1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ
Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ

Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ

0

Ο ΣΠΕΦ υπέβαλλε σήμερα τις αναλυτικές προτάσεις του στην ΡΑΕ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει.


Επιγραμματικά οι θέσεις του συνδέσμου είναι:
· Άρση των στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με προεξέχουσα την κατάργηση του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους που νοθεύει την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και επιδοτεί τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως το φυσικό αέριο. Επίσης προτείνεται ενσωμάτωση -έστω λογιστική- των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος στην ΟΤΣ. Μόνον έτσι ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ για τις ΑΠΕ θα καταστεί ρεαλιστικός και δίκαιος και θα πάψει το 60% του να υπεκφεύγει του προορισμού του υπέρ της Προμήθειας και των ορυκτών καυσίμων.


· Αν η Πολιτεία δεν επιθυμεί την ανωτέρω μακροπρόθεσμη και δίκαιη λύση, τότε εναλλακτικά προτείνεται η απάλειψη του ΕΤΜΕΑΡ ως διακριτής χρέωσης στους λογαριασμούς που δυσφημεί άδικα τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας το πλήρως στο κόστος του ρεύματος, συγχωνεύοντας επίσης τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με τους άλλους δύο αποπληρωμής των συμβατικών μονάδων (λογαριασμός ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ και λογαριασμός αποκλίσεων του ΑΔΜΗΕ) σε έναν και μοναδικό που θα διατηρεί μόνο ο ΛΑΓΗΕ. Έτσι τα όποια δομικά ελλείμματα της χονδρεμπορικής αγοράς δεν θα «φορτώνονται» αδίκως μέσω των στρεβλώσεων μόνο στις ΑΠΕ οι οποίες και υφίστανται μονομερή στάση πληρωμών, αλλά αναλογικά (pro-rata) θα ισοκατανέμονται σε όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς, αφού όλοι θα πληρώνονται πλέον συμμέτρως. Βάσει των ισολογισμών άλλωστε του τέως μοναδικού διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ) στο διασυνδεδεμένο για τα αμέσως προηγούμενα τρία έτη, το δομικό συνολικό του ετήσιο έλλειμμα (ζημία στα αποτελέσματα χρήσης επί του τζίρου της χονδρεμπορικής αγοράς) κινείτο στα επίπεδα του 1,5% – 2,5% που σωρευτικά συνεπάγεται στις πληρωμές υπερημερία κάτω του ενός μήνα. Σήμερα δυστυχώς οι ΑΠΕ βιώνουν υπερημερίες στις πληρωμές τους που αναλογούν στο 40% του τζίρου τους (4+ μήνες) το οποίο και συμβαίνει επειδή λόγω των στρεβλώσεων τα δομικά αυτά ποσοστιαία «μικρά» ελλείμματα της συνολκής χονδρεμπορικής αγοράς «φορτώνονται» αδίκως μόνο στις ΑΠΕ αποκλειστικά.


· Να τηρηθούν οι εθνικοί στόχοι διείσδυσης των φωτοβολταϊκών και να αποκλεισθεί η άναρχη υπερκάλυψη – επέκταση τους εις βάρος της οικονομικής ευστάθειας του Λειτουργού και των πληρωμών των ηλεκτροπαραγωγών. Η οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση των στόχων αυτών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο τεχνικοοικονομικής μελέτης και οργανωμένης ανοιχτής στους αρμόδιους φορείς συζήτησης και όχι αποτέλεσμα ικανοποίησης πιέσεων.


· Άμεση εγκατάλειψη από την Πολιτεία κάθε σκέψης για επιβολή εκ των υστέρων εισφοράς επί του τζίρου στις εν λειτουργία μέχρι σήμερα Φ/Β μονάδες.


· Ανάκληση της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στην περίπτωση έργων που δεν υλοποιούνται εμπρόθεσμα ακόμη και στην περίπτωση που έχουν πληρωθεί οι σχετικοί όροι σύνδεσης στον διαχειριστή. Ο ηλεκτρικός χώρος είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να τον διακρατά κανείς εσαεί.


· Επέκταση της εγγυοδοσίας πέραν των μικρών και στα μεγάλα Φ/Β άνω του 1 MW. Θετικό θα ήταν η ρύθμιση αυτή να εφαρμοστεί και σε όλους τους εκδοθέντες μέχρι σήμερα όρους σύνδεσης στο δίκτυο και οι αντίστοιχες Φ/Β μονάδες δεν έχουν υλοποιηθεί.


· Κατάργηση του 18μηνου διακράτησης τιμής στις νέες συμβάσεις με ΛΑΓΗΕ και αντικατάσταση του με την θεσμοθέτηση της «Ειλικρινούς δήλωσης ετοιμότητας» από τον επενδυτή με την οποία και θα δηλώνει υπεύθυνα το πλήρες πέρας των εργασιών ευθύνης του κλειδώνοντας έτσι την τιμή FIT.


· Εύλογη μείωση της 18μηνης διάρκειας διακράτησης τιμής FIT των υφιστάμενων συμβάσεων με ΛΑΓΗΕ, που οι αντίστοιχες Φ/Β μονάδες δεν έχουν συνδεθεί στο σύστημα. Η νέα διάρκεια που θα ορισθεί (π.χ. 9 μήνες) προφανώς δεν θα επηρεάζει όσους η διάρκεια που τους απομένει είναι μικρότερη του νέου ορίου αυτού αλλά θα ευθυγραμμίζει προς τα κάτω στο όριο αυτό όλους όσους η υπολειπόμενη διάρκεια τους το υπερκερνά.


· Μετατροπή του «οικιακού προγράμματος» για τα από εδώ και πέρα νέα έργα σε αυτοπαραγωγούς. Έτσι θα επιτευχθεί καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας αφού το περίσσευμα της παραγωγής θα πωλείται στο δίκτυο ενώ οι ανάγκες της κατοικίας πραγματικά θα καλύπτονται με την «πράσινη» παραγόμενη επί τόπου ενέργεια. Επιπλέον θα αποκλεισθούν έτσι πιθανές αναστολές (περιφερειακές ή ολικές) του προγράμματος στο μέλλον λόγω της ανεξέλεγκτης ενδεχομένως οικονομικής μεγέθυνσης των πληρωμών που τα αφορούν (αφού δεν υπάρχει πλαφόν εθνικού στόχου), γεγονός που θα ωφελήσει στην μακρόπνοη διατήρηση ενός υγιούς αριθμού θέσεων απασχόλησης που δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση τους. Τέλος η ρύθμιση αυτή θα ωθήσει προς τα κάτω τις τιμές εγκατάστασης γρηγορότερα στην ζώνη του επιθυμητού grid parity, το οποίο και αποτελεί την πραγματικά αειφόρα οικονομική προοπτική για τον κλάδο.