1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Δημόσια διαβούλευση για το ΕΤΜΕΑΡ
Δημόσια διαβούλευση για το ΕΤΜΕΑΡ

Δημόσια διαβούλευση για το ΕΤΜΕΑΡ

0

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θέτει η ΡΑΕ τον υπολογισμό του Ειδικoύ Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), καταθέτοντας παράλληλα την πρότασή της για το εν λόγω θέμα.


Σε αυτή προβλέπεται η υιοθέτηση του μοντέλου υπολογισμού που εφαρμόζεται στην Αυστρία, η οποία περιλαμβάνει κατάργηση του πλαφόν ετήσιας επιβάρυνσης ανά θέση κατανάλωσης, συνυπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του δικτύου, καθώς και άλλες μεθόδους που θα επιφέρουν αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα.


Πιο αναλυτικά, η ΡΑΕ επικαλείται στην πρότασή της το μοντέλο της Αυστρίας, το οποίο έγινε δεκτό από την Κομισιόν. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία της Αυστρίας, οι δαπάνες για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ ανακτώνται μέσω δύο τύπων χρεώσεων που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία καταναλωτών: α) μιας σταθερής/πάγιας χρέωσης, και β) μιας ενεργειακής χρέωσης. Οι χρεώσεις αυτές εισπράττονται από τις εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δικτύων και μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό, τον οποίο διαχειρίζεται αρμόδιος φορέας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Αυστριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του ύψους, τόσο της πάγιας χρέωσης, όσο και της ενεργειακής χρέωσης.


Επίσης, στο αυστριακό μοντέλο προβλέπεται ότι η πάγια χρέωση καθορίζεται ως ένα εφάπαξ ποσό ανά σημείο μέτρησης, το οποίο πρέπει να καταβάλλουν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Η ενεργειακή χρέωση είναι συνάρτηση του αναγκαίου ύψους χρηματοδότησης των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από την πάγια χρέωση, επιβάλλεται δε σε όλους τους καταναλωτές, είναι ανάλογη των τελών χρήσης του δικτύου και έχει την ίδια τιμή για όλους τους τελικούς καταναλωτές που συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης.


Καταλήγοντας, η ΡΑΕ συνοψίζει τις προτάσεις της για το Τέλος ΑΠΕ ως εξής:
α) Για τον υπολογισμό του μέσου εσόδου ανά κατηγορία καταναλωτών λαμβάνονται υπ’ όψη οι χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου, καθώς και οι καταναλώσεις κάθε κατηγορίας.
β) Καταργείται το πλαφόν ετήσιας επιβάρυνσης ανά θέση κατανάλωσης.
γ) Για τις κατηγορίες, όπου δεν υπάρχουν χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου, ως μέσο έσοδο λαμβάνεται υπ’ όψη το έσοδο της κατηγορίας των Λοιπών Πελατών, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά στη σχετική Απόφαση ΡΑΕ.


Στα πλαίσια αυτά, η ΡΑΕ απευθύνει τις εξής ερωτήσεις στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης:


Ερώτηση 1
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την υφιστάμενη μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία καταναλωτών, θεωρείτε ότι η ΡΑΕ είναι προτιμότερο να προβεί σε τροποποίησή της, έχοντας ως βάση την Αυστριακή μεθοδολογία, ή να προχωρήσει σε πλήρη αντικατάστασή της, εφαρμόζοντας επακριβώς τη μεθοδολογία της Αυστρίας; Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με καμία από τις δύο ως άνω προτάσεις, παρακαλούμε για την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων.


Ερώτηση 2
Σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πρόταση της ΡΑΕ, θεωρείτε σκόπιμο να συμπεριληφθεί, εκτός από χρέωση ενέργειας όσον αφορά το Ειδικό Τέλος, και μια πάγια χρέωση;


Ερώτηση 3
Συμφωνείτε ότι το απαιτούμενο έσοδο για την κάλυψη των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ θα πρέπει να επιμερίζεται και στους πελάτες εκείνους που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου;