1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ για τα προβλήματα στην αγορά
Ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ για τα προβλήματα στην αγορά

Ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ για τα προβλήματα στην αγορά

0

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προχώρησε σε ανακοίνωση ώστε να διευκρινίσει τα πραγματικά αίτια της κρίσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


Ο σύνδεσμος σημειώνει τα εξής:
1. Η πραγματική αιτία των προβλημάτων ρευστότητας στη αγορά ηλεκτρισμού είναι οι διαρκώς αυξανόμενες επισφάλειες στον κλάδο της Προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας. Τούτο αναλύθηκε εκτενώς σε πρόσφατη κοινή Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι συλλογικοί φορείς των ΑΠΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασαν και συγκεκριμένες διαχειριστικές προτάσεις για την άμεση άμβλυνσή τους.
2. Εδώ και καιρό είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι το μέχρι πρόσφατα, και ιδιαίτερα κατά τα έτη 2010 και 2011, συσσωρευθέν έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ οφείλεται στον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που τον χρηματοδοτεί και όχι στις ΑΠΕ.
3. Υποτίθεται μάλιστα ότι εφόσον καταστεί δυνατόν να εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπισή του, αυτά που εξήγγειλε το ΥΠΕΚΑ και αυτά που αποφάσισε η ΡΑΕ στο τέλος του 2011, το συγκεκριμένο έλλειμμα θα έχει μειωθεί κατά το ήμισυ μέχρι το τέλος του 2012 και θα έχει μηδενιστεί μέχρι τέλους του 2013.
4. Πάντως, και τούτο να επιτευχθεί, όσο συνεχίζεται η σύγκριση του φανταστικού μεγέθους που ονομάζεται Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) με τις τιμές αποζημίωσης των ΑΠΕ για να προκύψει το περίφημο κόστος στήριξης των ΑΠΕ, πάλι ελλείμματα θα συσσωρεύει ο Λειτουργός της Αγοράς, τα οποία και θα πληρώνει ο καταναλωτής με τη μορφή του Ειδικού Τέλους και τα χρήματα δεν θα πηγαίνουν στις ΑΠΕ.
5. ΄Εχει αποδειχθεί ότι οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος του ρεύματος, αφού η επίτευξη των στόχων ΑΠΕ το 2020 με βάση το εν ισχύ Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ), οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με αυτό στην περίπτωση αποτυχίας.
6. Σήμερα, η συνολική αποζημίωση που λαμβάνουν οι σύγχρονοι σταθμοί φυσικού αερίου είναι απολύτως συγκρίσιμη με την τιμή αποζημίωσης των Αιολικών, που αποτελούν με διαφορά το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής ΑΠΕ στη χώρα σήμερα αλλά και – κατά το ΕΣΔ – στον ορίζοντα του 2020.
7. Η ένταξη Φ/Β έργων στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα έχει γίνει εμπροσθοβαρής λόγω των υψηλών τιμών ως προς την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ. Αυτή η υπερβολικά γρήγορη διείσδυση των Φ/Β στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, έχει προκαλέσει αντίστοιχα υπέρμετρη επιβάρυνση.
8. Η συγκεκριμένη αστοχία δεν είναι εύκολα ανεκτή γιατί αυξάνει τις υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ εν μέσω των οξυμένων προβλημάτων ρευστότητας της αγοράς, που τον έχουν ήδη οδηγήσει σε στάση πληρωμών.
9. Η διόρθωση (μείωση) του ρυθμού διείσδυσης των Φ/Β θα μπορούσε να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η περαιτέρω, άμεση μείωση των εγγυημένων τιμών τους, που όμως δεν πρέπει να έχει αναδρομικό χαρακτήρα.
10. Φυσικά, πέραν της διόρθωσης (μείωσης) των τιμών και του ρυθμού εγκατάστασης των Φ/Β, απαιτούνται επειγόντως μόνιμες και βιώσιμες λύσεις / διαρθρωτικές αλλαγές στον μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ, που επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση του διαφανώς και ορθολογικά υπολογισμένου σχετικού κόστους, απευθείας στο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να προωθηθούν τάχιστα και κατά απόλυτη προτεραιότητα από την επόμενη κυβέρνηση.