1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Αποφάσεις Έκτ. Γεν. Συν. μετόχων της TΕΡΝΑ Ενεργειακής
Αποφάσεις Έκτ. Γεν. Συν. μετόχων της TΕΡΝΑ Ενεργειακής

Αποφάσεις Έκτ. Γεν. Συν. μετόχων της TΕΡΝΑ Ενεργειακής

0

Συνήλθε στις 9/10/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακη Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 55 μέτοχοι κομιστές 86.267.354 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 78,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 84.934.357 υπέρ (77,69% επί του μετοχικού κεφαλαίου και 98,45% επί των παρισταμένων) και 1.332.997 κατά (1,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και 1,55% επί των παρισταμένων) εγκρίνει την επέκταση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και παρέχει την άδειά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά 5.500.000 ιδίων μετοχών από τη συνδεδεμένη, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20, εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.650.000 €) με την ακύρωση αυτών των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από 17/9/12 πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση της χρήσης του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/7/2007.