1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στην Πτολεμαΐδα 5
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στην Πτολεμαΐδα 5

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στην Πτολεμαΐδα 5

0

Σύμφωνα με την ΕΠΟ, που υπογράφεται από τον απερχόμενο υπουργό περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου, η μονάδα θα έχει μεικτή ονομαστική ισχύ 660MW, θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140MWth για τηλεθέρμανση.


Η μονάδα θα εγκατασταθεί στο χώρο του εξαντλημένου ορυχείου Κομάνου του λιγνιτικού πεδίου Πτολεμαΐδας, στο δήμο Εορδαίας, 8 χιλιόμετρα από την Πτολεμαΐδα και 22 χιλιόμετρα από την Κοζάνη σε μια επιφάνεια 850 χιλιάδων τ.μ. με κάλυψη 175 χιλιάδων τ.μ.


Το προσωπικό που θα απασχολεί η μονάδα θα είναι περίπου 250 άτομα ενώ το έτος έναρξης λειτουργίας υπολογίζετια το 2018.


Επίσης, η ΕΠΟ αναφέρει ότι ο λιγνίτης θα εξορύσσεται στα τοπικά ορυχεία Μαυροπηγή, Νότι-Δυτικό Πεδίο και Νότιο Πεδίο) ενώ η μεταφορά του προς την αυλή λιγνίτη του σταθμού θα γίνεται με δύο κλειστούς ταινιόδρομους που θα είναι εφοδιασμένου με συστήματα ανίχνευσης μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων ενώσεων. Εναλλακτικά και σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης η τροφοδοσία της αυλής θα γίνεται με φορτηγά οχήματα.


Ο Λέβητας διαθέτει οκτώ καυστήρες που σε πλήρες φορτίο θα καταναλώνουν περίπου 1100t/h λιγνίτη. Τα παραγόμενα καυσαέρια θα οδηγούνται αρχικά με τη βοήθεια δύο ανεμιστήρων σε δύο ηλεκτροστατικά φίλτρα κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων, στη συνέχεια σε συγκρότημα αποθείωσης και από εκεί στην ατμόσφαιρα μέσω του πύργου ψύξης.


Με βάση την ΕΠΟ οι οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ορίζονται ως εξής
– Διοξείδιο του θείου SO2 150 mg/Nm3
– Οξείδια του αζώτου NOX 200 mg/Nm3
– Σκόνη στον αγωγό απαγωγής καυσαερίων του λέβητα 10 mg/Nm3
– Σκόνη στην έξοδο των υπόλοιπων συστημάτων αποκονίωσης 10 mg/Nm3
– Υδράργυρος Hg 0,3 mg/Nm3


Για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη λειτουργία της μονάδας προβλέπεται μεταξύ άλλων :
– να λειτουργεί μόνιμο σύστημα κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων από τα καυσαέρια του λέβητα που θα περιλαμβάνει ηλεκτροστατικά φίλτρα τέφρας υψηλού βαθμού απόδοσης,
– Να λειτουργεί μόνιμο σύστημα υγρής αποθείωσης των καυσαερίων του λέβητα


Για τη μείωση των εκπομπών οξειδίωντ ου αζώτου NOX θα εφαρμόζονται πρωτογενή μέτρα όπως
– η εγκατάσταση καυστήρων χαμηλών εκπομπών
– Να χρησιμοποιούνται κλειστού τύπου ταινιόδρομοι
– Η επεξεργασία του λιγνίτη να γίνεται σε κλειστά συστήματα ξήρανσης και θραύσης


Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ έδωσε πράσινο φως για την ΕΠΟ, ακόμη δεν υπάρχουν νεώτερα σε σχέση με το κομμάτι της χρηματοδότησης, για το οποίο η διοίκηση της ΔΕΗ πρόσφατα είχε ανακοινώσει ότι βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση συμφωνίας. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ έχει εξετάσει τις προοπτικές της χρηματοδοτικής πρότασης του αναδόχου ΤΕΡΝΑ, για εξασφάλιση της πίστωσης από τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Γερμανίας, καθώς επίσης και από την ΕΤΕΠ. Για το Hermes, έχει προσληφθεί η τράπεζα KFW, σαν χρηματοοικονομικός σύμβουλος για να υποστηρίξει τη Δ.Ε.Η. στην διαδικασία της παροχής εγγυήσεων και να διοργανώσει το δάνειο. Το ποσό του δανείου ανέρχεται στα 730 εκατ., στο ποσό αυτό θα μετέχει η τράπεζα KFW με 200 εκατ. Ο φάκελος προετοιμάστηκε με τη βοήθεια της KFW, υποβλήθηκε στην Hermes, παρουσιάστηκε το έργο, ενώ έγιναν συναντήσεις της ΔΕΗ στη Γερμανία προ διμήνου.
Μια πρώτη χρηματοδοτική ανάλυση του έργου, είναι: 44% μέσω KFW και Hermes, 38% ίδια κεφάλαια της Δ.Ε.Η. και επίσης ένα συμπληρωματικό δάνειο της τάξης του 18% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.