1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Επιλογή νέου κτιρίου ΥΠΕΚΑ
Επιλογή νέου κτιρίου ΥΠΕΚΑ

Επιλογή νέου κτιρίου ΥΠΕΚΑ

0

Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσιακή Επιτροπή του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από μια προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011, η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του προς μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.


Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη δέσμη των ενεργειών του ΥΠΕΚΑ για τον εξορθολογισμό των λειτουργικών του δαπανών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση των υπηρεσιών του Υπουργείου μέσα από τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας.


Για να υλοποιηθεί η προσπάθεια χρειάστηκε να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών για την άμεση μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του Δημοσίου εφόσον προκύπτει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος (παρ. 6α, άρθρο 42 του ν. 4024/2011, ΦΕΚ Α’ 226 που τροποποιεί το ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76)).


Ακολούθησε η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ και η σύνταξη και δημοσίευση σχετικής Πρόσκλησης Μίσθωσης Ακινήτου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.


Στο νέο ακίνητο θα στεγαστούν περίπου 1.300 άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα στα 28 κτίρια που συνολικά νοικιάζει το ΥΠΕΚΑ σήμερα, και στην πλειοψηφία τους είναι παλαιά (άνω των 30 ετών) με άμεση συνέπεια, αφενός να μην ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στις ανάγκες μιας σύγχρονης Υπηρεσίας, αφετέρου να είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες.


Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μετεγκατάστασης αφορούν στην άμεση εξοικονόμηση πόρων από τα μισθώματα (περίπου 70% του υφιστάμενου συνολικού κόστους μίσθωσης, καθώς αναμένεται εξοικονόμηση τουλάχιστον 4,5 εκ. ευρώ κατ’ έτος), και στην μείωση των λειτουργικών εξόδων (τουλάχιστον κατά 50%, πάνω από ένα εκ. ευρώ).


Σημειώνεται ενδεικτικά, ότι για το έτος 2011, και παρά τις σημαντικές μειώσεις στα υφιστάμενα μισθώματα τα συνολικά ενοίκια ξεπέρασαν τα 6,5 εκ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των κτιρίων του ΥΠΕΚΑ (φύλαξη, καθαριότητα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) ξεπέρασαν το ποσό των 2 εκ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται δραστικά οι δαπάνες του Κράτους και δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποφευχθούν περαιτέρω μειώσεις στο μισθολογικό κόστος που επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.


Παράλληλα, καθίσταται δυνατή η επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, αφού με τη διοικητική ενοποίηση όλων των υπηρεσιών σε ένα ενιαίο ακίνητο διευκολύνεται η καλύτερη διοίκηση και η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.


Η αρμόδια Υπηρεσιακή Επιτροπή, εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την επιλογή του ιστορικού κτιρίου του ΜΙΝΙΟΝ. Πρόκειται για την παράδοση ενός νέου, ενιαίου κτιριακού συγκροτήματος το οποίο έχει εκ θεμελίων κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές, Κτιριοδομικές, Πυροσβεστικές και Υγειονομικές διατάξεις.


Το κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ πληρεί τις προδιαγραφές της σχετικής Πρόσκλησης για την στέγαση των 1300 υπαλλήλων του ΥΠΕΚΑ με βασικά πλεονεκτήματα την άμεση μείωση του κόστους ενοικίασης καθώς η αναλογία ανά τ.μ. ωφέλιμου κτιρίου, από 16,16€ /τ.μ. μειώνεται σε 10,57 €/τ.μ., την άριστη συγκοινωνιακή υποστήριξη από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (50μ. από στάσεις τις στάσεις του Metro και του ΗΣΑΠ, καθώς και πλήθος στάσεων Λεωφορείων και Τρόλεϊ) και την τήρηση όλων των Πολεοδομικών, Κτιριοδομικών, Πυροσβεστικών και Υγειονομικών διατάξεων. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα χαρακτηρισμού του ως «πράσινο κτίριο» (με τη δημιουργία πράσινη στέγης, χρησιμοποίηση των υπόγειων υδάτων για την ψύξη των κλιματιστικών μονάδων, κλπ). Η επιλογή αυτή ενισχύει καταλυτικά την πολιτική της Κυβέρνησης για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας.


Η διαδικασία της μετεγκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ερχόμενου Σεπτεμβρίου συμπεριλαμβανομένης και της μετακίνησης του προσωπικού στις θέσεις εργασίας.