1. Home
  2. Tag "οικονομικά αποτελέσματα 2012"

Ζημιές για τη ΛΑΡΚΟ εν έτει 2012

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας, οι πωλήσεις από τη διάθεση του συνόλου της παραγωγής της στη διεθνή αγορά συρρικνώθηκαν το 2012 σε 278,52 εκατ. ευρώ, από 311,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (239,48 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι 98,82 εκατ. ευρώ το 2009 και 248,18 εκατ. ευρώ το 2008), παρουσιάζοντας έτσι πτώση κατά 10,5% […]

Συνεχίζει η ανάπτυξη για τα Ελληνικά Καλώδια

Ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια το 2012 συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, καθώς υλοποιήθηκαν σημαντικά προγράμματα αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το 2012 παρήχθησαν υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης για πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ στο δεύτερο μισό του έτους τέθηκαν […]

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Elinoil

Μικρή μείωση, δεδομένης της εικόνας στην εγχώρια αγορά καυσίμων, παρουσίασε ο τζίρος της Ελινόιλ το 2012, αφού υποχώρησε στα 788,8 εκατ. ευρώ, από 802,2 εκατ. ευρώ το 2011. Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2012 ανήλθε σε € 788,8 εκατ. έναντι € 802,2 εκατ. το 2011, καταγράφοντας μείωση η οποία οφείλεται […]

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια Αποτελέσματα 2012

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 673,3 εκατ. ευρώ, έναντι 856,9 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 21%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 69,9 εκατ. ευρώ, έναντι 133,4 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 48% σε σχέση με το […]

Κέρδη €11,8 εκ. για την Ελλάκτωρ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για τη χρήση του 2012 σε 1.232,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.204,3 εκατ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας αύξηση 2,4%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2012 σε 114,6 εκατ. ευρώ έναντι 150,8 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 24%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, […]

Η SMA Solar Technology AG διατηρεί τη θέση της

Το 2012, η SMA Solar Technology AG πέτυχε σε ένα δυσμενές περιβάλλον αγοράς τους στόχους της όσον αφορά στις προβλέψεις κύκλου εργασιών και κερδών. Στο απερχόμενο οικονομικό έτος, η επιχείρηση σημείωσε κύκλο εργασιών 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (2011: 1,7 δισ. ευρώ) και κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 102 εκατομμυρίων ευρώ (2011:240,3 εκατ. ευρώ). Με 7%, […]

Τα οικονομικά στοιχεία της Quest Energy για το 2012

Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της «Quest Solar» λειτουργεί 4 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 8,2 MW. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2012 της Quest Solar ήταν: Πωλήσεις € 4,9 εκατ. έναντι € 3,8 […]

Ζημίες για τη Revoil κατά τη διάρκεια του 2012

Ζημιογόνο αποδείχθηκε πως ήταν το 2012 για τη Revoil, σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, καθώς ο Όμιλος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 3,65 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,05 εκατ. το 2011. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 0,3% κλείνοντας στα 905,7 εκατ. ευρώ έναντι 903,3 εκατ. ευρώ το 2011 λόγω της αποδυνάμωσης του ευρώ έναντι […]

Καθαρά κέρδη €30,5 εκ. για τη ΔΕΗ το 2012

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 990,9 εκατ. το 2012 έναντι € 779,8 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 211,1 εκατ. (+27,1%), ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας εκμετάλλευσης κατά € 154,3 εκατ. και της θετικής εφάπαξ επίπτωσης από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, με […]

Στις 29/3 τα αποτελέσματα της Elinoil

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έτους 2012 της Elinoil, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2013. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ορίστηκε την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013. Σημειώνεται πως το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για την χρήση 2012. […]

Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου Μυτιληναίου

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το ανθεκτικό προφίλ του Ομίλου, ο οποίος, το 2012, ισχυροποίησε τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητες του, επιτυγχάνοντας στον τομέα των Έργων EPC τη διείσδυση σε νέες αγορές, στον Τομέα Μεταλλουργίας τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση των εξαγωγών, και στον τομέα της Ενέργειας την ενίσχυση του μεριδίου […]

Ζημίες για την Frigoglass το 2012

Παρόλο που η Frigoglass σημείωσε ζημίες ύψους 15 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2012, είδε τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, η Frigoglass ενέγραψε υψηλότερες χρηματοοικονομικές δαπάνες και συμπεριέλαβε προβλέψεις για το κόστος των εγγυήσεων και για προγράμματα αναδιάρθρωσης. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν, ωστόσο […]

Οικονομικά αποτελέσματα Elpedison

Μειωμένα λειτουργικά κέρδη, αλλά τελικώς και μειωμένες ζημίες, κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Elpedison, δεύτερος μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας, η οποία διαθέτει δύο ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW, αποδίδεται στη μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια αγορά, αλλά και στην ένταξη στο […]

Τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ για το 2012

Tα καθαρά κέρδη της ΔΕΠΑ για το οικονομικό έτος 2012 περιορίστηκαν κατά 44,3% σε 106,3 εκατ. ευρώ, από 190,9 εκατ. ευρώ το 2011. Σε αντίθεση με τα έσοδά της, που αυξήθηκαν, τα κέρδη της δημόσιας επιχείρησης παρουσίασαν μείωση εξαιτίας της μικρότερης ζήτησης φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της με αναδρομικές […]

Αύξηση κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ

Αλματώδη αύξηση 70% στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη –φτάνοντας τα 232 εκατ. ευρώ – ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ για το 2012, έναντι 137 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 22%, στα 444 εκατ. ευρώ. Βασικοί παράγοντες για την αύξηση ήταν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, τα βελτιωμένα περιθώρια […]

Οικονομικά αποτελέσματα First Solar

Καθαρές πωλήσεις 1.075 εκατ. δολ. εμφάνισε για το τέταρτο τρίμηνο η First Solar, αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που διαμορφώθηκαν σε 660,3 εκατ. δολαρια. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 154,1 εκατ.,από απώλειες $413.1 εκατ. πέρυσι. Για το σύνολο του 2012 οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,368.5 δισ δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 22% σε […]

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων Motor Oil στις 13/3

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Motor Oil για το οικονομικό έτος 2012, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Αναλυτικά το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2013 έχει ως εξής: Δημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2012: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Ετήσια Οικονομική […]

Πτώση κερδών αναμένει η Gazprom

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της Gazprom για το 2012 κάνουν λόγο για παρουσίαση πτώση της τάξης του 15% με κέρδη 38 δισ. δολάρια έναντι των 44,5 δισ. δολαρίων το 2011. Η εταιρεία σχεδιάζει να πληρώσει 7-8 ρούβλια ανά μετοχή για το μέρισμα του 2012, έναντι των 8,97 ρουβλίων που πλήρωσε το 2011. […]