1. Home
  2. Νέα
  3. Διαγωνισμοί δημιουργίας εταιρειών παροχής αερίου σε Θράκη, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα
Διαγωνισμοί δημιουργίας εταιρειών παροχής αερίου σε Θράκη, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα

Διαγωνισμοί δημιουργίας εταιρειών παροχής αερίου σε Θράκη, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα

0

Τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας των διεθνών διαγωνισμών για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έθεσε το ΥΠΕΚΑ με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης.

Με την απόφαση αυτή τίθεται το πλαίσιο για να προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη των διαγωνισμών για τις τρεις νέες ΕΠΑ. Το ποσοστό συμμετοχής των Επενδυτών για κάθε ΕΠΑ θα είναι τουλάχιστον 35% της αξίας της αντίστοιχης ΕΠΑ.
Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί, για κάθε ΕΠΑ θα δημιουργηθούν 450-550 νέες θέσεις εργασίας (συνολικά περίπου 1500), με ένα σύνολο νέων επενδύσεων 156 εκατ. € και με συνολική μείωση εκπομπών CO2 άνω των 1.300.000 τόνων.
Κάθε διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια. Αναφορικά με το πρώτο στάδιο που είναι η πρόσκληση για προεπιλογή, επισημαίνεται ότι ως προς τα κριτήρια κατά τη διαδικασία της προεπιλογής, θα ληφθούν υπόψη: α. Η δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την προσφορά τους, όπως η δυνατότητα αυτή προκύπτει από την οικονομική και χρηματοδοτική τους ικανότητα, β. Η επιχειρηματική εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης αερίου στην κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και προμήθεια φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές και γ. Η απαιτούμενη εμπειρία διαχείρισης και αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.
Το δεύτερο στάδιο που είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών, θα διενεργηθεί σε τρείς φάσεις: α. Κατά την πρώτη φάση, οι προεπιλεγείσες επιχειρήσεις αερίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί των σχεδίων των συμβατικών τευχών. β. Κατά τη δεύτερη φάση, στην οποία οριστικοποιούνται τα συμβατικά τεύχη, υποβάλλεται μαζί με τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές δεσμευτικό πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο και αξιολογούνται οι δεσμευτικές προσφορές γ. Κατά την τρίτη φάση γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται με συντελεστή βαρύτητας έως 80 % ενώ η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου με συντελεστή βαρύτητας τουλάχιστον 20%. Επιπροσθέτως, οι ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις ανώτατες ποσότητες που έχουν προσδιορισθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τα εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια κυβικά μέτρα (165.000.000μ³) ανά έτος αναφορικά με την Ε.Π.Α Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, τα εκατόν τριάντα εκατομμύρια κυβικά μέτρα (130.000.000μ³) ανά έτος αναφορικά με την Ε.Π.Α Κεντρικής Μακεδονίας και τα εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια κυβικά μέτρα (115.000.000μ³) ανά έτος αναφορικά με την Ε.Π.Α Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ακολουθούν πίνακες με στοιχεία που αναφέρονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στο ύψος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν έως το 2015, στις υποδομές (δίκτυα) που θα κατασκευασθούν στις περιοχές αυτές και στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.