1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Οικονομικά αποτελέσματα SMA Solar Technology AG
Οικονομικά αποτελέσματα SMA Solar Technology AG

Οικονομικά αποτελέσματα SMA Solar Technology AG

0

Η SMA Solar Technology AG αναπτύσσεται στο εξωτερικό και αυξάνει το κατώτατο όριο των προβλέψεων πωλήσεων και κερδοφορίας για ολόκληρο το έτος 2012


Ακολουθώντας το θετικό ξεκίνημα για το οικονομικό έτος 2012, η SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) συνέχισε να αναπτύσσεται και κατά το δεύτερο τρίμηνο. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις φωτοβολταϊκών μετατροπέων ισχύος 4,0 γιγαβάτ (πρώτο εξάμηνο 2011: 3,1 GW) και αύξησε τον κύκλο εργασιών συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 16,6 % στα 833,7 εκατομμύρια ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2011: 715,0 εκατ. ευρώ).


Χάρη στη διεθνή παρουσία της σε 21 χώρες, η επιχείρηση αύξησε ακόμη περισσότερο τις πωλήσεις στις αγορές εκτός Γερμανίας. Ο μεικτός εξαγωγικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 12,1 % στα 463,9 εκατομμύρια ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2011: 413,8 εκατ. ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό εξαγωγών 53,7 % (πρώτο εξάμηνο 2011: 56,3 %).


Η αύξηση της ζήτησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την αλλαγή των συνθηκών επιδοτήσεων σε σημαντικές ευρωπαϊκές φωτοβολταϊκές αγορές. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση μετατροπέων για εγκαταστάσεις στέγης. Επιπλέον θετικές συνέπειες προέκυψαν από τα αποτελέσματα που αφορούσαν σε καθυστερήσεις συνδέσεων από το προηγούμενο έτος, π.χ., λόγω του μεγάλου αριθμού εμπορικών έργων που τέθηκαν σε λειτουργία στη Γερμανία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Αλλά και η θετική εξέλιξη των μεγάλων έργων με μετατροπείς Sunny Central αποδίδεται, μεταξύ άλλων, σε πρόωρα αυξημένη ζήτηση.


Στη Βόρεια Αμερική υλοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2012 πολυάριθμα έργα, τα οποία ωφελήθηκαν από τις συνθήκες επιδότησης που ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος. Η λήξη των προθεσμιών για την προσαρμογή επιδοτήσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως τα τέλη Ιουνίου και τα τέλη Σεπτεμβρίου είχε αντίστοιχα θετικές επιπτώσεις στη Γερμανία.


«Κατά το πρώτο εξάμηνο, η SMA υλοποίησε ή ακόμη και ξεπέρασε σε πολλούς τομείς τις προσδοκίες της σε ένα δυσμενές περιβάλλον αγοράς. Ιδιαίτερα η έγκαιρη στροφή της επιχείρησής μας προς την παγκοσμιοποίηση είχε ως αποτέλεσμα τη θετική ανάπτυξη των συναλλαγών εξωτερικού. Αλλά και η πρωτοποριακή καινοτομία της επιχείρησής μας ήταν έκδηλη και πάλι κατά το πρώτο εξάμηνο. Με περισσότερα από 300 εκδοθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσμο και άλλες τόσες αιτήσεις έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η SMA είναι περισσότερο καινοτόμος από κάθε άλλη φορά», δηλώνει ο Pierre-Pascal Urbon, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Financial Officer της SMA.


Ο κύκλος εργασιών προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 στα 83,7 εκατομμύρια ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2011: 103,7 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων 10,0 % προσεγγίζει το άνω όριο της πρόβλεψης αποτελεσμάτων (πρώτο εξάμηνο 2011: 14,5 %). Το πλεόνασμα του Ομίλου ανήλθε σε 59,4 εκατομμύρια ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2011: 73,5 εκατ. ευρώ). Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους η SMA κατέγραψε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σαφώς υψηλότερη μεικτή ταμειακή ροή 104,3 εκατομμύρια ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2011: 65,3 εκατ. ευρώ).


Η αύξηση, σχεδόν κατά 60%, τονίζει εκ νέου την ικανότητα της SMA να εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα ακόμη και υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Με ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 58,1 % και καθαρή ρευστότητα 387,7 εκατομμύρια ευρώ (31.12.2011: 473,3 εκατ. ευρώ) η SMA εξακολουθεί να διαθέτει μία εξαιρετικά εύρωστη δομή ισολογισμού και είναι οικονομικά αυτάρκης, ώστε να χρηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξή της.


«Στις αγορές κεφαλαίων και στις χρηματοπιστωτικές αγορές επικρατεί επί του παρόντος μεγάλη ανασφάλεια. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η χρηματοοικονομική ανεξαρτησία της SMA αποτελεί τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προκειμένου να εξασφαλίσει αυτό το πλεονέκτημα και για το μέλλον, η Διοίκηση έχει προετοιμάσει όλους τους εργαζόμενούς της για τις διαφοροποιημένες συνθήκες της αγοράς. Για το λόγο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι η SMA θα ενισχυθεί περαιτέρω από τις αλλαγές που σημειώνονται στον κλάδο. Είμαστε μια δραστήρια ομάδα, που δίνει ζωή στο όραμα του αποκεντρωμένου ενεργειακού εφοδιασμού», αναφέρει ο Pierre-Pascal Urbon.


Λόγω της θετικής ανάπτυξης των συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο, η Διοίκηση της SMA αυξάνει το κατώτατο όριο της πρόβλεψης πωλήσεων και κερδοφορίας για το 2012 που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο. Η αναθεωρημένη πρόγνωση προβλέπει αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) 100 εκατομμύρια ευρώ έως 150 εκατομμύρια ευρώ με κύκλο εργασιών 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ (προηγουμένως: κύκλος εργασιών 1,2 δισεκ. ευρώ έως 1,5 δισεκ. ευρώ, EBIT 60 εκατ. ευρώ έως 150 εκατ. ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων 8 % έως 10 % (προηγουμένως: 5 % έως 10 %).


Η οικονομική αναφορά του τριμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.SMA.de/IR/Finanzberichte. Στο Blog www.SMA-Sunny.com παρέχονται επίσης βίντεο με δηλώσεις του εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου.