1. Home
  2. Tag "Cyclon"

Ιστορικό υψηλό για τις πωλήσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το 2015

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2015.Η στρατηγική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επικεντρώθηκε και τη συγκεκριμένη χρήση στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις […]

Η Cyclon αντιπρόσωπος της Valvoline

Από την 1η Μαΐου 2015, η Cyclon Α.Β.Ε.Ε αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και εμπορία των παγκοσμίου φήμης λιπαντικών Valvoline στην Ελλάδα αλλά και στην αγορά της Βουλγαρίας μέσω της εκεί θυγατρικής της. Η Valvoline ιδρύθηκε το 1866 και αποτελεί το αρχαιότερο “σήμα” παγκοσμίως στην αγορά λιπαντικών. Το 1950, η Valvoline εξαγοράστηκε από την Αμερικανική Ashland και […]

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης από την Cyclon

Κατατέθηκε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης για το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και της παραγωγής και εμπορίας λιπαντικών της Cyclon Ελλάς Α.Ε., σύμφωνα με τη Motor Oil. Συγκεκριμένα, το δίκτυο πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων της Cyclon θα απορροφηθεί από την κατά 100% θυγατρική AVIN OIL, ενώ η δραστηριότητα εμπορίας και […]

Νέα μετοχική σύνθεση Cyclon

Η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2014, περιλαμβάνει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση μίας μόνο εισηγμένης εταιρείας. Ειδικότερα, η Motor Oil αύξησε το ποσοστό της στη Cyclon Hellas στο 93,64% από 92,64% προηγουμένως.

Παύση διαπραγμάτευσης μετοχών Cyclon

Στις 31 Δεκεμβρίου θα διακοπεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της Cyclon στο ΧΑ, μετά το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) που άσκησε η Motor Oil. Η ανακοίνωση της Motor Oil έχει ως εξής: Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Προτείνων), ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ΄ αριθμ. 16/695/15.10.2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, […]

Έγκριση πρότασης Motor Oil για Cyclon

Το πληροφοριακό δελτίο της Motor Oil για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Cyclon ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε: • Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DECA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με τον ν. 4209/2013, προκειμένου να διαχειρίζεται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων […]

Αγορά μετοχών της Cyclon από την Motor Oil

Σε αγορά 221.656 μετοχών εκδόσεως Cyclon, έναντι 0,70 ευρώ ανά μετοχή, προέβη κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 26ης Ιουνίου η Motor Oil. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Motor Oil κατέχει 14.131.384 μετοχές εκδόσεως Cyclon, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Καταβολή μερίσματος από τη Cyclon

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,007 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2013 ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (ήτοι 0,0007 ευρώ ανά μετοχή). Ως εκ τούτου το καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,0063 ευρώ. […]

Δημόσια πρόταση της Motor Oil για τη Cyclon

Η Motor Oil υπέβαλε στις 23 Ιουνίου 2014, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο διοικητικό συμβούλιο της Cyclon, σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με υποχρεωτική δημόσια πρόταση απόκτησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της τελευταίας. Σημειώνεται ότι την 17.06.2014 η Motor Oil προέβη στην αγορά 2.999.792 μετοχών που αντιστοιχούν στο 11,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων […]

Αγορά μετοχών Cyclon από τη Motor Oil

Σε αγορά 2.999.792 μετοχών της Cyclon, συνολικής αξίας 2.099.854,40 ευρώ, προέβη στις 17 Ιουνίου η Motor Oil. Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η ενημέρωση γίνεται επειδή ο κ. Μιχαήλ – Ματθαίος Στειακάκης είναι εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Motor Oil και ταυτόχρονα ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Cyclon. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση, «η CYCLON […]

Τακτική Γ.Σ. της Cyclon

Την 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Cyclon, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή ή μη μερίσματος για τη χρήση 2013. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση των […]

Αλλαγές στη Διοίκηση της Cyclon

Την εκλογή του κ. Στειακάκη Μιχαήλ-Ματθαίου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Φαφούτη Ευάγγελου, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2014 το διοικητικό συμβούλιο της Cyclon. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: – Δημήτριος Κονταξής, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος – Νικόλαος Ρεμπάκος, […]

Κερδοφορία για τη Cyclon το α’ εξάμηνο

Η Cyclon ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία εμφανίζει άνοδο των κερδών προ φόρων και τόκων από τα 765 χιλ. στο 1,999 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 101 χιλ. ευρώ από ζημία 272 χιλ. ευρώ. Σε ότι αφορά την πορεία της εταιρείας για το δεύτερο φετινό εξάμηνο, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει: […]

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Cyclon

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση της Cyclon, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2013. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με πενταετή θητεία, εκλέχθηκαν οι κάτωθι: Δημήτριος Κονταξής Νικόλαος Ρεμπάκος Αχιλλέας Σκληβανιώτης Δημήτριος Μπαρτζώκας Ευάγγελος Φαφούτης Ιωάννης Παπαμιχάλης Από τα παραπάνω μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά εκλέχθηκαν οι: Δημήτριος Μπαρτζώκας Ευάγγελος […]

Στις 6/6 η ΓΣ της Cyclon για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος και την εφαρμογή νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Cyclon που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου. Αναλυτικά οι μέτοχοι της Cyclon καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της […]

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Cyclon Ελλάς Α.Ε.

Στις 25 Ιουλίου 2012 είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Cyclon Ελλάς Α.Ε. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1) Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να προβλέπεται : α) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από έξι (6) μέλη και β) δικαίωμα της μετόχου της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ […]