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη υπόθεση που φαίνεται ότι θα κλείσει με την υιοθέτηση των θέσεων του ΑΔΜΗΕ αλλά και των εταιριών που συμμετέχουν στο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή οπότε και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τη μεθοδολογία υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου της διασύνδεσης.

 

Επιστολή προς την ΡΑΑΕΥ

Ο ΑΔΜΗΕ στην επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ τονίζει κατ΄αρχήν τις σημαντικές αποκλίσεις από την προτεινόμενη εισήγησή του για κοινή μεθοδολογία από τη ΡΑΑΕΥ και τη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Συγκεκριμένα ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί ότι για τον υπολογισμό του WACC της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου πρέπει να απαλειφθεί ο προσδιορισμός στο 6,3%. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή θα πρέπει να ακολουθείται ο ίδιος τύπος υπολογισμού του WACC από την πρώτη ΡΠ και κάθε ΡΠ από εκεί και πέρα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, όπως η κεφαλαιακή του διάρθρωση και το εκτιμώμενο κόστος δανεισμού, αλλά και τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Μάλιστα χαρακτηρίζει αυθαίρετο τον προσδιορισμό του WACC ερήμην των πραγματικών οικονομικών και λοιπών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η ίδια η φιλοσοφία της μεθοδολογίας και θέτει τον ΑΔΜΗΕ σε οικονομικό κίνδυνο, επιφέροντας ζημία δεδομένου ότι το έργο είναι αρκετά πιο περίπλοκο από τα συνήθη έργα του ΕΣΜΗΕ.

Ζητά επίσης η χρονική περίοδος πρόσθετης απόδοσης να οριστεί στα 12 χρόνια, να καθοριστεί η πρόσθετη απόδοση από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου και να αυξηθεί το WACC Premium από 1% στο 2% με παράλληλα απαλοιφή της πρόβλεψης της ΡΑΑΕΥ για αντικίνητρο σε τυχόν καθυστερήσεις στο έργο. Μάλιστα σημειώνει ότι η Κύπρος έχει ορίσει την πρόσθετη απόδοση στο επίπεδο του 3,7% χωρίς πρόβλεψη απομείωσης.

 

Επιπλέον εξασφαλίσεις

Ο ΑΔΜΗΕ ζητεί τη συγκεκριμενοποίηση των προβλέψεων για τις πρόσθετες εξασφαλίσεις, θεωρώντας ελλιπείς τις προβλέψεις της ΡΑΑΕΥ ως πχ τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί αν εξωτερικοί παράγοντες οδηγήσουν σε αδυναμία εκτέλεσης ή για τον προσδιορισμό του τι είναι σημαντική καθυστέρηση, πέραν των 3 χρόνων.

Απαραίτητο για τον Διαχειριστή είναι επίσης να διευκρινιστεί ρητά ότι η πρώτη ρυθμιστική περίοδο ξεκινά την 1/1/24 καθώς εντός του τρέχοντος έτος ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να καταβάλει 248 εκατ. ευρώ στη Nexans για το έργο, ενώ σύντομα ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με Siemens για την προμήθεια των μετατροπέων και θα πρέπει να καταβάλει 20 εκατ. ευρώ για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής.

Εξάλλου μέχρι σήμερα, ο ΑΔΜΗΕ έχει δώσει 48,5 εκατ. ευρώ όταν τον Οκτώβριο του 2023 υποκατέστησε τον προηγούμενο φορέα υλοποίησης (Euroasia Interconnector) και έχει ήδη πληρώσει 82 εκατ. ευρώ στη Nexans.

Επίσης ο ΑΔΜΗΕ εμμένει στις θέσεις του για περίοδο απόσβεσης 25 ετών (η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να την επιμηκύνει), για τη διασφάλιση της πλήρους ανάκτησης των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του έργου, καθώς και σε ορισμένες άλλες παραμέτρους.

 

Δυσαρεστημένες οι εταιρείες

Από την πλευρά της η Meridiam εκφράζει εμμέσως πλην σαφώς τη δυσαρέσκειά της για το WACC στο 6,3% που προτείνει η ΡΑΑΕΥ για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο, ζητώντας εξηγήσεις για τους υψηλότερους συντελεστές απόδοσης που έχει εγκρίνει η Αρχή για άλλους Διαχειριστές και πιο συγκεκριμένα: για τον ΑΔΜΗΕ στο 7,57%, στο 7,51% και στο 7,45% για τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα. Για τον ΔΕΣΦΑ στο 7,85% για τη ρυθμιστική περίοδο 2024-27 και για την enaon EDA στο 8,57% για το 2023 . Επίσης ζητά το premium στο WACC να αυξηθεί στο 2,5% για 12 χρόνια, επεξηγήσεις για το αντικίνητρο με την απομείωση του premium και περίοδο απόσβεσης 25 χρόνια.

Αντίστοιχα, η Nexans ζητά από τη ΡΑΑΕΥ διευκρινίσεις ως προς τον λόγο για τον οποίο δίνει χαμηλότερο WACC στο Great Sea Interconnector σε σχέση με τους συντελεστές που έχει εγκρίνει για τους άλλους Διαχειριστές.