1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Cyclon Ελλάς Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Cyclon Ελλάς Α.Ε.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Cyclon Ελλάς Α.Ε.

0

Στις 25 Ιουλίου 2012 είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Cyclon Ελλάς Α.Ε.


Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1) Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να προβλέπεται : α) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από έξι (6) μέλη και β) δικαίωμα της μετόχου της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι κυρία μετοχών, εκπροσωπούντων ποσοστό τουλάχιστον 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούται να διορίσει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920.


2) Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να προβλέπεται ότι για την λήψη αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τα κατωτέρω θέματα απαιτείται ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 5/6 των μελών του :


3) Έγκριση επιχειρηματικού προγράμματος (business plan) της εταιρείας ή του ετήσιου προϋπολογισμού (budget) για το επόμενο οικονομικό έτος,


4) Διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, επέκταση του αντικειμένου της εταιρείας σε καινούργιες δραστηριότητες, εξαγορά άλλων εταιρειών και πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €).